COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

O NÁS
Sponzoři

Informace pro sponzory

Dary je možné poskytovat buď věcné nebo finanční.
Vzory smluv jsou k dispozici na ředitelství Nemocnice Písek, a.s.

Finanční dar lze poskytnout: 
1) v hotovosti /Pokladna/
2) platbou poštovní poukázkou
3) převodem z účtu

Číslo účtu: 20830271/0100
Variabilní symboly jednotlivých oddělení jsou k dispozici v pokladně nemocnice.