COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

O NÁS
Prezentovali jsme se

Publikace

MALINA, Pavel. Zpráva o X. ročníku Setkání klinických biochemiků v Písku 31. 10. – 1. 11. 2019. Fons. Informační bulletin. 2019, 29(4), 10. ISSN 1211–7137. Dostupné také z: http://www.bulletinfons.cz/ 
 
MALINA, Pavel. Kalium a preanalytická fáze. Fons. Informační bulletin. 2019, 29(3), 21–23. ISSN 1211–7137. Dostupné také z: http://www.bulletinfons.cz/
 
KAĆALOVÁ, Stanislava a Radovan POCK. Indukce plicní zralosti a neuroprotekce při hrozícím předčasném porodu. Gynekologie a porodnictví. 2019, 3(3), 178–173. ISSN 2533–4689.
 
KÁROVÁ, Monika. Trombóza aneurysma vena poplitea jako příčina plicní embolie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2019, 16(3), 26–28. ISSN 1802–0518. 
 
CEJP, Vladimír a Věra KŮRKOVÁ. Komplikovaná infekce po intramuskulární injekci. Hygiena. 2019, 64(2), 83–84. DOI: 10.21101/hygiena.b0031. ISSN 1802–6281. 
 
KÁROVÁ, Monika. Trombóza aneurysma vena poplitea jako příčina plicní embolie. Kazuistiky v angiologii. 2019, 6(2), 31–34. ISSN 2336–2790.
 
KODÝM, Miroslav. Soubor pacientů s plicní embolií v Nemocnici Písek. Retrospektivní analýza souboru pacientů jednoho oddělení. Cor et Vasa. 2019, 61(1), 15–19. DOI: 10.1016/j.crvasa.2018.06.003. ISSN 0010–8650.
 
MALINA, Pavel. Zpráva o IX. ročníku Setkání (nejen) mladých lékařů – klinických biochemiků. FONS. 2018, 28(4), 18. ISSN 1211–7137. Dostupné také z: http://www.fonsinfo.cz/
 
MALINA, Pavel. Guláš – zabiják. FONS. 2018, 28(3), 13–15. ISSN 1211–7137. Dostupné také z: http://www.fonsinfo.cz/ 
 
JUNKOVÁ, J. a Ladislav GERGELY. Syndrom tukové embolie u mladého muže. Cor et Vasa. Kardio. 2018, 60(6), 772. ISSN 0010–8650.
 
MALINA, Pavel. Nádorové markery v roce 2019. Labor Aktuell. 2019, 23(3), 20–24. ISSN 1214–7672. Dostupné také z: https://www.labor-aktuell.cz/archiv-casopisu
 
ZAVADILOVÁ, Lucie a Ladislav GERGELY. Vaskulitidy velkých tepen. Cor et Vasa. 2018, 60(3), 305–317. DOI: 10.1016/j.crvasa.2017.09.003. ISSN 0010–8650.
 
LADMAN, Jiří, Marek KOCH, Radka BULÍNOVÁ a Miloš MINIBERGER. Mondorova choroba penisu – naše zkušenosti. Česká urologie. 2018, 22(2), 122–125. ISSN 1211–8729. Dostupné také z: http://www.czechurol.cz/  
 
MALINA, Pavel a Karel CHYTRÝ. Využití interleukinu-6 u novorozenecké sepse. Neonatologické listy. 2018, 24(1), 35–36. ISSN 1211–1600.
 
JEŽKOVÁ, Jitka. Vrozené vady horních končetin. Ortopedická protetika. 2018, 2018(21), 40–47. ISSN 1212–6705. 
 
LAUEROVÁ, Dana. Rozbor zkušeností s pastorační péčí v nemocnicích. Fórum sociální práce. 2017, 2017(2), 97–104. ISSN 2336–6664.
 
LÁTAL, P, K ŠIMEČEK a M KLOUB. Artroskopický nález kolenního kloubu v závislosti na věku a jeho srovnání s předoperační klinikou – retrospektivní studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca. 2017, 84(3), 175–181. ISSN 0001–5415. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28809636 

MALINA, Pavel. Přínosy stanovení interleukinu-6 pro klinickou praxi. Labor aktuell. 2017, 2017(2), 8–11. ISSN 1214–7672.

KRISTENOVÁ, P., Marcela DVOŘÁKOVÁ a Kateřina HIRSCHFELDOVÁ. Pozitivní rodinná anamnéza. Česko-slovenská pediatrie. 18. dny dětské endokrinologie Pardubice, 27. – 28. 1. 2017. 2017, 72(2), 140. ISSN 0069–2328. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie-clanek/18-dny-detske-endokrinologie-pardubice-27–28–1–2017stitna-zlaza-60877

Mamocentrum vyzývá k prohlídkám. In: Události v regionech (Praha). ČT 24 8.2.2017.

