COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Anesteziologicko-resuscitační

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení je členěno na úsek anesteziologický s dospávacím pokojem, úsek resuscitační a intenzivní péče, úsek léčby bolesti a úsek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Každoročně je zde hospitalizováno více než 140 pacientů, podáno přes 6500 anestézií u operačních výkonů a aplikováno 6000 infuzí v infuzním centru. 
Počet lékařů: 17
Počet sester: 24

Oddělení trvale spolupracuje s transplantačním centrem IKEM.

 

Resuscitační oddělení

Resuscitační oddělení zajišťuje péči o nemocné se selháním vitálních funkcí po KPR, rozsáhlých operačních výkonech, otravách a s potřebou chronicky zajišťovat péči o dýchací systém. Oddělení je vybaveno pěti polohovatelnými resuscitačními lůžky s antidekubitálními matracemi. Ke každému lůžku přísluší moderní monitorovací systém, plicní ventilátor, systém infuzních pump a injekčních dávkovačů.

Návštěvy u pacientů jsou vždy po dohodě s ošetřujícím personálem – doba neni pevně stanovena. Telefonické informace o pacientech ARO nepodáváme bez předchozí domluvy s pacientem nebo rodinnými příslušníky pacienta!

 

Anesteziologický úsek

Poskytujeme celkovou i regionální anestezii pro potřeby pěti centrálních operačních sálů, porodnice (kompletní anesteziologické služby pro potřeby porodnice a porodnických operací) , interny a dalších pracovišť nemocnice. Dlouhodobě spolupracujeme s porodníky – poskytujeme epidurální porodní analgezie u spontánních porodů. Anestezie podáváme včetně všech typů spinální anestezie a sonograficky naváděných periferních nervových blokád. V případě potřeby resuscitační či intenzivní péče spolupracujeme s lékaři všech oddělení nemocnice.

 

Ambulance bolesti

Ambulance bolesti je určena hospitalizovaným pacientům s akutní i chronickou bolestí. Vyšetření je možné po domluvě s lékařem ARO na tel: 382 772 113.

 

Centrum infuzní terapie

Od 9.10.2020 do odvolání je infuzní terapie prováděna na příslušných odděleních.

Nachází ve druhém patře chirurgického traktu. Navazuje na prostory dospávacího pokoje. Poskytuje ambulantní služby pro všechna oddělení Nemocnice Písek a.s. Provoz je zajišťován v pracovních dnech od 7 hod do 19 hod. Pacienti jsou objednáváni dle objednacího kalendáře a přichází na centrum infuzní terapie s doporučením od odborného lékaře. Pacientům jsou aplikovány naordinované terapeutické infuzní roztoky. O pacienty pečuje a odbornou péči zajišťuje anesteziologická sestra. Stav pacienta kontroluje lékař anesteziolog. Po ukončení infuze je pacientovi předán záznam o pobytu v infuzním centru a zpráva pro jeho ošetřujícího lékaře.

Centrum infuzní terapie se skládá z čekárny pro pacienty, WC, místnosti pro přípravu infuzních roztoků a místnosti pro podávání terapeutických infuzních roztoků. Tato místnost je vybavena pěti infuzními křesly s infuzním stojanem a pěti infuzními pumpami.