Tel.: +420 382 772 222

O NÁS
Prezentovali jsme se

Publikace

FUCHSOVÁ, Radka, T. TIETZE, Pavel MALINA, Pavel ŠKRABÁLEK, Ludmila MÁČOVÁ, Peter SEČNÍK a E. DRNCOVÁ. Možnost využití směsných pacientských vzorků jako interních kontrol kvality – srovnání pěti komerčně dostupných souprav na měření celkového 25(OH) Vitamin D ve směsných pacientských vzorcích a v komerčně dostupných QC vzorcích společně s LCMS. Klinická biochemie a metabolismus. XVI. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 17.-19.9.2023. 2023, 31(3), 122. ISSN 1210–7921. Dostupné také z: https://www.cskb.cz/casopisy/kbm-archiv/
 
MALINA, Pavel, D. RANDÁK, Ladislav GERGELY a Tomáš PIKSA. Extrémní elevace prokalcitoninu bez zvýšení C-reaktivního proteinu na podkladě intoxikace drogou. Klinická biochemie a metabolismus. XVI. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 17.-19.9.2023. 2023, 31(3), 113–114. ISSN 1210–7921. Dostupné také z: https://www.cskb.cz/casopisy/kbm-archiv/
 
KUBÍK, Tomáš. Recenze publikace. Vývojová verbální dyspraxie. Listy klinické logopedie. 2023, 7(1), 58. ISSN 2570–6179. 

URBAN, Petr a Ladislav GERGELY. Akutní plicní embolie s dramatickým průběhem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2023, 20(1), 26–30. ISSN 1802–0518. 

URBAN, Petr a Ladislav GERGELY. Akutní plicní embolie s dramatickým průběhem. Kazuistiky v angiologii. 2023, 10(2), 16–20. ISSN 2336–2790.

KVASNIČKA Aleš, FRIEDECKÝ David and Pavel MALINA. The 13th Meeting of Young Biochemists in Písek (under the auspices of the Czech Society of Clinical Biochemistry and Hospital in Písek) EuroLabNews 6, 2023, s.26 
 
PIKSA, Tomáš a Lenka BĚLOVÁ. Dříve všichni zemřeli aneb 61 dní na ARO. Infekční komplikace u pacienta s akutní zánětlivou demyelinizační polyneuropatií – Guillainovým-Barrého syndromem. Antiinfectives news: časopis pro odborníky ve zdravotnictví. 13(2), 13–15. ISSN 1804–4212.
 
HAJDUCHOVÁ, Hana, Iva BRABCOVÁ, Radka PROKEŠOVÁ,…Květoslava SLABÁKOVÁ, et al. Bezpečnost podávání léčiv z pohledu hospitalizovaných pacientů ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje. Česká a slovenská farmacie. 2022, 71(5), 179–189. ISSN 1210–7816.
 
NĚMČÍKOVÁ, Petra a Lucie ZAVADILOVÁ. Což takhle dát si trochu adrenalinu?. Kazuistiky v angiologii. 2022, 9(2), 12–14. ISSN 2336–2790.

BOUZEKRI JOHNOVÁ, Diana. Kam nechodí slunce, musí lékař – neobvyklá příčina hypokalcemie u čtyřicetiletého muže. Kazuistiky v diabetologii. Endokrinologie. 2022, 20(1), 64–66. ISSN 1214–231X.

MALINA, Pavel. Zpráva o Setkání biochemiků v Písku – XI. ročník. Fons. Informační bulletin. 2021, 31(4), 5. ISSN 1211–7137.
 
TOMEK, Aleš, Reková PETRA, Jaroslava PAULASOVÁ SCHWABOVÁ,…BECHYNĚ, Karel, et al. Nationwide screening for Fabry disease in unselected stroke patients. PloS one. 2021, 16(12). ISSN 1932–6203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0260601
 
REZEK, Robert. Použití specifického antidota Praxbind u pacienta antikoagulovaného přípravkem Pradaxa s diagnózou akutní ischemické cévní mozkové příhody. Acta medicinae. 2021, 10(17), 60–63. ISSN 1805–398X.
 