KLÍMOVÁ, Aneta, Jarmila HEISSIGEROVÁ, Eva ŘÍHOVÁ, Pavel HOLAN, Michaela BRICHOVÁ a Petra SVOZÍLKOVÁ. Uveitida asociovaná s tetováním. Česká a slovenská oftalmologie. 2017, 73(1), 30–33. ISSN 1211–9059. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-oftalmologie-clanek/uveitida-asociovana-s-tetovanim-61163

FAROVÁ, Tereza – CHYTRÝ, Karel – ČAPKOVÁ, Štěpánka. Pár zlaťáků za karnevalovou masku. Pediatrie pro praxi, 2016, roč. 17, č. 6, str. 372–374. ISSN 1213–0494.

Canisterapie v písecké nemocnici. In: Týden v regionech. ČT24 3.12.2016.

MALINA, Pavel, V. CEJP, V. ČEČELOVSKÝ a Ladislav GERGELY. Laboratorní markery zánětu – kdy nám stačí C-reaktivní protein a kdy ne? Klinická biochemie a metabolismus. Sborník 48. celostátního sjezdu biochemických laborantů České společnosti klinické biochemie ČLS JEP BIOLAB 2016. 2016, 24(2), 104. ISSN 1210–7921. Dostupné také z: http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=casopisy–kbm–casopisy-kbm-archiv 

HORÁKOVÁ, M. Ambulance dětské chirurgie. In: Jihočeská televize 24.11.2016

REZEK, R. Nový urgentní příjem pro lidi s mrtvicí. In: Jihočeská televize 18.10.2016.

KRISTENOVÁ, P., Karel CHYTRÝ a Pavel TIMR. Proč neroste..? Česko-slovenská pediatrie. XII. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí 15. – 17. září 2016, Hradec Králové. 2016,71(Supplementum 1), 46. ISSN 0069–2328. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie-clanek/postery-59721

BENEDIKTOVÁ, K. – BYSTŘICKÝ, P. Úloha magnetické rezonance v předoperačním stagingu karcinomu prsu. Praktický lékař, 2016, roč. 96, č. 4, s.179–184. ISSN: 0032–6739

LADMAN, Jiří, Radka BULÍNOVÁ, Libor ŠAFAŘÍK, Pavel HOLAN a Leoš HANDREJCH. Mladý muž se vzácným tumorem skrota. Urologie pro praxi. 2016, 17(1), 35–37. ISSN 1213–1768. Dostupné také z: http://www.urologiepropraxi.cz/archiv.php

LEBL, Jan — CHYTRÝ, Karel. Pseudohypoparatyreóza typu 1a u 12leté dívky. Československá pediatrie, 2016, roč. 71, č. 7–8, s. 368–370. ISSN: 0069–2328.

HOLAN, Jiří. Radiologie. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 8.8.2016.

LADMAN, Jiří, Leoš HANDREJCH, Libor ŠAFAŘÍK, Pavel HOLAN a Miloš MINIBERGER. Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem. Urologie pro praxi. 2016, 17(2), 87–90. ISSN 1213–1768. Dostupné také z: http://www.urologiepropraxi.cz/archiv.php 

HANDREJCH, Leoš: Ledviny a močové ústrojí u mužů. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 30.5.2016.

HANDREJCH,Leoš: Mužské záležitosti – ledviny a močový systém. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 16.5.2016.

TUREK, Michal: Přirozený porod v porodnici. In: Zdravíčko[rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 11.1.2016.

HAVELKOVÁ, Jana — GERGELY, Ladislav. Není perikarditida jako perikarditida – kazuistika. Kardiologická revue, 2015, roč. 17, č. 1, s. 37–40. ISSN: 2336–288X. 

HOBZEK, Zdeněk. Ledviny.  In: Zdravíčko[rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 23.3.2015

KAJTMANOVÁ, Helena: Bezplatné preventivní vyšetření paměti. In: Studio Z [televizní pořad] Jihočeská televize 26.2.2015, Studio Z

NOVOTNÝ, Dalibor — MALINA, Pavel — KRUMPHOLCOVÁ, Petra, et al. The acute pancreatitis severity prediction using adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and fibroblast growth factor 21 levels in day 4 after admission. Klinická biochemie a metabolismus, 2015, roč. 23, č. 1, s. 9–16. ISSN: 1210–7921

KUBÁNKOVÁ, H. Při jakých hodnotách krevního obrazu (ne)pomýšlet na hematologické onemocnění. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2015, roč. 25, č. 1, s. 21–28. ISSN: 1212–6152.

HOLAN, Jiří. Mamografie.  In: Zdravíčko [rozhlasový pořad]. Český rozhlas České Budějovice 23.2.2015

BULÍNOVÁ, Radka – HOLAN, Pavel – HANDREJCH, Leoš, et al. Paratestikulární cystadenom s ovariálním stromatem. Urologie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 5, s. 237–238. ISSN: 1213–1768.

PAPÁČEK, Radek: Krev před Vánocemi daruje až dvojnásobek lidí, říká primářka Helena Kubánková. Písecký deník 9.12.2014, č. 287, s. 3. ISSN 1802–0828.

