COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

Oddělení hematologicko-transfuzní

Aktuality

 
Středoškoláky z Písku si opět vyhlédli upíři
17. března 2022

Studenti píseckých středních škol jako noví dobrovolní dárci krve. S tímto cílem středoškoláky už několik let oslovují organizátoři akce „Upíři ve škole“. Střední zdravotnická škola Písek ve spolupráci s píseckou nemocnicí takto hledají mezi mladými lidmi prvodárce.

„V rámci akce Upíři ve škole navštěvujeme několik středních škol v Písku a studenty třetích a čtvrtých ročníků upozorňujeme na význam dobrovolného dárcovství krve. Zároveň mezi nimi hledáme aktivní dárce, kteří se pak dostaví k odběru do nemocnice,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Mgr. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek.

Mnoho mladých lidí se k dárcovství nehlásí, proto „upíři“ oslovují studenty. Informují je o důležitosti dárcovství a zvou je na odběry. „Je nutná přirozená generační obměna dárců krve, proto vítáme každého nového zájemce,“ řekla MUDr. Marcela Kellnerová, zástupkyně primářky Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek.

Studenti, kteří se rozhodnou darovat krev, se mohou přihlásit na e-mailu: upiriveskole@seznam.cz. Samotný odběr je plánován na 22. a 29. března na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek, vždy od 7 hodin. Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař na základě vyplněného dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.

 
Písečtí lékaři určí nemoc z krevních destiček
24. února 2022

Písečtí lékaři mohou už měsíc využívat ke stanovení diagnózy pacientů nový ukazatel z krve označovaný jako IPF.

IPF vyjadřuje zastoupení mladých krevních destiček v krvi a poukazuje na tvorbu krevních destiček v kostní dřeni. „Nízká hodnota IPF může nastat při poškození kostní dřeně chemikáliemi, léky, infekcí nebo zhoubným nádorem. Vysoká hodnota bývá spojena s otravou krve, infekcí, vnitřním krvácením, zvětšenou slezinou nebo s globální poruchou krevního srážení (projevující se vznikem mnohočetných krevních sraženin v cévách s vážnými následky pro celý organismus). Z hodnot IPF lze také vycházet při podávání transfuzí krevních destiček,“ řekla zástupkyně primáře Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Marcela Kellnerová.

Hodnotu mladých krevních destiček si lékaři mohou vyžádat u Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek jako součást krevního obrazu svých pacientů, který se vyšetřuje přístrojově na laboratorních analyzátorech. „Analyzátory jsou našimi velkými pomocníky. Z malého množství krve dokáží zjistit velké množství informací, navíc v kratší době,“ dodala Marcela Kellnerová.

 
Upíři ve škole hledají novou krev
14. října 2021

Baví tě pomáhat druhým? Je ti víc než 18 let? Udělej si místo v kalendáři a přijď darovat krev! Těmito slovy se písecká nemocnice už několikátým rokem obrací na středoškoláky, mezi nimiž hledá nové dárce krve. Zároveň je upozorňuje na význam dobrovolného dárcovství. Vše se děje v rámci akce s příznačným názvem „Upíři ve škole“.

„Vítáme každého nového zájemce, proto hledáme prvodárce i mezi studenty. Potřební jsou zejména dárci, kteří jsou bezprostředně schopni reagovat na výzvu transfuzního oddělení a dostavit se brzy k odběru. To je čím dál těžší,“ uvedla primářka Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Helena Kubánková.

V rámci akce „Upíři ve škole“ zdravotníci navštěvují několik středních škol v Písku, kde mezi studenty třetích a čtvrtých ročníků šíří osvětu o dobrovolném dárcovství krve a zároveň hledají aktivní dárce. Ti se pak dostaví k odběru do nemocnice. „Cíleně hledáme dárce mezi mladými lidmi. Těch totiž chodí velmi málo,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Mgr. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek.

Studenti, kteří se rozhodnou darovat krev, se mohou přihlásit na e-mailu: upiriveskole@seznam.cz. Samotný odběr je plánován na 19. října od 7 hodin na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek. Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař na základě vyplněného dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.

 
Nové laboratorní parametry na hematologii
23. března 2021

Méně obvyklé parametry krevního obrazu (KO)

1. HTO začne uvádět od 19. 4. 2021 jako nový parametr KO (KO + 5 populační diff.): 
- Normoblasty – procentuální zastoupení a absolutní počet

Normoblasty jsou nezralé prekurzory erytrocytů, které se fyziologicky nacházejí v kostní dřeni. Zde se podle stupně zralosti označují od méně zralých po zralejší jako bazofilní, polychromatofilní a ortochromní erytroblasty. V periferní krvi se fyziologicky vyskytují v malém počtu jen u novorozenců do tří dnů věku. U ostatních jedinců jde vždy o patologii.

