Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Příjem pacientů

Informace pro přijímané pacienty

Řiďte se pokyny svého lékaře, který doporučuje hospitalizaci. K plánovanému příjmu na oddělení se dostavte mezi 8. – 9. hodinou (čas se může na jednotlivých odděleních lišit).

Při nástupu k hospitalizaci potřebujete:

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci, výsledky vyšetření, předoperační vyšetření, event. jinou lékařskou dokumentaci
 • znát jméno a adresu obvodního lékaře a lékaře specialisty
 • seznam užívaných léků
 • kontakt na nejbližší osobu (adresu, telefonní číslo)


Pokud musíte pravidelně užívat léky, nezapomeňte si je vzít s sebou!!
Během hospitalizace neužívejte léky, o kterých váš ošetřující lékař není informován.
Pokud potřebujete vystavit pracovní neschopnost nebo vyzvednout důchod, požádejte sekretářku oddělení.

Vezměte si s sebou:

 • Dětem dejte s sebou jejich oblíbenou, ne však drahou a hlučnou hračku.
 • Domácí obuv, ponožky.
 • Hygienické potřeby (mýdlo, pastu a kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír, holicí potřeby).
 • Ortopedické pomůcky a berle, které používáte
 • Noční úbor, eventuelně župan (můžete mít vlastní)
 • Průkaz pracovní neschopnosti, pokud je již vystaven.
 • Před delším pobytem v nemocnici si zajistěte doručování svého důchodu.


Neberte si s sebou:

 • Dětem nedávejte zbytečné pamlsky ani další potraviny.
 • Neberte si aparáty, jejichž provozováním byste rušili ostatní pacienty
 • Šperky, větší množství peněz a vkladní knížky.

Doporučená návštěvní doba – denně 14–17 hod.


Duchovní služby – na vyžádání zajistí sestra na příslušném oddělení

Sociální služby

WiFi – zdarma
Telefonní spojení – telefonní automaty v areálu nemocnice, na všech lůžkových odděleních (kromě dětského a gynekologického) je telefon k lůžku. Telefonní hovory na pokoje spojujeme pouze do 20 hodin.
Spojení:
Chirurgie: 382 772 250, 382 772563, JIP 382 772 230 
Interna: 382 772 292, 382 772 283
Neurologie: 382 772 543
Ortopedie: 382 772 364
Porodnice: 382 772 469


Stravování – předepsaná dieta je součástí léčby, proto ji při příjmu oznamte lékaři. Nejste-li upoutáni na lůžko, jídlo vám bude podáváno ve společných prostorách k tomu určených. Pokud to váš zdravotní stav nedovolí, sestra vám donese jídlo na pokoj. Každodenní stravování zabezpečuje profesionální tým dietních sester a pracovníků kuchyně Nemocnice Písek a je podáván formou tablet systému.
Nápojové automaty – k dispozici na všech odděleních.
Prodejna potravin

Kouření je v areálu nemocnice zakázáno, k tomuto účelu je vyhrazena pouze 1 místnost (naproti CT).

Poštovní schránkabankomat jsou v blízkosti vrátnice u hlavního vchodu.

Parkování – parkoviště před nemocnicí, vjezd do areálu pouze hlavní vrátnicí, max.povolená rychlost 30km/h, parkování uvnitř areálu na nezbytně dlouhou dobu

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT A BRZKÝ NÁVRAT DOMŮ.Informace při nástupu na oddělení:

Ortopedie

 1. Objednací doba na umělý kloub se pohybuje kolem jednoho až dvou let. V kratším termínu provádíme pouze u akutních invalidizujících destrukcí kyčelního kloubu.
 2. Na běžnější operační výkony se objednací doba pohybuje kolem několika týdnů. 
 3. Doporučení obvodního lékaře k ošetření na naší ambulanci je nutné. Nevyžadujeme pouze u traumat.
 4. Ke každému plánovanému operačnímu výkonu je požadováno interní předoperační vyšetření. Toto vyšetření provádí praktický lékař. Pokud se pacient dostaví k příjmu bez něho, nemůže být následující den operován. 
 5. Jako součást interního předoperačního vyšetření před umělým kloubem se vyžadují některá méně běžná vyšetření. Pacient obdrží letáček pro praktika, o která vyšetření se jedná. Je nutné si výsledky všech těchto vyšetření přinést při nástupu na oddělení. Dále je nutné se na tyto výkony dostavit s vlastními berlemi. Jejich předpis zajistí praktický lékař.
 6. Pokud má pacient zájem o pobyt na nadstandardním pokoji, je možné si jej objednat na telefonickém čísle: 382772364. Cena za jeden den pobytu je 600 Kč. U některých těžších výkonů není pobyt na tomto pokoji vhodný. Definitivně o umístnění na nadstandardním pokoji rozhodne ošetřující lékař.
 7. Nástup na plánované operace je lékařem určený den od 7:00 do 7:30 hodin na ambulaci.