TUREK, Michal: Močová inkontinence u žen. In: Jihočeská televize 30.11.2014. Videoarchiv (3,28–7,40 min.)

HANDREJCH, Leoš: Onemocnění prostaty a problémy s erekcí. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad]. Český rozhlas České Budějovice 24.11.2014.

TUREK, Michal: 3D 4D ultrazvuk. In: Jihočeská televize 13.11.2014. Videoarchiv (3,25–5,57 min.)  

NOVOTNY D. – VAVERKOVA H. – KARASEK D. – MALINA P.: Genetic variants of apolipoprotein A5 T-1131C and apolipoprotein E common polymorphisms and their relationship to features of metabolic syndrome in adult dyslipidemic patients. Clinical Biochemistry, Volume 47, Issue 12, August 2014, Pages 1015–1021.

MALINA, Pavel — NOVOTNÝ, Dalibor — KRUMPHOLCOVÁ, Petra, et al. Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí. Klinická biochemie a metabolismus, 2014, roč. 22, č. 1, s. 16–21. ISSN: 1210–7921. odkaz na časopis

BENDOVÁ, Vendula – KUDRLOVÁ, Alena. Vliv cílené nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty. Florence, 2014, roč. X, č. 6, s. 16–18. ISSN: 1801–464X. odkaz na časopis

KUDRLIČKOVÁ, Dagmar — SOMROVÁ, Jana — BRABCOVÁ, Iva. Rizika v intraoperační ošetřovatelské péči. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 4, s. 235–237. ISSN: 1213–0494. elektronická verze

Nemocniční kaplan Rostislav Homola. In: Křesťanský magazín: Představujeme. 26.1.2014 14:40 hodin ČT2. Dostupné z: videoarchiv ČT

BULÍNOVÁ, Radka – HANDREJCH,L. – KOCH,M., et.al. Abdominoskrotální hydrokéla. Česká urologie, 2013, roč. 14, č.  4, s.273–277. elektronická verze

ZACHOVÁ, Markéta – HUMPÁLOVÁ, M. – MÁŠKOVÁ, Jana. Využití konceptu bazální stimulace u pacienta a apalickým syndromem. Diagnóza v ošetřovatelství, 2013, roč. 9, č. 6, s.34–35. ISSN:1801–1349. odkaz

MALINA, Pavel — FEITOVÁ, S. — VORLÍČKOVÁ, P., et al. Retrospektivní analýza endoskopických nálezů u pacientů s pozitivním nálezem kvantitativnho imunochemického testu na okultní krvácení ve stolici. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, roč. 21, č. 3, s. 181. ISSN: 1210–7921. (odkaz)

MALINA, Pavel — FEITOVÁ, S. — VORLÍČKOVÁ, P. — NOVOTNÝ, Dalibor. Implementace indikátorů kvality v klinicko-biochemické laboratoři. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, roč. 21, č. 3, s. 169. ISSN: 1210–7921. (odkaz)

NOVOTNÝ, Dalibor — KARÁSEK, David — VAVERKOVÁ, Helena — MALINA, Pavel. HDL: funkce, dysfunkce a laboratorní metody stanovení. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, roč. 21, č. 3, s. 122–128. ISSN: 1210–7921. (odkaz)

BECHYNĚ, Karel – SCHENK, Ivo. Synkopy, hluchota a slepota u karcinomu prsu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 630–633. (elektronická verze)

MALINA, Pavel. Preanalytická fáze. FONS, 2013, roč. 23, č. 2, s. 17–20. ISSN: 1211–7137 elektronická verze

TUREK, Michal: Jak se operativně léčí inkontinence. Reportáž z operačního sálu a rozhovor.  In: Zdravíčko [rozhlasový pořad]Český rozhlas České Budějovice, 1.7.2013

ŠACHOVÁ, Zuzana — BRABCOVÁ, Iva. Vyhodnocení organizační kultury nemocnice v dimenzi komunikace a vztahu k práci. Kontakt, 2013, roč. 15, č. 1, s. 38–45. ISSN: 1212–4117.

MALINA, Pavel – CEJP, V. – JABOR, Antonín. Těžká akutní pankreatitida – laboratorní monitorování zaměřené na rozlišení sterilní a infiltrované nekrózy. Klinická biochemie a metabolismus, 2012. roč. 20, č. 4, s. 244–247. ISSN: 1210–7921 elektronická verze 

MALINA, Pavel. Staré a nové markery zánětu. FONS, 2012, roč. 22, č.2, s. 21–24. (elektronická verze)

BECHYNĚ, Karel – ROSOL, D. – APETAUEROVÁ, D. – SCHENK, Ivo. Atypický paraneoplastický neurologický syndrom – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75, č. 3, s. 359–362. (elektronická verze)

MARTAN, A.- MAŠATA, J.- ADAMÍK, Z.- TUREK, Michal, et.al. Operační postup mini-páskové antiinkontinentní operace AJUST, doporučení a způsoby řešení možných nestandardních situací. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 3, s. 225–228. (elektronická verze)

VESELÁ, Marie – CHYTRÝ, Karel – VANČÍKOVÁ, Z. Komplikovaná pneumonie u batolete v čase pandemie chřipky A. První linie, 2012, roč. 2, č. 2, s. 18–19. (odkaz)

NOVOTNÝ, D.- KARÁSEK, D.- VAVERKOVÁ, H.- MALINA, P.: Prozánětlivé působení HDL. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 118.

