Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Historie

Ortopedické oddělení v Písku bylo otevřeno 15.7.1953. Prvním přednostou byl primář MUDr. Jaromír Hořák. Malý energický muž vládl 62 lůžkové ortopedii 22 let. V tehdejších dobách to byl obor převážně konzervativní. Léčilo se hlavně různými sádrovacími technikami a rehabilitací. V roce 1957 převzala ortopedie péči i o traumata pohybového aparátu a stala se tak oddělením ortopedicko-traumatologickým.   

1.1. 1976 se stal přednostou oddělení MUDr. Václav Špán. (na obr. první zleva se svými spolupracovníky). Obor se pod jeho vedením změnil na obor operační. Již za 3 měsíce po svém nástupu implantoval první umělý kyčelní kloub. Následovala celá řada nových operačních výkonů jako léčba pakloubů, zevní fixace, stabilní osteosyntéza, cervikokapitátní endoprotézy, osteotomie apod.

V osmdesátých letech minulého století začaly být zaváděny nové metody a operace a tak na začátku let devadesátých, byla písecká ortopedie a traumatologie postavena před nové úkoly. Od 1.1.1993 byl vedením oddělení pověřen  MUDr. Karel Šimeček a posléze se stává primářem. Postupně se daří zavést artroskopické operace, umělé kolenní klouby, revizní operace (výměny opotřebených umělých kloubů), hřebovací techniky zlomenin, rozvinout traumatologii stařeckých krčkových zlomenin, rekonstruovat oddělení, vybudovat JIP.  

Mezníkem v naší práci bylo otevření nových moderních operačních sálů v roce 2000. Zatímco na začátku 90. let bylo prováděno 400 operací ročně a dnes je to přes 1700 výkonů. Počet lůžek se z původních 62 snížil na současných 38. Spádově zabezpečujeme ortopedii pro okresy Písek a Strakonice a traumatologii pro okres Písek.

 

Dveře má otevřeny každý a tedy mimospádový pacient, který si přeje být u nás léčen.