Tel.: +420 382 772 222

O NÁS
Kaple

KAPLE

Nejstarší a jediná dosud dochovaná budova se nachází v jihovýchodní části areálu a byla postavena v roce 1911 jako součást Všeobecné veřejné okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. 

Budovu tvořila umrlčí komora, kaple a pitevna. Pro kapli nebyla postavena věž, takže služby náboženského typu se poskytovaly v jiné části areálu nemocnice, v administrativní budově, dnes Oddělení následné péče. V letech 1927 – 1956 v kapli pracovaly řádové sestry, po jejich odsunu dřívějším komunistickým režimem objekt sloužil jako sklad, dílna, požární zbrojnice, garáž a byl využíván jako technické zázemí zdravotnického zařízení. Objekt byl v roce 2019 zrekonstruován, malby na stropech a stěnách zrestaurovány. Změnil se účel budovy, nyní je více zaměřen na ty živé, více pro pacienty, klienty, zaměstnance. 

 

Program akcí:

Plánované akce jsou dočasně zrušeny.

 

 

Celá obrazovka

Virtuální prohlídka

Fotogalerie