MALINA, P.: Současné možnosti nutriční péče a laboratorní monitorování nutriční podpory. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 122.

FOJTÍKOVÁ,V.- MALINA, P. Úloha nutriční terapeutky v systému nutriční péče. 
Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 122.

FIEDLER, J.- PŘIBÁŇ, V.-  ŠKODA, O.- SCHENK, I.-  SCHENKOVÁ, V.- POLÁKOVÁ, S. Kognitivní výsledky EC-IC bypassu v indikaci sekundární prevence iktu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011, 74/107 (Suppl.) S35. (odkaz)

BECHYNĚ, K.- SCHENK, I.: Kolapsové stavy, porucha sluchu a zraku při leptomeningeální karcinomatóze – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011, 74/107 (Suppl.) S66. (odkaz)

BECHYNĚ, K.- ROSOL, D.- APETAUEROVÁ, D.- SCHENK, I. Atypický paraneoplastický neurologický syndrom – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011, 74/107 (Suppl.) S88. (odkaz)

FIEDLER, J.- PŘIBÁŇ, V.- ŠKODA, O.- SCHENK, I.- SCHENKOVÁ, V.- POLÁKOVÁ, S. Cognitive outcome after EC-IC bypass surgery in hemodynamic cerebral ischemia, Acta Neurochirurgica 2011, Vol.153, Number 6, p.1303–1312. (elektronická verze)(citace)

PRÁŠEK, Jiří. Nemocnice v Písku stoletá. [Písek]: Nemocnice Písek, ©2011. 176 s. ISBN 978–80–260–0434–9.

DRÁBKOVÁ, Kateřina – TREŠLOVÁ, Marie. Identita v profesi sestry z pohledu sester a rodinných příslušníků. Florence, 2011, roč. 7, s. 24–27. (odkaz)

KŮRKOVÁ, Věra. Sledování nemocničních nákaz v regionální nemocnici. Sestra, 2011, roč.21, č. 3, s. 59–60.

MALINA, Pavel. Zaostřeno na preanalytickou fázi. FONS, 2011, roč. 21, č. 2, s. 32–35. (elektronická verze)

MALINA, Pavel – CEJP, V.- JABOR, Antonín. Těžká akutní pankreatitida a její laboratorní monitorování. Klinická biochemie a metabolismus, 2011, roč. 19, č. 3, s. 190. (odkaz)

BYSTŘICKÝ, P.- CEJP, V.- HOLAN, P.- Postiradiační angiosarkom prsu. Hojení ran, 2010, roč. 4, Suppl. 1, s.7. (odkaz)

BECHYNĚ, K.- SCHENK, I.- APETAUEROVÁ, D. Atypical paraneoplastic syndrome associated with anti-Yo antibodies. European Journal of Neurology. Special Issue: Abstracts of the 14th Congress of the EFNS, Geneva, Switzerland, 2010. September 2010 Volume 17, Supplement s3. s.296 (elektronická verze)

APEATUEROVA, D.- BECHYNĚ, K.- SCHENK, I.: Case report: brachial amyotrophic diplegia (BAD) – a slowly progressive motor neuron disorder. European Journal of Neurology. Special Issue: Abstracts of the 14th Congress of the EFNS, Geneva, Switzerland, 2010. September 2010 Volume 17, Supplement s3. s.310 (elektronická verze)

MALINA, Pavel. Zpráva o setkání mladých lékařů – klinických biochemiků. FONS, 2010, roč. 20, č. 1, s. 43. (elektronická verze)

ŠIMEČEK, Martin – ŠIMEČEK, K.- SVOBODA, V.- PETERKA, T. PCC.P – metoda volby v léčení trochanterických zlomenin na našem pracovišti. Rozhledy v chirurgii, 2010, roč. 89, č. 2, s. 150–158. (elektronická verze)

MALINA, Pavel. Kvalita v klinické laboratoři a bezpečnost pacientů. Klinická biochemie a metabolismus, 2010, roč. 18–39, č. 3, s. 127–128. (elektronická verze)

ŠIMEČEK, M.- ŠIMEČEK, K.- SVOBODA, V. Možnosti rekonstrukce laterální stěny trochanterického masivu podvlékanou dlahou. In: Národní kongres ČSOT: kniha abstrakt.Praha: Galén, (199-)-. 2009. s.100.

GERGELY, Ladislav. Tromby v srdečních síních u pacientky bez známé obvyklé příčiny. Cor et vasa, 2009, roč. 51, č. 9, s.643.

