COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

Radiodiagnostické oddělení

Aktuality

 
MUDr. Miroslav Rada (27. 1. 1947 – 28.12. 2021), radiolog a ředitel Nemocnice s Poliklinikou v Písku (1990 - 1992) odešel a navždy
28. ledna 2022

Myslel jsem, že připomenu 75 let života lékaře radiologa, kolegy i kamaráda Miroslava Rady, ale osud přání změnil a píši bohužel vzpomínku na přítele, který poslední popis rentgenového snímku udělal 28. prosince 2021 ve svých nedožitých 75 letech. Na druhý den jeho židle před monitorem, na kterou usedl v roce 1976, zůstala prázdná. Byl to další z píseckých doktorů, kteří skončili svou životní pouť v bílém hacafraku, kterým byla medicína takovým perpetuem, že do posledních dnů svého bytí byli aktivními zdravotníky nemocnice. 

Mirek nastoupil do nemocnice v roce 1976 jako atestovaný chirurg, ale obor vzhledem k nemoci musel změnit a stal se rentgenologem. V roce 1990 byl jmenován ředitelem v té době ještě Nemocnice s Poliklinikou v Písku. To byla doba, kdy jsme se poprvé potkali. Já poptával místo v nemocnici a nemaje známých, kteří by mne doporučili a nemaje ani rodičů lékařů, nešlo o samozřejmou věc moci být doktorem v Písku. Tehdy nebylo jednoduché sehnat místo a vybrat si obor, který by člověk po absolutoriu lékařské fakulty, mohl dělat. Lékař dostal nabídnuto, co v té chvíli v nemocnici chybělo, anebo vůbec nic. Já byl zařazen do druhé skupiny a toulal jsem se po odděleních na tzv. kolečkách, která mi alespoň absolvovat jako Písečákovi byla umožněna. A pak jsem narazil právě na ředitele Mirka. Už se asi nedovím opravdový důvod, ale jednoho dne za mnou přišel a nabídl mi jako pendlujícímu lékaři nástup na radiologii. On byl radiologem, ale většinu času mu v té době zabírala práce ředitele. A tak jsem se stal díky Mirkově funkci ředitele zastupujícím radiologem. Za to jsem mu vděčný dodnes. Přitom jsem končil fakultu s myšlenkou dělat jakýkoliv obor, jen nebýt radiologem nebo patologem. A já jsem mu vděčný i za kumšt, který mě učil spolu s ostatními na oddělení a vděčný za historky, které nám vyprávěl. Ta doba těchto bardů byla celá protkaná prací v nemocnici, nekončícím smíchem, chápáním jejich geniality, byla krásnem úspěchů i proher nad diagnosami, byla školou uvědomění si vlastních schopností. Vedle lidí tohoto ražení, vědění a charismatu jsme mohli být, růst a tiše šoupali v pokoře nohama, měnili jsme hodnotový systém svých životů. Považuji to v tom svém za nesmírný dar, že jsme právě tohoto mohli být účastníky a o to víc mne mrzí jejich odchody, o to víc mne mrzí odchod mého přítele a učitele Mirka Rady.

A jestli to čteš Mirku, tak ať jsi, kde jsi, přeji Ti smír Tvé duše a v koloběžce pořád dobitou baterii.

Síla a čest Mirku.

Jiří Holan

 
Nemocnice instaluje novou magnetickou rezonanci
9. listopadu 2020

Pacienti písecké nemocnice budou mít od ledna 2021 k dispozici novou magnetickou rezonanci. Nerentgenový přístroj, který se využívá pro vyšetření zejména mozku, páteře a míchy, kloubů, prsů a některých vnitřních orgánů v těle, nemocnice pořizuje v rámci průběžné obnovy přístrojového vybavení.

„Obměna magnetické rezonance nás čeká po deseti letech provozu té dosavadní. Zobrazení již začalo ztrácet na potřebné kvalitě. Zařízení bude stát přibližně třicet milionů korun a jedná se o největší investici do přístrojového vybavení pro tento rok,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Instalace nového přístroje bude trvat několik týdnů – důvodem jsou stavební úpravy pracoviště a zaškolení personálu. Pracoviště magnetické rezonance v písecké nemocnici proto bude od  pondělí 9. listopadu zcela mimo provoz. K plné obnově ve dvousměnném režimu dojde v polovině ledna 2021.

„Od pondělí 9. listopadu se k nám nebude možné objednávat, protože personál na pracovišti nebude přítomen. Pacienti mohou využít jiná zdravotnická zařízení, například ve Strakonicích nebo v Českých Budějovicích. Předpokládáme, že od 21. prosince bude recepce magnetické rezonance už v provozu a začneme přijímat první objednávky. Pacienty, u kterých stačí vyšetření na tomto přístroji provést až v lednu či únoru, už nebudeme posílat na jiná pracoviště a objednáme je k nám,“ sdělila Ing. Markéta Dupačová, vedoucí radiologická asistentka písecké nemocnice.

Kontakt na okolní pracoviště magnetické rezonance (MR):
MR Strakonice: 383 314 541
MR Tábor: 381 607 272
MR České Budějovice: 387 873 241
MR Jindřichův Hradec: 384 376 715
MR Příbram: 318 641 484

 
V Písku vás vyšetří na novém přístroji
26. září 2019

Pacienti písecké nemocnice budou už zanedlouho vyšetřováni novým přístrojem, nazývaným hovorově „CT“, který využívá k rozpoznání chorob rentgenových paprsků. Nemocnice jej pořídí letos v říjnu za necelých 17 milionů korun.

„Dosavadní CT neboli počítačový tomograf dosluhuje, proto po deseti letech provozu nakupujeme nový. Tento přístroj umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách, vytváří 3D obrazy orgánů, jejich chorob. Využívá se při diagnostice široké škály nemocnění, dnes již hlavně v akutní diagnostice i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů jako zavádění drénů, biopsiím, opichům nervů. V superakutní péči je nástrojem zejména v iktovém programu, dále slouží chirurgickým oborům, interně, v cévní diagnostice. Vyšetření na tomografu je přesné, rychlé, lze vyšetřit i pacienty v těžkých stavech s jistou mírou neklidu.“ uvedla primářka radiologie Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Hana Pašková.

Přístroj s výbavou i pro centrovou péči byl vysoutěžen za přibližně 16 milionů korun. Jihočeský kraj jako jediný akcionář písecké nemocnice investičně poskytl 10 milionů korun, nemocnice z vlastních zdrojů zbytek, 6 milionů Kč. Část dalších nákladů je příprava uložení, nové podlahy, kabelové kanály a pracovní stoly. 

Nákupem nového CT ale obnova přístrojového vybavení nemocnice nekončí. „Příští rok nás po deseti letech provozu čeká obměna magnetické rezonance. Zobrazení již začalo ztrácet na potřebné kvalitě. Pořízení se odhaduje na třicet milionů korun. Jedná se o nerentgenový přístroj, který se využívá pro vyšetření zejména mozku, páteře a míchy, kloubů, prsů a některých vnitřních orgánů v těle,“ doplnil ředitel nemocnice, MUDr. Jiří Holan, MBA.

Reportáž najdete na našem facebooku.