Tel.: +420 382 772 222

AKCE

BLESK ORDINACE

 

 

12. září 2023 připravujeme na Velkém náměstí od 12 do 17 hodin další Blesk Ordinaci. Podrobnosti připravujeme do aktualit.

 

 

 

PRAVIDELNĚ POŘÁDANÉ AKCE

Den otevřených dveří

 • Je určen pro veřejnost.
 • Hlavním motivem je prevence nemocí, komunikace zájemců se zdravotníky, zdravotní poradenství a zdravotní výchova pro školy.
 • Zájemci si mohou prohlédnout inkubátor pro nedonošené děti nebo umělé klouby, vyzkoušet si zásady první pomoci a kardiopulmonální resuscitace, mohou si nechat zjistit hladinu cholesterolu a cukru v krvi, prohlédnout si některá pracoviště.

 

Světový den ledvin 

 • Pořádá hemodialyzační oddělení.
 • Je určen pro veřejnost.
 • Zájemci si mohou nechat zjistit základní diagnostické parametry ledvin z krve a z moči.
 • Hlavním motivem je prevence onemocnění ledvin.

 

Světový den mytí rukou

 • Je určen pro veřejnost.
 • Cílem je připomenout veřejnosti důležitost této základní a jednoduché prevence infekčních nemocí.
 • Akce je doplňkem zdravotní výchovy základních škol v regionu.

 

Pochod za zdravé chlapy

 • Pořádáme ve spolupráci s urology. 
 • Je určen pro veřejnost.
 • Hlavním motivem je mužské zdraví, prevence karcinomu prostaty a prevence u mužů všeobecně.
 • Pochoduje se městem v modrých tričkách a na třech pointech je možné si prohlídnout a případně i „osahat“ přístroje, které se používají při diagnostice nebo léčbě urologických nemocí u mužů. Na konci pochodu čeká účastníky občerstvení a hudební program.

 

Mamologický den

 • Pořádá chirurgické oddělení.
 • Odborná celorepubliková mezioborová konference pro lékařské i nelékařské profese o onemocnění prsu.

 

Kurz regionální anestezie

 • Pořádá anesteziologicko-resuscitační oddělení pod záštitou Aesculap Akademie.
 • Je určen pro lékaře.

 

Setkání (nejen) mladých biochemiků

 • Pořádá oddělení klinické biochemie.
 • Odborná celorepubliková konference pro klinické biochemiky.

 

Klinicko-patologický seminář

 • Pravidelně jednou za měsíc pořádá oddělení patologie.
 • Je určen pro lékaře.
 • Zabývá se zajímavými recentními bioptickými případy.

 

Geriatrická konference

 • Pořádá oddělení následné péče.
 • Je určena pro nelékařský i lékařský personál sociálních a zdravotnických zařízení.

 

Sanitářský kurz

 • Pořádáme ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Písku.
 • Akreditovaný kurz MZ ČR.
 • Začátek kurzu je vždy v září, absolvent kurzu je připraven k výkonu povolání sanitář/sanitářka se znalostí rozsahu svých činností a kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu.
  Přihláška

 

DALŠÍ AKCE

 • Pravidelně spolupracujeme se základními i středními školami v regionu v rámci zdravovědy a výchově ke zdraví.
 • Spolupracujeme na projektech – od roku 2018 spolupracujeme na projektu „Upíři ve škole“, který realizuje Střední zdravotnická škola v Písku.
 • Spolupracujeme na projektech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Pořádáme vzdělávací akce pro naše zaměstnance.
 • Naše akreditovaná oddělení poskytují možnost stáží a odborných praxí pro studenty i nové lékaře.