KALENDOVÁ, P. Vaskulitidy – stručný přehled, kazuistiky 3 pacietnů. Neurologie pro praxi, 2009, roč. 10, Suppl. C, s. 10.

MALINA, P.- CEJP, V.- JABOR, Antonín. Interleukin-6 jako marker infekce nekrózy u těžké akutní pankeatitidy. Klinická biochemie a metabolismus, 2009, roč.17, č.3, s. 195. (odkaz)

KŮRKOVÁ, Věra – HLINSKÁ, Jana. Problematika MRSA na LDN. Nozokomiálne nákazy, 2008, roč. 7, č. 4, s. 15–22.

GERGELY, P.- GERGELY, L. – FÁBIK, L.- FEIT, V., et.al. Tumory srdca. Cor et vasa, 2007, roč. 49, č. 10, s. 373–377. (abstrakt)

Poster prezentující společný výzkum prim. MUDr. P. Maliny (Oddělení klinické biochemie), prim.MUDr. V. Cejpa (Chirurgické oddělení) a prof. MUDr. A. Jabora (IKEM Praha) s názvem „Interleukin-6 jako marker infekce nekrózy u těžké akutní pankreatitidy“ vyhrál 1.cenu na XIII. Postgraduálním kurzu „Sepse a MODS 2010“ v Ostravě.

MALINA, P.- CIMBUROVÁ, E.- KŮSOVÁ, A.- FÁBIK, L.- OLEJÁROVÁ, M. Neobvyklá příčina horečky nejasného původu – generalizovaná panikulitida typu Weber-Christianovy choroby. Interní medicína pro praxi, 8, 2006,č.2, s.85–87. (elektronická verze)

KUČERA, F.- KRAJC, K.- CHYTRÝ, K.- ČEČELOVSKÝ, V. Diagnostický přínos vyšetření počtu leukocytů, C-reaktivního proteinu a interleukinu-6 u dětí s akutní apendicitidou. Československá pediatrie, 2006, roč. 61, č.5, s.291–292.

Kongresy

VIII. Geriatrická konference. Písek 14.11.2019
KUBÍK T. Diagnostika a terapie poruch polykání
KAJTMANOVÁ H. Výživa křehkých seniorů

Pelhřimovský chirurgický den. Pelhřimov 22.11.2019.
HORÁKOVÁ M. – ŽALUD Š. Noncompliance zabíjí – Terapie při těžkých komplikacích hojení perforovaného gastro-duodenálního vředu (kazuistika).

XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Praha 17.-20.11.2019
KUDRNA K. Pralesem příznaků k revmatologické diagnóze (poster)

V. Mezinárodní vědecká konference: Optimální žilní vstup pro každého pacienta v pravý čas. Praha 6.-7.11.2019
PIKSA T. Význam ultrasonografie pro zavádění žilních vstupů

I. Jindřichohradecké ošetřovatelské dny. Jindřichův Hradec 17.10.2019
KUTINOVÁ E. Klady a zápory porodní analgezie z pohledu ARO
PRŮCHOVÁ D. Dětská resuscitace z pohledu ARO

VI. Budějovice kazuistické. České Budějovice 3.10.2019
DUDEK M. Artrodéza hlezna, aneb do třetice všeho dobrého 
KUDRNA K. Pralesem příznaků k revmatologické diagnóze
RANDÁK D. Masivní intravaskulární hemolýza 
VILÍMEK P. Lepší později nežli pozdě – kazuistika noncompliantního pacienta  
SPILKA J. – MATURA M. Diabetes mellitus: Zabiják, jak ho neznáme 
ROUČKOVÁ D. „Život nebo smrt?“
STARÁ J. Bolest páteře a jiná onemocnění – vertebroviscerální vztahy
PASÁKOVÁ K. Krvácení z jícnových varixů jako nový začátek 

XXVII. Slovenský angiologický kongres. SR, Tále 21.-23.9.2019
GERGELY L.Vaskulitidy velkých tepen

European Network of Trainees on Obstetrics and Gynecology (ENTOG). Ledeč nad Sázavou 21.9.2019 
KAČALOVÁ S. Foetus mortus

XXVII. Frejkovy dny. Brno 20.-21.6.2019
SEDLÁČEK R. – REITER, J. Ruptura distální šlachy m. biceps brachii – naše zkušenosti 

Písecký mamologický den. Písek 31.5.2019
HOLAN P. Prekurzory karcinomu mammy
DUDA J. Magnetická rezonance prsu v Písku
BOUZEKRI M. Kazuistika – maligní fyloidní tumor

XIII. Kongres České společnosti intenzivní medicíny. Praha 24.-26.4.2019
PIKSA T.  Centrální žilní kanyly. Workshop v rámci kongresu

21st Colours of Sepsis. Ostrava 28.1.-1.2.2019
MALINA P. Komplikuje Sepsis 3 klinickou praxi?
PIKSA T. Jak správně používat UZV při zavádění cévních vstupů

