Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

PRO PACIENTY
Sociální služby

Sociální služby

Bezplatné sociální poradenství

  • příspěvek na péči, mobilitu, zvláštní pomůcku
  • opatrovnictví, zvláštní příjemci dávek
  • mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
  • informace o důchodovém zabezpečení
  • informace a kontakty na sociální zařízení, agentury domácí péče,…

Informace o možnostech následné péče pro seniory, dlouhodobě nemocné, invalidní, handicapované občany po propuštění z NEMOCNICE PÍSEK.a.s.

  • ústavní sociální péče
  • domácí péče (peč. služby, osobní asistence, zajištění home care,…)
  • péče ve stacionářích

K dispozici je seznam veškerých sociálních zařízení. 
Sepisování žádostí do DD, hospiců, DPS, diakonie, ÚSP, azylových domů, zařízení charity. K dispozici žádosti, ceníky poskytovaných služeb, propagační materiály,…
Informace o možnostech využití pomoci agentur domácí péče nejen na Písecku.

Kontakt:
Bc. Lucie Hofmanová
Hana Opelková, DiS.
budova Oddělení následné péče

předem kontaktovat na tel.:
telefon: 382 772 619
Bc. Lucie Hofmanová: 770 178 892
Hana Opelková, DiS.: 777 366 554 
socialni-pracovnice@nemopisek.cz 

 

Úřední hodiny:

Po
8:00   – 14:00
Út 8:00   – 14:00
St 10:00 – 16:00
Čt 8:00   – 14:00

          - 

Polední pauza vždy 11:30 – 12:00

PŘIJÍMÁME POUZE OBJEDNANÉ KLIENTY.