Klinický význam:
Novorozenci: Vyšší počet normoblastů může být prvním ukazatelem novorozenecké sepse.

Ostatní:

  • Talasemie: normoblasty v krvi mohou i nemusí být přítomny. Jde o projev vrozené poruchy tvorby hemoglobinu.
  • Těžké infekční stavy, především sepse: Nález normoblastů znamená závažný stav a považuje se za negativní prediktivní parametr.
  • Infiltrace kostní dřeně nádorem: Normoblasty se vyskytují v krvi spolu s nezralými prekurzory granulocytů. Na infiltraci kostní dřeně je nutné pomýšlet, pokud popsaný nález není spojen s těžkými zánětlivými známkami. Diagnózu potvrdí trepanobiopsie kostní dřeně. 
  • Hematoonkologická onemocněni: především myeloproliferativní onemocnění spojená s myelofibrózou, některé formy myelodysplastického syndromu. Diagnózu potvrdí trepanobiopsie kostní dřeně.

2. Na základě doporučení České hematologické společnosti upravuje od 19. 4. 2021 laboratoř HTO formu vydávání výsledků u APTT a trombinového času. Výsledky obou testů budou uváděny jako tzv. ratio, tzn. poměr mezi naměřeným časem pacienta a naměřeným časem kontrolní plazmy. Zamezí se tím nepřesnostem, které vznikaly rozdíly v reaktivitě jednotlivých šarží vyšetřovacích reagencií. 

APTT: Referenční meze budou vydávány již pouze u metody APTT.R (APTT ratio). Metoda APTT (s) bude vydávána bez referenčních mezí. Referenční meze APTT. R jsou pro jednotlivé věkové kategorie uvedeny v Laboratorní příručce.

Trombinový čas: Výsledek bude uváděn jednak jako Tromb.R (trombinový čas ratio), jednak jako čas pacienta. Referenční meze pro Tromb.R jsou 0,8-1,2. 

MUDr. Helena Kubánková
Primářka Hematologicko-transfuzního oddělení
                     

 
Zájemci o darování krevní plazmy po Covid se mohou hlásit v písecké nemocnici
9. listopadu 2020

Zájemci o darování Covid-19 rekonvalescentní plazmy – plazmy s protilátkami proti koronaviru, které vznikají po prodělání tohoto onemocnění – se mohou hlásit v písecké nemocnici. Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek, a. s., začalo odebírat krevní vzorky k vyšetření obsahu protilátek proti Covid-19. 

„Zájemci se mohou telefonicky hlásit v evidenci dárců krve našeho oddělení na telefonním čísle 382 772 429 a my s nimi domluvíme termín odběru krve. Vzorek následně zašleme Transfuznímu oddělení českobudějovické nemocnice, které si dárce s vyhovujícím množstvím protilátek pozvou k další spolupráci,“ sdělila Helena Kubánková, primářka Hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice Písek, a. s.

Krevní plazmu s protilátkami proti koronaviru nemocnice využívají k léčbě nakažených pacientů v těžkém stavu. Jedná se o krevní plazmu získanou od lidí, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a vytvořili si protilátky proti viru. Tyto protilátky jsou pak léčivem, které působí proti viru u nemocných, urychlují uzdravení a zvyšují jejich šanci na přežití.

Darovat plazmu mohou pouze lidé, kteří nikdy neměli transfuzi, a ženy, které nikdy nebyly těhotné. Zájemce musí být nejméně dva týdny po uzdravení z infekce Covid-19.

Objednání na odběr vzorku: evidence dárců krve HTO Nemocnice Písek, a.s. na telefonním čísle 382 772 429 a domluví si termín odběru.

 
Vážíme si každého dárce
3. prosince 2019

V restauraci hotelu OtavArena v Písku se ve čtvrtek 28.11.2019 uskutečnilo slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve, pořádané Oblastních spolkem Českého červeného kříže. Mezi hosty byli místostarosta Petr Hladík, který patří též mezi mnohonásobné dárce krve, vedoucí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jana Dlouhá, předseda OS ČČK Písek Jaroslav Putschögl a Lukáš Nebes, zastupitel města Písek, dlouholetý člen ČČK, instruktor první pomoci a dobrovolný hasič, který byl tento den slavnostně oceněn zlatou medailí za 40 odběrů. Primářka hematologicko-transfuzního oddělení písecké nemocnice MUDr. Helena Kubánková poděkovala jménem nemocnice všem dárcům a ocenila jejich přínos pro záchranu jiných pacientů. 