44. angiologické dny s mezinárodní účastí. Praha, 28.2.-2.3.2019
KÁROVÁ M. Trombosis of the aneurysm of vena poplitea as a cause of pulmonary embolism

V. Budějovice kazuistické. České Budějovice 4.10.2018
SOCHŮRKOVÁ P. – MARKOVÁ J. Alternativní rodička s eklamptickým záchvatem
TOMÁŠKOVÁ R. Rozumí nám…?
ROUČKOVÁ D. Obtížná diagnostika lymfomu v krevním obrazu
HUMPÁLOVÁ M. Využití prvků bazální stimulace u pacienta s apalickým syndromem
MATURA M. – SPILKA J. Inspirační stridor u 90leté pacientky
DUDEK M. Neobvyklý ložiskový nález na distálních metafýzách hlezenních kloubů u 11leté dívky
BOUZEKRI M. – SRNEC J. Ileokolická invaginace
JOHNOVÁ D. Od infarktu myokardu k infarktu ledviny 
KÁROVÁ M. Neobvyklá příčina plicní embolie

63. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Plzeň 18.-20.10.2017 
LADMAN J.- KOCH M.- BULÍNOVÁ R.- MINIBERGER M. Mondorova choroba penisu – soubor pacientů z našeho pracoviště

XXIV. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov 12.-14.10.2017
HANDREJCH L.- SÁDLO P. Časné nasazení LHRH antagonisty u generalizovaného, bezprostředně život ohrožujícího karcinomu prostaty

IV. Budějovice kazuistické. České Budějovice 5.10.2017
SRNEC J.- CEJP V.- HORÁKOVÁ M.- SUCHOMELl P. Streptokoková myonekróza – nebezpečná rarita
LADMAN J.- KOCH M.- BULÍNOVÁ R.- MINIBERGER M. Mondorova choroba penisu – naše zkušenosti
HES D. Netradiční využití PECS I bloku
MIKOLÁŠEK P. Bobule
SPILKA J. Masivní plicní embolie se zástavou oběhu
KODÝM M. Tentamen suicidii požitím antiarytmik

35. Mezikrajské dny klinické biochemie jihočeského, královéhradeckého a pardubického regionu. Velichovky 7.- 8. 6. 2017. 
MALINA P. Vliv intravaskulární hemolýzy na laboratorní vyšetření – kazuistika

Písecký mamologický den. Písek 26.5.2017.
HOLAN P. Zpracování histologického materiálu – pohled patologa
PIKSA T. PECS blok u mastektomie
HOLAN J. Komplikace CC biopsie – kazuistika
HORÁKOVÁ M. Fibroadenomatóza
SÁDLO P. Základní principy adjuvantní terapie karcinomu prsu
CEJP V. Postiradiační tumory prsu – kazuistika
HOMOLA R. Psychologické doprovázení pacientky s nádorem prsu
SRNEC J. Karcinom prsu v akcesorní mamile – kazuistika

XXI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT. Praha 17.-19.5.2017.
SVOBODA V., VODSLOŇ T., ŠIMEČEK K. Ošetření zlomenin proximální části femuru podvlékanou dlahou PC.C.P., 12ti leté zkušenosti, zhodnocení souboru
ŠIMEČEK K., VODSLOŇ T., UHER J., DUDEK M. Intrakapsulární zlomeniny krčku stehenní kosti – hemiartroplastika, totální endoprotéza, osteosyntéza PCCP? Komplikace, selhání, revize. Retrospektivní studie

XXV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno 7.-10.5.2017. 
KODÝM M. Kazuistika: Tentamen suicidi požitím antiarytmik
MALINA P. Vysoce senzitivní troponin T v okresní nemocnici – 8 let zkušeností

II. Hanácké dny laboratorní medicíny. Mostkovice 27.-28.4.2017
MALINA P. Pošetilá kazuistika

XIV. Setkání jihočeských anesteziologů a sester. České Budějovice 21.4.2017.
PIKSA T. Kanylace centrálního žilního systému s ultrazvukem
VELIMSKÁ D. Nedostatek sester a možná řešení využitelná v praxi
KUTINOVÁ E. Pro a proti porodní analgezie – výstupy z praxe ARO Písek

Colours of Sepsis. Ostrava 8.2.2017.
MALINA P. Interleukin-6 v diagnostice sepse a zánětlivých stavů

VII. setkání (nejen) mladých lékařů v oboru klinická biochemie. Písek 3.-4.11.2016 
MALINA P. SIRS, sepse, zánět

Budějovice kazuistické. České Budějovice 6.10.2016.
KOFROŇ L. Akutní cholecystitida a paracetamol
KAČALOVÁ S. – TUREK M. Hysterektomie z vitální indikace u pacientky ve II. trimestru gravidity
FAROVÁ T. – CHYTRÝ K. Pár zlaťáků za karnevalovou masku
MIKOLÁŠEK P. Aerococcus urinae – původce infekční endokarditidy

XVI.dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárskeho,DrSc. Seč u Chrudimi 9. –10.6.2016.
HANÁČEK V., SRNEC J., SUCHOMEL  P.: Akutní mezenteriální ischemie: včasná diagnóza a second look laparotomie (case report).

