COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

Oddělení hematologicko-transfuzní

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení má dvě základní části – hematologickou a transfuzní.

Hematologická část zahrnuje hematologickou ambulanci,hemakoagulační laboratoř, imunohematologickou laboratoř, virologickou laboratoř a laboratoř morfologie krve. Hematologická ambulance poskytuje péči pacientům s onemocněním krve a krevní srážlivosti. Do ambulance jsou pacienti objednávání na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty. 

Transfuzní část zajišťuje celý proces odběru dárců krve – od vyšetření dárců po výrobu tranfuzních přípravků. 

Oddělení je sledováno a kontrolováno Státním ústavem pro výrobu léčiv, pravidelně zde probíhá externí hodnocení kvality. Cílem je poskytování kvalitní péče pacientům i našim dárcům krve.

 

Informace pro dárce krve

Prosíme objednané dárce krve, aby nás telefonicky informovali, pokud se nemohou dostavit na odběr krve. 

K ODBĚRU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!
Tel.:  382 772 429 (Prosíme nevolat v pondělí a v úterý do 10:00. Děkujeme.)
V každý odběrový den potřebujeme odebrat přiměřený počet dárců jednotlivých krevních skupin.

Odběry dárců krve probíhají: 

 • každé pondělí (dle rozpisu po objednání) v době od 6:30 – 8:00 hod.
 • každé úterý (dle rozpisu po objednání) v době 6:30 – 8:30 hod. 

 

Dárci krve mohou parkovat v areálu zdarma.

Rozpis odběrů – viz Dokumenty ke stažení

Dotazník pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

Poučení pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

POZOR: pokud jste měl/a přisáté klíště nesmíte 4 týdny darovat krev! 

 

Vážení dárci, 
věnujte prosím pozornost pravidlům pro darování krve v souvislosti s epidemií Covid-19.

Časový odstup pro darování krve v souvislostí s epidemií Covid-19:

 • Prodělaná infekce Covid-19: 14 dnů od vymizení klinických příznaků infekce či dlouhodobých následků covidové infekce 
 • Bezpříznakový průběh covidové nákazy zjištěné antigenním či PCR testem: 14 dnů od provedení testu s pozitivním výsledkem
 • Kontakt s osobou infikovanou Covid-19: 14 dnů od rizikového kontaktu 
 • Prodělané jiné akutní infekční onemocnění (onemocnění dýchacích cest, infekce zažívacího traktu) bez vyšetření Covid-19: 4 týdny od uzdravení
 • Kontakt s osobou s jiným akutním infekčním onemocněním: 14 dnů od kontaktu (opakovaný kontakt v rodině, na pracovišti – 14 dnů od uzdravení kontaktní osoby)
 • Pobyt mimo území České republiky: 28 dnů od návratu
 • Úzký kontakt s osobou po návratu z ciziny (rodina, pracoviště): 14 dnů od návratu kontaktní osoby z ciziny
 • Zdravotníci: dočasně vyloučeni z dárcovství jsou zdravotníci pečující o Covid-19 pozitivní pacienty, a to do uplynutí 14 dnů od kontaktu s Covid-19 pozitivním pacientem
 • Očkování proti Covid-19: po očkování vakcínou firem Pfizer/BioNTech a Moderna je možné darovat krev za 7 dní po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytly potíže. U ostatních vakcín, které nejsou založeny na bázi m-RNA vakcín, pak za 1 měsíc 
 • V případě, že u Vás bude prokázána covidová infekce či zjištěn kontakt s rizikovou osobou až po provedeném odběru krve, a to do 7 dnů od odběru, prosím, informujte neprodleně naše pracoviště na tel. č. 382 77 2429.

Vážení dárci, děkujeme Vám za Vaši přízeň a za to, že i v současné těžké době běžící epidemie Covid-19 přicházíte darovat krev a pomáháte zachraňovat zdraví a životy našim nemocným. 

Vzhledem k epidemii ale dochází k větším výkyvům ve spotřebě krve našimi nemocnými, a proto musíme daleko operativněji plánovat zásobu krve. Proto se častěji stává, že Vás můžeme pozvat až na pozdější termín, než jste obvykle přicházeli. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Helena Kubánková, primářka hematologicko-transfuzního oddělení 
18.1.2021                 


Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po infekci Covid-19

Informace pro dárce kostní dřeně

Spolupracujeme s Českým národním registem dárců dřeně a je možné se do něj registrovat na našem oddělení v evidenci dárců. Po vyplnění dotazníků s vámi sestra sepíše příslušné dotazníky a domluví s vámi termín odběru krevního vzorku ze kterého bude vyšetřen váš genotyp a HLA znaky.
Možnost přihlášení: ve všední dny: 7 – 14 hod., v úterý: 11 – 14 hod.

 

Laboratoře 

Počet lékařů: 4
Analytik: 2
Počet zdravotních laborantů: 10
Počet zdravotních sester: 5
Počet sanitářek: 3

Hemokoagulační laboratoř
Soubor vyšetření:

 • APTT
 • Quick – PT
 • D-Dimery
 • Antitrombin
 • Fibrinogen
 • Trombinový čas
 • Etanolgelifikační test
 • APC rezistence
 • Faktor VIII
 • Protein C
 • Protein S
 •  
 • Retrakce dle Macferlena
 • Krvácivost
 • anti-Xa
 • Euglobulinová lýza

Laboratoř morfologie krve
Soubor vyšetření:

 • Krevní obraz malý, Krevní obraz s 5 pop.DIF včetně normoblastů
 • Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskopicky
 • Retikulocyty
 • IPF
 • mozkomíšní mok- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • punktát- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • dialyzát – WBC, RBC, HGB + dle požadavku

Imunohematologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • Krevní skupina + podskupina + Rh faktor
 • Krevní skupina u novorozence
 • ABO Hemolytické onemocnění novorozence
 • Zkouška kompatibility
 • Nepřímý antiglobulinový test
 • Přímý antiglobulinový test
 • Vyšetření nepravidelných protilátek, jejich identifikace a popř.titrace
 • Chladové protilátky 

Virologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • HCV – hepatitida C 
 • HBsAg – hepatitida B 
 • HIV 
 • SYPH – syfilis

Vyšetření prováděná na žádost klienta
Ceny našich vyšetření jsou na záložce Dokumenty ke stažení, další ceníky jsou k dispozici na hlavní stránce – Pro pacienty – Ceníky.

Krevní skupina: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Výsledek na počkání.

Vyšetření HIV: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Vyšetření se provádí 1× týdně.
Neprovádíme anonymní odběry!!!