Tel.: +420 382 772 222

Anesteziologicko-resuscitační

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení je členěno na úsek anesteziologický s dospávacím pokojem, úsek resuscitační a intenzivní péče, úsek léčby bolesti a úsek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Každoročně je zde hospitalizováno více než 140 pacientů, podáno přes 6500 anestézií u operačních výkonů a aplikováno 6000 infuzí v infuzním centru. 
Počet lékařů: 15
Počet sester: 28

Oddělení trvale spolupracuje s transplantačním centrem IKEM.

 

Resuscitační oddělení

Resuscitační oddělení zajišťuje péči o nemocné se selháním vitálních funkcí po KPR, rozsáhlých operačních výkonech, otravách a s potřebou chronicky zajišťovat péči o dýchací systém. Oddělení je vybaveno pěti polohovatelnými resuscitačními lůžky s antidekubitálními matracemi. Ke každému lůžku přísluší moderní monitorovací systém, plicní ventilátor, systém infuzních pump a injekčních dávkovačů.

Návštěvy u pacientů jsou vždy po dohodě s ošetřujícím personálem – doba neni pevně stanovena. Telefonické informace o pacientech ARO nepodáváme bez předchozí domluvy s pacientem nebo rodinnými příslušníky pacienta!

 

Anesteziologický úsek

Poskytujeme celkovou i regionální anestezii pro potřeby pěti centrálních operačních sálů, porodnice (kompletní anesteziologické služby pro potřeby porodnice a porodnických operací) , interny a dalších pracovišť nemocnice. Dlouhodobě spolupracujeme s porodníky – poskytujeme epidurální porodní analgezie u spontánních porodů. Anestezie podáváme včetně všech typů spinální anestezie a sonograficky naváděných periferních nervových blokád. V případě potřeby resuscitační či intenzivní péče spolupracujeme s lékaři všech oddělení nemocnice.

 

Ambulance bolesti

Ambulance bolesti je určena hospitalizovaným pacientům s akutní i chronickou bolestí. Vyšetření je možné po domluvě s lékařem ARO na tel: 382 772 113.
Je možné se objednat formou poptávky. 
Prosíme uvést: Jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje.
Poptávky prosíme směřujte na email: piksa@nemopisek.cz

 

Centrum infuzní terapie

Kontakt pro objednání: 382 772 655

Nachází ve druhém patře chirurgického traktu. Navazuje na prostory dospávacího pokoje. Poskytuje ambulantní služby pro všechna oddělení Nemocnice Písek a.s. Provoz je zajišťován v pracovních dnech od 7 hod do 19 hod. Pacienti jsou objednáváni dle objednacího kalendáře a přichází na centrum infuzní terapie s doporučením od odborného lékaře. Pacientům jsou aplikovány naordinované terapeutické infuzní roztoky. O pacienty pečuje a odbornou péči zajišťuje anesteziologická sestra. Stav pacienta kontroluje lékař anesteziolog. Po ukončení infuze je pacientovi předán záznam o pobytu v infuzním centru a zpráva pro jeho ošetřujícího lékaře.

Centrum infuzní terapie se skládá z čekárny pro pacienty, WC, místnosti pro přípravu infuzních roztoků a místnosti pro podávání terapeutických infuzních roztoků. Tato místnost je vybavena pěti infuzními křesly s infuzním stojanem a pěti infuzními pumpami.