XIII. setkání jihočeských anesteziologů a sester. České Budějovice 22.4.2016.
PIKSA,T. Periferní bloky a ultrazvuk
SLABÁKOVÁ,K. Role anesteziologické a traumatologické sestry

Round table Mölnlycke Health Care. Praha 13.4.2016.
SLABÁKOVÁ,K. Implementace nových doporučení nejen na ortopedicko-traumatologickém oddělení

Den jihočeského kardiocentra. České Budějovice 31.3.2016.
JUNKOVÁ,J. Syndrom tukové embolie 

XXII. kongres České internistické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Praha 22.-25.11.2015.
JALŮVKOVÁ, M. – GERGELY, L. Gigantocelulární arteritis
PATEROVÁ, J. – GERGELY, L. Vaskulitidy velkých tepen (s postižením extrakraniálních cév)

Setkání (nejen) mladých lékařů v oboru klinická biochemie. Písek 5.-6.11.2015. MALINA,P. Chronická hyponatrémie – kazuistika.

Budějovice kazuistické. České Budějovice 13.10.2015
HANUŠ, P. Vzácná komplikace cholelithiázy
PEČMAN, T. – HANUŠ,P. – RAJCHNAM,P.: Zatajená anamnéza
KOFROŇ,L. – ČEČELOVSKÝ,V.: Jak se dá (ne)poznat stařecká apendicitida
SEDLÁČEK,R.: Vysokotlaké injekční poranění palce ruky
LADMAN,J. – HANDREJCH,L. – ŠAFAŘÍK,L. – HOLAN,P. – MINIBERGER,M.: Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem
KRISTENOVÁ,P. – CHYTRÝ,K. – ŠPATENKA,J.: Trombózy velkých cév v dětském věku
VIKTOROVÁ,I.: Pacientka s akutní emfyzematózní pyelonefritidou
JUNKOVÁ,J.: Bylina smrti (nejlepší přednáška kongresu)
MAREŠOVÁ, Š: Takayasuova arteritida

Pražské herniologické dny. Praha 21.-22.5.2015
BYSTŘICKÝ,P.: Hernia International 

12. zimní urologické sympozium. Špindlerův Mlýn 11.-15.1.2015. Postery:
BULÍNOVÁ,R.- HANDREJCH,L.: Abdominoskrotální hydrokéla 
BULÍNOVÁ,R.- HANDREJCH,L.: Paratestikulární cystadenom s ovariálním stromatem
HANDREJCH,L.- KOCH,M.- BULÍNOVÁ,R.- HOLAN,P.: Extrémně vzácný tumor varlete
HANDREJCH,L.: Časné nasazení LHRH antagonisty u generalizovaného, bezprostředně život ohrožujícího karcinomu prostaty
HANDREJCH,L.- ŠAFAŘÍK,L.- BULÍNOVÁ,R.: Řešení komplikované ureterolitiázy – laparoskopická ureterolitotomie
LADMAN,J.- HANDREJCH,L.- KOCH,M.- BULÍNOVÁ,R.- ŠAFAŘÍK,L.- HOLAN,P.: Mladý muž se vzácným tumorem skrota

4. konference nemocničních gynekologů a porodníků. Ostrava 28.-30.11.2014. TUREK,M. – BELKOV,I.: Operační léčba descensu a zároveň OAB mokrého typu pomocí bilaterální sakrokolpopexe.

XXIII. Česká urogynekologie. Celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha 4.12.2014. TUREK,M.- BELKOV,I.: První zkušenosti s operační léčbou močové urgence.

XV. česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Hradec Králové 20.-21.11.2014. 
JANDOVÁ: Zavedení nových parametrů krevního obrazu (Ig, HFLC, Ret-He, IR-T, LRF, MFR, HFR) stanovovaných na analyzátoru Sysmex XT-4000i do rutinní práce (poster)
ROUČKOVÁ,D. – JANDOVÁ,M. – KUBÁNKOVÁ,H.: Nové parametry KO – Ig a HFLC – na analyzátoru XT4000i jako užitečný ukazatel septického stavu (poster – 3. místo v soutěži Sysmex Poster Cup)
ROUČKOVÁ,D. – JANDOVÁ, M.: Parametr HFLC u KO na analyzátoru Sysmex XT-4000i a jeho využití při diagnóze infekční mononukleózy (poster)

I. česká herniologická konference. Olomouc 6.11.2014. BYSTŘICKÝ, P.: „Hernia International“ – herniologie jako problém 4 kontinentů.