RANDÁK, D. a Pavel MALINA. Skrytá příčina hypokalémie. Klinická biochemie a metabolismus. XV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí, Zlín, 10.-12. října 2021. 2021, 29(3), 173. ISSN 1210–7921.
 
ZECH, Michael, Sylvia BOESCH, Matej ŠKORVÁNEK,…BECHYNĚ, Karel, et al. Clinically relevant copy-number variants in exome sequencing data of patients with dystonia. Parkinsonism & related disorders. 2021, 84(-), 129–134. ISSN 1873–5126. Dostupné z: doi:10.1016/j.parkreldis.2021.02.013
 
CYRANY, Jiří, Matyáš KUHN, Martina NOVÁČKOVÁ… KERNER P. et al. Registr familiární adenomatózní polypózy – chirurgická terapie v České republice. Gastroenterologie a hepatologie. 2021, 75(5), 476–477. ISSN 1804–7874. 

BRABCOVÁ, Iva, Radka PROKEŠOVÁ, Valérie TÓTHOVÁ,…Květoslava SLABÁKOVÁ, et al. Využití metody FMEA v řízení rizik ve zdravotnictví. Onkologie. 2021, 15(4), 197–203. ISSN 1802–4475.
 
ZECH, Michael, Robert JECH, Sylvia BOESCH,…BECHYNÉ, Karel, et al. Scoring Algorithm-Based Genomic Testing in Dystonia: A Prospective Validation Study. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. 2021, 36(8), 1959–1964. ISSN 1531–8257. Dostupné z: doi:10.1002/mds.28614 
 
MALINA, Pavel. Interleukin-6 v diagnostice zánětlivých stavů u onkologických pacientů. Klinická onkologie. 2021, 34(Suppl. 2), 27. ISSN 0862–495X. 
 
HORÁKOVÁ, Marta. Zemřel primář Václav Čečelovský. Rozhledy v chirurgii. 2021, 100(4), 201. ISSN 0035–9351. 
 
TOPINKOVÁ, Eva, Božena JURAŠKOVÁ, Jakub HRKAL,…KAJTMANOVÁ, H., et al. Hodnocení disability s využitím nástroje WHODAS 2.0 u geriatrických pacientů. Pilotní studie WHODAS-GERI. Geriatrie a Gerontologie. 2021, 10(1), 3–11. ISSN 1805–4684. 
 
 

Kongresy, přednášky

XXX. Kongres internistické společnosti ČSL JEP. Brno 8.-11.11.2023
ŠOSTÁ T. Co se skrývá za nádorem? Když i náhoda pomůže
FAMĚRA V., GERGELY L. Není stafylokok jako stafylokok

XIII. Setkání mladých biochemiků v Písku. 2.-3.11.2023
RANDÁK D., MALINA P. Je to …? Není to …?
FAMĚRA V. Není stafylokok jako stafylokok

X. Budějovice kazuistické. České Budějovice 10.10.2023
BOUZEKRI M. Neštěstí ve štěstí
VOHRADNÍKOVÁ L., PIKSA T. Devět životů
RANDÁK D., MALINA P. Když nevíte coby, mohou za to drogy
DUDEK M. S430 + S460 + S443 aneb nešťastná triáda ramena
ŠOSTÁ T. Co se skrývá za nádorem? Když i náhoda pomůže
KOUBKOVÁ R. Kde se skrývá pneumokok?
CHMELÍČKOVÁ K., TUREK M., DRABOVSKA R., KODÝMOVÁ M. Cerclage jako poslední možnost
FAMĚRA V., GERGELY L. Není stafylokok jako stafylokok
MATOUŠOVÁ K., CHYTRÝ K., TESAŘOVÁ J., KRÍKOVÁ M. Opakované kolapsové stavy mohou překvapit
URBAN P. Jak je důležité míti protein, aneb připomínka nefrotického syndromu
VILÍMEK O., DUDEK M.,SVOBODA V. Komplikovaný infekt dolní končetiny 
LENGYELOVÁ I. A zase ty hormony
KOZÁKOVÁ D. Akutní období
POPELKOVÁ Š. Časovaná bomba
KLOCHKO N. Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty aneb žádná kuchařka na to
KOŽENÁ Z., KROUPOVÁ S., RŮŽIČKOVÁ Z. Když bolí duše a trpí tělo
STANĚK V. Onemocnění pohybového aparátu ve zdravotnictví
GRIMM V. Co dokáže GBS

