Tel.: +420 382 772 222

KARIÉRA
Nelékařské zdravotnické profese

Nelékařské zdravotnické profese 
 

Dětská sestra

 • Dětské oddělení – ambulance

Všeobecná sestra 

 • Interní oddělení
 • Dětské oddělení – ambulance
 • Neurologie – JIP
 • Oddělení následné péče
 • Centrální operační sály – sterilizace
 • Oddělení klinické biochemie – Centrální odběrové místo 
 • Chirurgie-Urologie, ORL

Praktická sestra

 • Centrální operační sály – sterilizace

Porodní asistentka

 • Gynekologicko-porodnické oddělení

Fyzioterapeut/ka

 • Oddělení akutní rehabilitace

Radiologický asistent

Zdravotnický záchranář

 • Interní oddělení – JIP
 • Interní oddělení – urgentní ambulance
 • Neurologie – JIP

Zdravotnický laborant