Tel.: +420 382 772 222

Oddělení hematologicko-transfuzní

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení má dvě základní části – hematologickou a transfuzní.

Hematologická část zahrnuje hematologickou ambulanci,hemakoagulační laboratoř, imunohematologickou laboratoř, virologickou laboratoř a laboratoř morfologie krve. Hematologická ambulance poskytuje péči pacientům s onemocněním krve a krevní srážlivosti. Do ambulance jsou pacienti objednávání na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty. 

Transfuzní část zajišťuje celý proces odběru dárců krve – od vyšetření dárců po výrobu tranfuzních přípravků. 

Oddělení je sledováno a kontrolováno Státním ústavem pro výrobu léčiv, pravidelně zde probíhá externí hodnocení kvality. Cílem je poskytování kvalitní péče pacientům i našim dárcům krve.

 

Informace pro dárce krve

Prosíme objednané dárce krve, aby nás telefonicky informovali, pokud se nemohou dostavit na odběr krve. 

K ODBĚRU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!
Tel.:  382 772 429 (Prosíme nevolat v pondělí a v úterý do 10:00. Děkujeme.)
V každý odběrový den potřebujeme odebrat přiměřený počet dárců jednotlivých krevních skupin.

Odběry dárců krve probíhají: 

 • každé pondělí (dle rozpisu po objednání) v době od 6:30 – 8:00 hod.
 • každé úterý (dle rozpisu po objednání) v době 6:30 – 8:30 hod. 

Dárci krve mohou parkovat v areálu zdarma.

Rozpis odběrů – viz Dokumenty ke stažení

Dotazník pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

Poučení pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

POZOR: pokud jste měl/a přisáté klíště nesmíte 4 týdny darovat krev! 

 

Vážení dárci, 
věnujte prosím pozornost pravidlům pro darování krve v souvislosti s epidemií Covid-19.

Časový odstup pro darování krve je v souvislosti:

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsou upravena pravidla pro dárce krve takto: 

Časový odstup pro darování krve je v souvislosti:
s cestou do zahraničí:

 • 6 měsíců od pobytu mimo Evropu
 • 28 dnů od pobytu v evropských zemích, tzn. mimo ČR 

s jiným infekčním onemocněním (s výjimkou Covid-19):

 • 4 týdny od uzdravení z akutního infekčního onemocnění (onemocnění dýchacích cest, infekce zažívacího traktu, aj.)
 • 3 týdny od blízkého kontaktu s osobou, která má příznaky infekčního onemocnění tzn. (dárce žije v jedné domácnosti s touto osobou, je jejím sexuálním partnerem, byl s ní v úzkém kontaktu více než 8 hodin např. v zaměstnání, při cestování dopravním prostředkem)

s onemocněním Covid-19:

 • 14 dnů od vymizení klinických příznaků infekce či dlouhodobých následků covidové infekce 
 • 14 dnů od provedení testu s pozitivním výsledkem antigenního či PCR testu u bezpříznakového průběhu infekce
 • 14 dnů od rizikového kontaktu  s osobou infikovanou Covid-19 (včetně zdravotnických a sociálních pracovníků pečujících o nemocné s Covid-19)
 • 14 dnů od kontaktu s osobou s nejasným akutním infekčním onemocněním, jehož příznaky jsou shodné s příznaky infekce Covid-19 (opakovaný kontakt v rodině, na pracovišti – 14 dnů od uzdravení kontaktní osoby)
 • 7 dnů od očkování proti Covid-19 při očkování vakcínou firem Pfizer/BioNTech a Moderna, pokud se nevyskytly potíže
 • 1 měsíc od očkování jinou vakcínou, které není založena na bázi m-RNA vakcín, pokud se nevyskytly obtíže.

s onemocněním opičí neštovice: 

 • 4 týdny od vymizení klinických příznaků nemoci tzn. např. zvýšená tělesná teplota, kožní projevy nemoci (vyrážka, puchýřky včetně zaschlých apod.) zvětšené lymfatické uzliny
 • 3 týdny od blízkého kontaktu s osobou, která má příznaky infekčního onemocnění tzn. (dárce žije v jedné domácnosti s touto osobou, je jejím sexuálním partnerem, byl s ní v úzkém kontaktu více než 8 hodin např. v zaměstnání, při cestování dopravním prostředkem)

V případě, že u Vás bude prokázána covidová infekce či zjištěn kontakt s rizikovou osobou až po provedeném odběru krve, a to do 7 dnů od odběru, prosím, informujte neprodleně naše pracoviště na tel. č. 382 77 2429.

Vážení dárci, děkujeme Vám za Vaši přízeň a za to, že respektujete výše uvedená i ostatní pravidla související s dárcovstvím krve, že  přicházíte opakovaně darovat krev a že tak pomáháte zachraňovat zdraví a životy našim nemocným.


Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po infekci Covid-19

Informace pro dárce kostní dřeně

Spolupracujeme s Českým národním registem dárců dřeně a je možné se do něj registrovat na našem oddělení v evidenci dárců. Po vyplnění dotazníků s vámi sestra sepíše příslušné dotazníky a domluví s vámi termín odběru krevního vzorku ze kterého bude vyšetřen váš genotyp a HLA znaky.
Možnost přihlášení: ve všední dny: 7 – 14 hod., v úterý: 11 – 14 hod.

 

Laboratoře 

Počet lékařů: 4
Analytik: 2
Počet zdravotních laborantů: 10
Počet zdravotních sester: 5
Počet sanitářek: 3

Hemokoagulační laboratoř
Soubor vyšetření:

 • APTT
 • Quick – PT
 • D-Dimery
 • Antitrombin
 • Fibrinogen
 • Trombinový čas
 • Etanolgelifikační test
 • APC rezistence
 • Faktor VIII
 • Protein C
 • Protein S
 •  
 • Retrakce dle Macferlena
 • Krvácivost
 • anti-Xa
 • Euglobulinová lýza

Laboratoř morfologie krve
Soubor vyšetření:

 • Krevní obraz malý, Krevní obraz s 5 pop.DIF včetně normoblastů
 • Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskopicky
 • Retikulocyty
 • IPF
 • mozkomíšní mok- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • punktát- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • dialyzát – WBC, RBC, HGB + dle požadavku

Imunohematologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • Krevní skupina + podskupina + Rh faktor
 • Krevní skupina u novorozence
 • ABO Hemolytické onemocnění novorozence
 • Zkouška kompatibility
 • Nepřímý antiglobulinový test
 • Přímý antiglobulinový test
 • Vyšetření nepravidelných protilátek, jejich identifikace a popř.titrace
 • Chladové protilátky 

Virologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • HCV – hepatitida C 
 • HBsAg – hepatitida B 
 • HIV 
 • SYPH – syfilis

Vyšetření prováděná na žádost klienta
Ceny našich vyšetření jsou na záložce Dokumenty ke stažení, další ceníky jsou k dispozici na hlavní stránce – Pro pacienty – Ceníky.

Krevní skupina: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Výsledek na počkání.

Vyšetření HIV: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Vyšetření se provádí 1× týdně.
Neprovádíme anonymní odběry!!!