Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

KARIÉRA
Nelékařské zdravotnické profese

Nelékařské zdravotnické profese

Všeobecná/praktická sestra 

– Interní oddělení
- Chirurgie
- Oddělení následné péče
- Centrální operační sály
- Hemodialýza

Všeobecná sestra/zdravotnický záchranář

– ARO

Epidemiologická sestra 
- více informací

Porodní asistentka 

– Gynekologicko-porodnické oddělení

Radiologický asistent 

– Radiodiagnostické  oddělení 

Ergoterapeutka  

– Oddělení aktutní rehabilitace