Celkem bylo oceněno 142 dárců, kteří v letošním roce dovršili více jak 10, 20, 40 a 80 odběrů krve a získali tak bronzové, stříbrné a zlaté medaile prof. Janského. Šest dárců z píseckého regionu získalo v letošním roce Zlaté kříže III. třídy za více jak 80 odběrů.

 
100 litrů krve od Upírů
14. listopadu 2019

V rámci projektu Upíři ve škole už studenti darovali v písecké nemocnici 100 litrů krve. Cílem projektu Střední zdravotnické školy v Písku je informovat a motivovat studenty středních škol k dobrovolnému dárcovství krve. Upíří dny se konají pravidelně od května 2018 a zapojilo se do nich dvě stě studentů. Projekt se šíří ve středních školách a učilištích po celé republice.

 
Primářka hematologie zodpoví vaše dotazy
15. července 2019

Prostřednictvím Píseckého deníku se můžete obracet na primářku Hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Helenu Kubánkovou se svými dotazy, které zodpoví v pondělí 22.července 2019.

 
Děkujeme dárcům krve
24. června 2019

Dne 20. června 2019 zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže v Písku u příležitosti Světového dne dárců krve (14.6.) společenský večer s vyznamenáním bezpříspěvkových dárců krve. Dárci krve obdrželi medaile profesora Janského za deset bezplatných odběrů, stříbrné medaile za dvacet odběrů a zlaté medaile za čtyřicet odběrů.

Slavnostní večer byl zahájen vystoupením dětí ze ZUŠ Písek pod vedením pana učitele Váchy. Za město Písek přijal pozvání Lukáš Nebes, který je též dlouholetý člen ČČK, dobrovolný hasič a instruktor první pomoci a stejně tak i dárce krve. 33 dárců krve bylo vyznamenáno bronzovou medaili, 29 dárců stříbrnou medaili a 16 dárců zlatou medaili profesora Jánského. Za Nemocnici Písek dárcům poděkovala primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Helena Kubánková.

 
Primářka hematologicko-tranfuzního oddělení zodpoví vaše dotazy
23. listopadu 2018

Zajímá vás něco z oblasti hematologie nebo transfuzního lékařství? Neváhejte se zeptat primářky hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Heleny Kubánkové, která na vaše dotazy odpoví ve středu 28.11.2018 od 10 do 11 hodin v Píseckém deníku.

 
"Upíři" hledají novou krev ve školách
18. června 2018

I když je v jižních Čechách dlouhodobě dostatek transfúzní krve, nemocnice vítají každého nového zájemce o dárcovství této tekutiny. Písecká nemocnice začíná hledat nové dárce krve mezi středoškoláky. Akcí s názvem „Upíři ve škole“ upozorňuje na význam dobrovolného dárcovství a nabírá prvodárce.

„Vítáme každého nového zájemce, protože je nutná přirozená generační obměna. Potřební jsou zejména dárci, kteří jsou bezprostředně schopni reagovat na výzvu transfuzního oddělení a dostavit se brzy k odběru. To je čím dál těžší. Upřednostňujeme také, aby doba skladování krve byla co nejkratší, maximálně přizpůsobená potřebám nemocnic,“ uvedla primářka Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek Helena Kubánková, které zajišťuje krev pro svou potřebu i pro další zdravotnická zařízení, které o krev požádají, jako např. pro nemocnici v Táboře, pro FN Motol, ve statimových dodávkách pro nemocnici v Českých Budějovicích.

V rámci akce „Upíři ve škole“ zdravotníci navštěvují několik středních škol v Písku, kde mezi studenty třetích a čtvrtých ročníků šíří osvětu o dobrovolném dárcovství krve a zároveň hledají aktivní dárce. Ti se pak dostaví k odběru do nemocnice. „Cíleně hledáme dárce mezi mladými lidmi. Těch totiž chodí velmi málo. V rámci akce chceme získat pětatřicet prvodárců,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Bc. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek, podle níž se prvodárci mohou těšit na hodnotné balíčky od sponzorů projektu.

Prvodárců zaregistrovalo loni Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek 133. Odběrů bylo v roce 2017 provedeno celkem 3362 od 1508 dárců. „Co se týká skladby dárců, je dlouhodobě i aktuálně nejvíce zaregistrovaných dárců s krevní skupinou A, Rh faktor pozitivní, nejvíce žádaná krev je 0, Rh negativní,“ poznamenala primářka Kubánková.

Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař hematologicko-transfuzního oddělení na základě vyplnění dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky. Noví dárci se mohou hlásit na telefonním čísle: 382 772 429. Odběry nemocnice zajištuje každé pondělí od 6.30 do 8.00 a každé úterý od 6.00 do 8.30 hodin.