Tel.: +420 382 772 222

Neurologické oddělení

Mapa areálu

Popis oddělení

Počet lůžek: 30 standardních lůžek + 8 lůžek intenzivní péče 

Spektrum poskytované péče

Neurologické oddělení Nemocnice v Písku od r. 1952 zajišťuje  kompletní diagnostiku a léčbu všech základních skupin onemocnění jak centrálního, tak periferního nervového systému. Jedná se zejména o onemocnění cévní, demence, extrapyramidové poruchy, epilepsii, demyelinizační onemocnění nervového systému a bolesti hlavy. U dalších významných okruhů  nemocí, jako je neuroonkologie, neurotraumatologie, nervosvalová onemocnění, vertebrogenní poruchy, dědičná, vývojová, infekční, neuroimunologická onemocnění a poruchy spánku oddělení  úzce spolupracuje  s ostatními příslušnými obory jak v nemocnici Písek, tak se specializovanými odděleními a centry významných nemocnic a klinických pracovišť ČR.  

Lůžková část oddělení má 30 standardních lůžek na 10 pokojích, které jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a TV. K oddělení patří také 8 lůžková  jednotka intenzivní péče, kde jsou hospitalizovani zejména nemocní v akutním stadiu cévních onemocnění mozku. Péče o tyto pacienty má na oddělení dlouhodobou tradici, naše JIP byla odevřena již v r. 1993 vůbec jako první v regionu jižních a západních Čech. 1. 1. 2011 byl naší nemocnici udělen ministerstvem zdravotnictví statut Iktového centra. Neurologické oddělení v rámci tohoto programu vede a koordinuje spolupráci  s ostatními pracovišti, které jsou zapojeny do péče o nemocné s cévním onemocněním mozku, jak v naší nemocnici, tak také s Komplexním cerebrovaskulárním centrem v Českých Budějovicích, kam odesíláme naše nemocné indikované k neurochirurgickým a invazivně radiologickým výkonům.  

Pro naše pacienty jsou k dispozici EEG přístroje s možností dlouhodobé monitorace, dále elektromyograf (EMG) se základními modalitami evokovaných potenciálů (EP). Provádíme také neurosonologická (USG) vyšetřování jak extra tak intrakraniální mozkové cirkulace.

Oddělení má akreditaci ministerstva k uskutečňování vzdělávacího programu lékařů v oboru neurologie.

Neurologická ambulance zajišťuje aplikaci botulotoxinu v rámci léčby pacientů se spastickým syndromem a dystonickými poruchami (cervikální dystonie aj.). Aplikujeme botulotoxin pod kontrolou EMG a ultrasonografie, čímž se zvyšuje bezpečnost a efekt terapie. Využíváme dvě vyškolené fyzioterapeutky s certifikovaným kurzem rehabilitace spastické parézy.
Kontakt na tým léčby spastické parézy: spasticita@nemopisek.cz V případě zájmu vyplňte dotazník – viz Dokumenty ke stažení

Kontakt na tým léčby Parkinsonovy nemoci: parkinson@nemopisek.cz

Na našem pracovišti působí vyškolený epileptolog, který poskytuje vysoce odbornou a komplexní péči o pacienty s epileptickými syndromy.

Iktové centrum  

Součástí lůžkové části oddělení je kompletně vybavená JIP, která se specializuje zejména jako iktová jednotka pro nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou. Máme vypracován program léčby akutního ischemického iktu trombolýzou, jsme členy mezinárodního registru SITS – Safe Implemantation of Trombolysis in Stroke. 

Indikátory kvality viz Dokumenty ke stažení