Písecký mamologický den. Písek 26.5.2023
Holan P. Patologie mužského prsu
Horáková M. Mysleli jsme si – vybrané kazuistiky
Lauerová D. Statečné ženy, pokračování po roce

XII. Setkání (mladých) biochemiků. Písek 3.-4.11.2022
MALINA P. Kazuistika pacienta s metforminem asociovanou laktátovou acidózou a neobvyklý případ izolované elevace prokalcitoninu nejspíše na podkladě intoxikace psychostimulanty

IX. Budějovice kazuistické. České Budějovice 6.10.2022
DRABOVSKA M., NOVÁKOVÁ L., VOTÝPKA M., TUREK M. Těhotenství v orgánu, který už neexistuje
ŠALATA P. Kam se schovaly tromby? Kazuistika perzistující levostranní vena cava superior
KÁROVÁ M. Může za to genetika?
BOUZEKRI JOHNOVÁ D. Jste to, co jíte – kazuistiky z obezitologické ambulance
RADNÁK D. MALA není paní Columbová
URBAN P. In Taberna aneb Dlouhá cesta s alkoholem na začátku
SOCHŮRKOVÁ P., BULKOVÁ S. Průběh těhotenství a porodu u ženy s předčasným odtokem plodové vody v nízkém gestačním týdnu
KOZÁKOVÁ D. Když nemůžeš, tak přidej
STANĚK V. Český fyzioterapeut v Saudské Arábii
SLÁDKOVÁ P. Komplikace u covid-19 pozitivních pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení

Písecký mamologický den. Písek 27.5.2022
Lauerová D. Statečné ženy
Holan P. Metastatické procesy v prsu
Horáková M. Naše zkušenosti s Magseed a Magtrace
Fischerová T. Případy z praxe

XVII. Jihočeské anesteziologické dny. České Budějovice 22.4.2022
MOŠOVSKÁ K. Využití periferních nervových blokád ke zmírnění pooperační bolesti
SLÁDKOVÁ P. Komplikace u Covid pozitivnícho pacienta

XXX. Česká urogynekologie 2021. Praha 1.-2.12.2021 
NOVÁKOVÁ L. – TUREK M. – VOTÝPKA M. Infekce implantátu jako raritní komplikace TVT-R 
 
8. Kongres Pediatrie pro praxi. Plzeň 26.11.2021
STANĚK M. – TESAŘOVÁ J. – CHYTRÝ K. Vzácnější příčina hyperlipidemie u pětiletého chlapce 
STANĚK M. – CHYTRÝ K. Hyponatremie u devítidenního novorozence po domácím porodu 
 
45. Brněnské onkologické dny. Brno 13.-15.10.2021
MALINA P. Interleukin-6 v diagnostice zánětlivých stavů v diagnostice zánětlivých stavů u onkologických pacientů 
 
II. JINDŘICHOHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. Jindřichův Hradec 14.10.2021
MÁŠKOVÁ J. Canisterapie u seniorů
 
VIII. BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ. České Budějovice 30. 9. 2021
URBAN P. Korálky na niti 
BOUZEKRI M. – SUCHOMEL P. Malá paní, velký problém 
STANĚK M. – TESAŘOVÁ J. – CHYTRÝ K. Vzácnější příčina hyperlipidémie u pětiletého chlapce 
VOHRADNÍKOVÁ L. – GERGELY L. Pod tlakem neumím pracovat aneb překvapivá příčina srdečního selhání
JOHNOVÁ D. Slunce, seno, hepatitida 
LOŠÁKOVÁ E. Antibiotika v lidské populaci