Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Neurologické oddělení

Historie

 • 1951 pouze neurologický konziliář pro nemocnici a Sanatorium Vráž
 • 1952 zřízeno lůžkové neurologické oddělení s 20 lůžky
 • 1954 přestěhování do nových prostor s 30 lůžky – přístrojové vybavení – EEG, EMG
 • 1989 zřízení pokoje intenzivní péče se dvěma monitorovanými lůžky
 • 1993 přestěhování oddělení do prostor nové budovy se zřízením čtyřlůžkové JIP.
 • 1998 neurosonologie
 • 2001 vznik specializovaných poraden včetně poradny pro cévní onemocnění mozku
 • 2002 spolupráce s NCH oddělením v ČB v rámci revaskularizačního programu pro nemocné se selhávající hemodynamikou při chronických okluzích extrakraniálních mozkových tepen
 • 2006 první nemocný léčený systémovou trombolýzou
 • 2009 schválení iktového centra výborem ČNS na doporučení cerebrovaskulární sekce ČNS. Materiálně – technické a personální vybavení JIP splňuje všechny podmínky pro iktové centrum, jak je stanovila cerebrovaskulární sekce ČNS a také dle požadavků Vyhlášky 493/2005 sb. + doporučení ESO z r. 2008. 
 • 2013 výstavba a otevření nového oddělení ve třetím patře pavilonu J a K