Tel.: +420 382 772 222

Oddělení spirituální péče

Aktuality

 
Příběhy z provázení se staly inspirací pro nevšední knihu
9. listopadu 2021

Rostislav Homola, který je jedenáct let vedoucím Oddělení spirituální péče a pomáhá v nemocnici s bolestmi duše zdravotníků i pacientů, se stal také spisovatelem. Jeho kniha „Jako hvězdy na noční obloze“ je plná úvah k nejrůznějším tématům a sám autor ji charakterizuje jako „laskavou etiku v příbězích“. 

„Coby pastor jsem se musel naučit mluvit. Jako nemocniční kaplan se už jedenáct let učím mlčet a naslouchat, což je daleko těžší. Díky tomu ale mnohem více cítím hlubokou a opravdovou touhu každého člověka po něčem, čeho se může chytit, držet, a co ho v životě nezklame,“ řekl Rostislav Homola.

Právě jeho rozhovory s pacienty byly zdrojem témat úvah, popsaných v 28 kapitolách. Jednotlivé příběhy pokrývají podstatné oblasti života a věnují se například dětem, spokojenosti, manželství, rodině, spolupráci a soupeření, závislostem, lásce a úctě, životu a smrti, Bohu... „Impulsem pro napsání knihy byl můj rozhovor pro Písecký svět z roku 2015, na který navázaly další úvahy, fejetony a zamyšlení. Některé z nich jsem vybral a redakčně i tematicky upravil do této knihy,“ řekl Homola. 

Knihu „Jako hvězdy na noční obloze“ už autorovi pochválili například herci Alfred Strejček a Jitka Molavcová. Právě Molavcovou a herce Víťu Marčíka autor oslovil jako kmotry na křest, plánovaný na 13. prosince v 17:00 v Knihovně Písek. „Když dávní mořeplavci ztratili kontakt s pevninou a ocitli se na otevřeném moři, mohli zvednout hlavu a pohlédnout vzhůru. Postavení jednotlivých hvězd, které zářily na noční obloze, určilo nejenom jejich polohu, ale ukázalo i správný směr, který je bezpečně dovedl do přístavu. V mnohém jsme jako ti dávní mořeplavci – často až dětsky bezmocní – vyhlížející jasné hvězdy, podle nichž bychom se zorientovali. A protože jsme všichni na stejné palubě, i já jsem dlouho hledal ty správné hvězdy, které mě nezklamou. Zjistil jsem, že ony svítí už dávno nejenom pro mě, ale pro nás pro všechny,“ citoval Rostislav Homola ze svého díla.

Kniha bude v knihkupectví k dostání od poloviny letošního prosince. Zájemci si ji ale mohou objednat už nyní, a to přímo u autora (osobně na Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek, e-mailem na adrese homola@nemopisek.cz) nebo u vydavatele (e-mailem: info@ofsettisk.cz). Stojí 179 korun.

 
Do Písku se sjeli kaplani jihočeských nemocnic
28. ledna 2020

Písecká nemocnice se stala místem prvního setkání kaplanů jihočeských nemocnic. Ve středu 29. ledna 2020 se do ní sjeli kaplanky a kaplani z nemocnic Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a Prachatice. Vedle výměny zkušeností se společně pomodlili za pacienty.

„Kaplany z ostatních jihočeských nemocnic jsme pozvali do nově zrekonstruované kaple, která je nejstarší dochovanou budovou v areálu písecké nemocnice. Program byl pro ně připraven od 10 do 15 hodin,“ uvedl vedoucí Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek, a. s., Mgr. Rostislav Homola, B.Th.

Samostatné oddělení spirituální péče bylo v Písku oficiálně otevřeno před 10 lety.  Koncepčně je od počátku součástí organizační struktury nemocnice na úrovni primariátu. Tím je úplně jiným oproti kaplanské péči v nemocnicích ČR. Jeho cílem je uspokojit spirituální potřeby pacientů, provázet nelehkým obdobím hospitalizace, zajišťovat animační programy pro dlouhodobě nemocné, naslouchat v existenčních situacích klientů, poskytnout psychickou podporu v době nemoci, v řadě případů i příbuzným při odchodu jejich blízkých, včetně dětí. Duchovní péči v této spíše nadnáboženské úrovni si nemocní chválili a proto i po vzoru Písku začali kaplani fungovat v dalších krajských nemocnicích. Většina kaplanů v jihočeských nemocnicích je z katolické církve, dva jsou z nekatolických církví – v Písku a Jindřichově Hradci. 

„Na společném setkání jsme hovořili o své cestě ke službě nemocničního kaplana, o tom, jakým způsobem vznikla kaplanská služba v dané nemocnici, jak funguje, jak nás pacienti přijímají, co nabízíme a jak svou činnost můžeme nadále rozvíjet. Vedle sdílení zkušeností jsme se pomodlili – za sebe, za své rodiny, za svá společenství, za své nemocnice,“ doplnil Rostislav Homola.