Tel.: +420 382 772 222

Oddělení klinické onkologie

Mapa areálu

Popis oddělení

Spektrum poskytované péče

Pracoviště poskytuje ambulantní léčbu (chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie) pro pacienty s častými druhy nádorových onemocnění (zejm. nádory zažívacího ústrojí, nádory prsů, nádory vaječníků, kožní nádory, nádory plic, nádory ledvin), případně spolupracuje na léčbě méně častých nádorových onemocnění pod vedením regionálních center.

Dále oddělení poskytuje konziliární činnost pro další oddělení nemocnice i pro zdravotnická zařízení nemocniční spádové oblasti (s výjimkou dětského lékařství). Ve své činnosti spolupracuje při stanovení diagnóz nádorových onemocnění, provádí sledování pacientů po léčbě pro nádorová onemocnění. V případě potřeby se podílí na zajištění léčby nádorových onemocnění na jiných pracovištích (regionální centra). Kromě toho oddělení působí i jako okresní pracoviště Národního onkologického registru.

Cílem oddělení je zajistit odbornou úroveň léčby nádorových onemocnění na základě jednotných a dokumentovaných principů a postupů pro pacienty, u kterých je léčba indikována. 

Ordinace

Primární vyšetření je možné i bez doporučení lékaře, nicméně je výhodné, aby byl pacient předem objednán a přišel vybaven co nejúplnější dokumentací. Objednávání pacientů – tel: 382 772 405.

První návštěva

Onkologická léčba je indikována z důvodu možné přítomnosti nádorových buněk, které nebyly zjistitelné v době operace. U některých nádorových onemocnění je naopak lépe začít např. s chemoterapií, aby se nádor zmenšil, dal se lépe odoperovat a jeho chování bylo, například chemoterapií, výrazně oslabeno. Pokud přicházíte poprvé, je lepší poprosit rodinu či někoho blízkého, aby první návštěvu absolvoval s Vámi. Informací, které uslyšíte, bude poměrně hodně. Je výhodou, pokud si dotazy, které se Vám před první návštěvou honí hlavou, sepsat a bod po bodu je poté probrat.

Potřebujeme výpis seznamu léků od Vašeho praktického lékaře. Tento výpis můžete učinit i sami. Informace by měla obsahovat název léku, gramáž v miligramech a dávkování. Příklad (Gopten 20 mg. 1–1–1). Při prvním pohovoru s Vámi lékař probere Vaše onemocnění, jaké jsou možnosti léčby, jak léčba probíhá, jaké jsou nežádoucí účinky a celý proces s Vámi naplánuje podle Vašeho stavu a Vašeho rozhodnutí. Sestřičky s Vámi sepíší dokumentaci – zde uvádíte kromě jména a rodného čísla, telefonické kontakty na Vás či rodinné příslušníky, jméno Vašeho praktického lékaře a dalších specialistů, které navštěvujete, jména lidí, které můžeme informovat, pokud se na Váš zdravotní stav budou ptát. Telefonické informace NEPODÁVÁME!

Ztráta vlasů
NE po každé chemoterapii vypadají vlasy.
Je to nepříjemný nežádoucí účinek, i když nemocného neohrožuje a po skončení léčby vlasy v každém případě znovu narostou, často ve znatelně lepší kvalitě, než byly původní. S vlasy výjimečně vypadává i obočí, řasy a další ochlupení. Když je ztráta vlasů nevyhnutelná, zvláště ženy se cítí lépe v paruce. Poukaz na paruku je předepsán po podání první chemoterapie, ve výdejně zdravotnických potřeb v areálu nemocnice je možné si paruky vyzkoušet nebo případně objednat.

Nevolnost
Díky výborným lékům, které jsou dnes k dispozici, se nevolnost a zvracení dá dobře tlumit.
Čtěte více na Nežádoucí účinky chemoterapie 
Zdroje dalších informací: 

Chemoterapie – metody podání

  • Orální – polykání tablet

  • Nitrožilní – formou infuze. K aplikaci nitrožilní infúze zajišťujeme na našem oddělení různé žilní přístupy dle délky aplikované chemoterapie, stavu žil konkrétního pacienta.
    Nejčastěji využíváme: 

Nitrožilní kanylu, která se po vykapání infúze vyjme

PICC – centrální přístup (katetrem zavedeným z periferie) tzv. PICC (peripherally inserted centra catheter) – výkon je prováděn ambulantně po předchozí domluvě lékařem na oddělení ARO. Jsou zaváděny katetry Groshong, u kterých není nutno k proplachu používat heparin. Pacient je po zavedení vybaven průkazem, který by měl nosit při sobě. Proplach se provádí 1× za týden, převaz krytí katetru, pokud je katetr kryt průhledným krytím, se provádí též 1× týdně. Po ukončení aplikace chemoterapie se katetr ponechává a pacient s ním odchází domů. Doma je potřeba vstup katetru a končetinu sledovat, může nastat zarudnutí, bolestivost, otok… – v těchto případech je nutno okamžitě kontaktovat naše oddělení 382772405, v době naší nepřítomnosti oddělení ARO 382772113. Doba zavedení katetru je většinou na celou dobu chemoterapie. Z PICC lze provádět i odběry krve.

Chemoport – to je podkožně zavedená komůrka, jejíž konec ústí do velké žíly. Chemoport je pacientům zaváděn za krátkodobé hospitalizace na zdejším chirurgickém oddělení. Jsou zaváděny pacientům s nutností častého a dlouhodobého žilního přístupu. Nepoužívaný port je nutno 1× za 6 – 8 týdnů propláchnout na našem oddělení. K aplikaci do chemoportu je nutné použít speciálně upravené jehly. Podkožní komůrku pacient většinou pouze pozoruje v zrcadle v podklíčkové oblasti či si ji jen vyhmatá, nijak ho neomezuje v denních aktivitách.

Dosi-fuser – infuzér, který má pacient uložený v přenosné ledvince a odjíždí s ním domů, přijíždí k odpojení v závěru chemoterapie. Kontinuální (pozvolnou) chemoterapii může pacient přijímat v rozsahu od několika hodin po několik dní. K aplikaci je potřeba zavedení katetru PICC nebo chemoportu.