Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Chci darovat

Finančním nebo věcným darem mohou Nemocnici Písek, a.s. podpořit jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Dar může být též určen na podporu konkrétního oddělení naší nemocnice.

V případě záměru nemocnici či přímo některé pracoviště podpořit, prosím kontaktujte předem některou z následujících kontaktních osob:

Ing. Lukáš Tryml, vedoucí obchodně ekonomického oddělení
tryml@nemopisek.cz, tel: 382 772 671

Sekretariát nemocnice
sekretariat@nemopisek.cz, tel. 382 772 001 

Na vyžádání jsou pak k dispozici vzory darovacích smluv, dárce může použít také vlastní návrh darovací smlouvy, který splňuje zákonný rámec. Další požadavky v rámci poskytnuté podpory, které nebudou součástí smlouvy, je pak nutno sdělit kontaktní osobě (způsob a forma předání, fotografie, předávací protokol, tisková zpráva apod.)

Finanční dar může dárce zaslat přes bankovní účet (Komerční banka č. ú.:20830271/0100), nebo osobně na pokladně Nemocnice Písek, a.s.

Děkujeme všem dárcům  a přispěvatelům za finanční a materiálovou podporu.