Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

KARIÉRA
Lékaři

Lékaři

pro

– Anesteziologicko-resuscitační oddělení   

– Dětské a dorostové oddělení        

– Gynekologicko-porodnické oddělení

– Oddělení chirurgie, ORL      

– Urologie   

– Neurologické oddělení (iktové centrum)

– Ortopedicko-traumatologické oddělení