V. setkání biochemiků v Písku. Písek 6.-7.11.2014. MALINA, P.: Jak dál v preanalytické fázi?

Budějovice kazuistické. České Budějovice 25.9.2014. 
REITER, J.: Vzácná komplikace fraktury bérce.
JUNKOVÁ, J.: Jaká může být příčina levostranné hemiparézy a akutní ischémie pravé horní končetiny?
JISKROVÁ, L.: Vaskulitida velkých tepen – podceňovaná diagnóza?
HAVELKOVÁ, J.: Není perikarditida jako perikarditida.
JUNKOVÁ, J.: Syndrom tukové embolie u mladého muže.(Poster získal 1. místo)
JANÍČKOVÁ, L.: Je, či není?! Toť otázka… ...scabies…

Sympozium klinické biochemie FONS 2014. Pardubice 21.- 23.9.2014
MALINA,P.- NOVOTNÝ,D.- PAVLÍKOVÁ, A.-et al.: Klíčové procesy preanalytické fáze: potenciální zdroje klinicky nejvýznamnějších chyb vedoucích k poškození pacienta a možnosti jejich odstranění

XXII. Frejkovy dny s mezinárodní účastí. Brno 19.-20.6.2014
ČENĚK,J.- REITER,J.- BOČKOVÁ,V.: Epidemiologická studie mikrobiologického spadu na operačním sále.
REITER,J.-ČENĚK,J.:Masivní plicní tuková embolie se šťastným koncem – kazuistika.

20. česko-slovenské angiologické sympozium. Mikulov 19.-20.6.2014. JUNKOVÁ,J: Syndrom tukové embolie u mladého muže. Poster.

XV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Seč u Chrudimi 5.-6.6.2014. 
VÁHALOVÁ,K. – BYSTŘICKÝ,P.: 
Přínos magnetické rezonance v diagnostice a terapii karcinomu prsu.
BYSTŘICKÝ,P. -VÁHALOVÁ,K. –  SUCHOMEL,P.: Plastika rozsáhlé incizionální kýly – naše zkušenosti a komplikace ve světle nových doporučení EHS. 

XXXII. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. Písek 22.-23.5.2014. MALINA,P.: Odhad glomerulární filtrace – proč a jak?

10. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava 7.-8.11.2013. BYSTŘICKÝ,P.- KRŠKA,J. – CEJP,V.: Závažné komplikace laparoskopické operace tříselné kýly.

XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Praha 2.-5.října 2013. CIMBUROVÁ, Eva: Castlemanova choroba (CD) – vzácná choroba ve vzácné lokalizaci. Poster.

XI. Ceslostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. Olomouc 22.-24.9.2013. MALINA.P – Feitová.S.: Implementace indikátorů kvality (poster)
MALINA.P. – Feitová.S.: Retrospektivní analýza endoskopických nálezů u pacientů s pozitivním nálezem kvantitativního imunochemického testu na okultní krvácení ve stolici (poster)

19. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny. Zámek Červený Hrádek, Jirkov 5.-6.4.2013. BECHYNÉ, K. Kazuistika

Regionální řízení ve zdravotnictví. Seminář věnovaný aktuálním otázkám řízení zdravotnických zařízení v regionech. Čelákovice 12.-13.3.2013. TUREK, Michal: Restrukturalizace oblastních nemocnic v rámci krajského holdingu, pohled na jednu specializaci – gynekologie.

2nd EFLM – BD European Conference on Preanalytical Phase. Záhřeb 1.-2.3.2013. MALINA,P.: Zpráva o „2nd EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase“

12.Česko-polsko-slovenský kongres MIS. Ostrava 1.-2.11.2012. BYSTŘICKÝ,P. – CEJP,V. – SUCHOMEL,P.: Jednoportová apendektomie – nic nového?

17. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA Bratislava 17.-18.5.2012
HOLAN, Jiří – ČEČELOVSKÝ, Václav – HOLANOVÁ, Gabriela. Život s diagnózou karcinomu prsu. (prezentace)

46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012. Písek 13.-15.5.2012.

XXIV. Petřivalského-Rapantův den. Olomouc 26.-27.4.2012. BYSTŘICKÝ,P. – CEJP.V: Charitativní chirurgie – Operation Hernia 

XIII. Bedrnův den. Hradec Králové 28.4.2011. BYSTŘICKÝ.P. – SUCHOMEL,P.: Naše zkušenosti s řešením tříselné kýly – existují limity použití síťky? 

Kvalita zdravotní péče – týmová práce III. Konference 11.-12.6.2009 Pardubice
JIRSA, Josef:  BMI a akreditace nemocnice 
Zařazeno jako materiál k přednáškám na ČVUT (přednáška 6)

 

XIV.World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 4,2009:
Surgical and psychological results in 58 EC-IC bypasses.
FIEDLER, J.- PŘIBÁŇ, V.- SCHENK, I.- SCHENKOVÁ, V.- ŠKODA, O.
Department of Neurosurgery, České Budějovice Hospital
Department of Neurosurgery, Písek Hospital
Department of Neurosurgery, Jihlava Hospital