Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Práva hospitalizovaných dětí

 

 1. Děti mají být přijímány do nemocnice jen tehdy, jestliže péče, kterou vyžadují, jim nemůže být stejně dobře poskytnuta doma nebo při denní hospitalizaci.

 2. Nezletilí hospitalizovaní pacienti mají právo na pobyt zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo takový pobyt není vyloučen některým právním předpisem.

 3. Nezletilému pacientovi se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu.

 4. Při poskytování zdravotních služeb je třeba zjistit názor nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk schopen vnímat situaci a vyjadřovat se.

 5. Nezletilému pacientovi, který dovršil věku 15 let, lze zdravotní služby poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas.

 6. Nezletilí pacienti mají být ošetřováni spolu s dětmi, se kterými mají stejné vývojové potřeby.

 7. Nezletilí pacienti jsou hospitalizováni odděleně od dospělých, a to do dne, kdy dovrší 15 let věku.

 8. Nezletilí mají mít veškeré podmínky ke hrám a odpočinku a vyučování vhodnému pro jejich věk a stav a mají být v účelném, nábytkem vybaveném a stimulujícím prostředí, které má být vybaveno v souladu s jejich potřebami.

 9. O děti má pečovat personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin.

 10. Kontinuita péče by měla být zjišťována týmem pečujícím o děti.

 11. S dětmi má být zacházeno s taktem a pochopením a jejich soukromí má být respektováno.

 12. Pacient má právo na pobyt s vodícím psem za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené v Provozním řádu Nemocnice Písek, a.s.