Tel.: +420 382 772 222

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Vzpomínka na emeritního primáře infekčního oddělení
30. listopadu 2023

Dne 26. 11. 2023 nás opustil ve věku 89 let náš milý primář infekčního oddělení, který celý svůj život zasvětil problematice přenosných chorob ve svém rodném městě Písku.

Po absolvování lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupil v r. 1959 na dětské oddělení, kde atestoval 1. 5. 1962 z pediatrie. Několik let pracoval na porodnici. 

Koncem 60. let 20. století přešel na infekční oddělení, které se nacházelo v dolní části areálu nemocnice vedle patologie. V roce 1960 byla infekce nově adaptovaná, získala pro sebe celou budovu s 60 lůžky a měla na tehdejší dobu moderní ochozy kolem pokojů. 

Mladý lékař MUDr. Zděněk Kříž pracoval pod primářem MUDr. RNDr. Františkem Mládkem jako sekundární lékař a v 70. letech minulého století atestoval z přenosných chorob a tropické medicíny. V červenci 1977 se stal přednostou infekčního oddělení. Zpočátku neměl ani sekundárního lékaře, sám se staral o chod celého oddělení, ale vypomáhali mladí lékaři, kteří tam mívali praxi.

V 80. letech minulého století, z důvodu havarijního stavu infekční budovy, se primář MUDr. Zdeněk Kříž osobně zasadil o novou přestavbu a 24. 9. 1983 se otevřel nový, moderní pavilon. Byly zrušeny studené nevyhovující ochozy z předcházejícího období a každý pokoj měl svou koupelnu s WC. V těchto prostorách primář Kříž pracoval po celý zbytek svého profesního života, a to velmi zodpovědně a obětavě, s jedním sekundářem na 60 lůžek. Diagnostikoval složité choroby a bravurně prováděl stovky lumbálních punkcí.  

Počátkem 90. let, když došlo na redukci lůžkového fondu z 60 lůžek na 30, pracoval denně na ambulanci, procházel velké vizity třikrát týdně, velmi ochotně pomáhal i při příjmech na oddělení a všude, kde bylo potřeba.

Dodnes před sebou vidím vysokého, elegantního a usměvavého lékaře, kterého pacienti měli rádi a který byl u veškerého personálu velmi oblíbený, takže jsme se na každý nový pracovní den těšili. Vždy kolem sebe šířil pohodu a dobrou náladu, a to byl velký vklad do běžného života. Proto jsme velice litovali, když se náhle rozhodl odejít do starobního důchodu ve svých 67 letech. Ale ani doma nezahálel, staral se o svou oblíbenou zahradu, bazén a jako vyhlášený kutil měl stále plno práce.

Pane primáři, budeme na Vás vzpomínat jako na člověka, kterého jsme si vážili, a na Váš lidský přístup k rodině, přátelům a spolupracovníkům, zůstanete navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Za bývalé spolupracovníky se loučí MUDr. Květoslava Batistová.

 
 

Nemocnice Písek je jako zaměstnavatel druhá nejlepší v celé ČR
29. listopadu 2023

Nemocnice Písek je druhou nejlepší tuzemskou nemocnicí v přístupu k zaměstnancům. Vyplývá to z výsledků letošního celostátního klání nemocnic, které už řadu let organizuje HealthCare Institute a v němž kvalitu nemocnic posuzují sami pacienti a zaměstnanci. Výsledky hodnocení byly zveřejněny 28.11.2023 na konferenci k efektivitě nemocnic v Praze.

„Z podstaty věci pracujeme na medicíně, ale enormní energii vkládáme do personalistiky. Zaměstnanec je tou nejdůležitější entitou v mém vnímání elementární schopnosti být dobrou nemocnicí a chtít být nemocnicí stále lepší,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

V písecké nemocnici dnes pracuje téměř 1000 osob. Průměrná mzda lékaře tam za posledních 10 let vzrostla o 64 procent, všeobecné zdravotní sestry o 106 procent, praktické sestry a nižšího zdravotnického personálu o 114 %, plat farmaceuta o 76 % a dělnických profesí o 109 %. Například nástupní mzda absolventa lékařské fakulty dosahuje částky 50 tisíc korun za měsíc a v příštím roce bude opět vyšší, stejně jako mzdy všech zaměstnanců písecké nemocnice.

„Připočtěme k tomu příplatky na bydlení, dotované stravování, slušně placené služby, telefonování a další služby jako vlastní cukrárnu, kantýnu, prádelnu s možností soukromého praní, žehlení i šití, sportovní centrum s pěti tenisovými kurty v areálu. Písek je jedním z nejlepších míst k životu v České republice a je výhodný i k dojíždění za prací – vzhledem k rozumné dojezdové vzdálenosti z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Příbrami,“ vyjmenovává Jiří Holan výhody práce v písecké nemocnici.

HealthCare Institute hodnotí kvalitu nemocnic v několika kategoriích už řadu let. V letošním ročníku se vedle spokojenosti zaměstnanců posuzovaly například bezpečnost a spokojenost pacientů – ambulantních i hospitalizovaných, finanční zdraví, kybernetická bezpečnost, online komunikace nebo pozitivní přístup k pacientům, měřený usměvavým personálem.

 
 

Inventura v lékárně
28. listopadu 2023

Od středy 29.11. do čtvrtka 30.11.2023 bude z důvodu inventury uzavřena lékárna i výdejna zdravotnických prostředků. Provoz bude obnoven 1.12.2023.

Děkujeme za pochopení.

 
 

Nemocnice Písek spouští stipendijní program pro mediky
23. listopadu 2023

Sto osmdesát tisíc korun jako příspěvek ke studiu, bezplatné vzdělávání na odborných kurzech, nácvik praktických lékařských dovedností a praxe ve špičkovém zdravotnickém zařízení. Tak vypadá stipendijní program pro studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult, který právě spouští Nemocnice Písek.

Zapojit se do něj může každý, kdo studuje medicínu na některé z českých vysokých škol a má zájem o zaměstnání v Nemocnici Písek po ukončení studia. Přihlásit se může prostřednictvím e-mailu: malina@nemopisek.cz nebo personalni@nemopisek.cz.

„Budoucí lékaři získají v rámci stipendijního programu nejenom finanční podporu při studiu, ale i cenné zkušenosti, které využijí okamžitě po nástupu do zaměstnání. My zase své budoucí zaměstnance lépe připravíme na praxi,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Stipendijní program je další z řady aktivit, zaměřených na spolupráci písecké nemocnice se školami. Studenti medicíny v ní mohou ještě absolvovat odborné stáže na vybraných odděleních a v akreditovaných centrech, vyzkoušet si svou první noční službu nebo využít nabídku vzdělávacích kurzů. Dobrá zkušenost je pak do Písku často znovu přivede, už jako lékaře – absolventy.  

Konkrétně absolventi medicíny mají v písecké nemocnici ideální podmínky: vedení jim umožňuje bezplatné postgraduální vzdělávání, navíc bez písemných závazků, a profesní růst, podpořený mezioborovou spoluprací. Nabízí i řadu dalších výhod, včetně bonusu ve výši 70 až 100 tisíc korun, u málo obsazených odborností typu patologie až 500 tisíc Kč, dotovaného bydlení v bytovém domě nemocnice nebo volna po nočních službách. „Nenahraditelné jsou i zkušenosti, které tu absolventi medicíny získají. Běžně se tu dostanou k zákrokům, o nichž si ve velkých fakultních nemocnicích v prvních letech mohou nechat jen zdát,“ dodal Jiří Holan.

 
 

Osteologická ambulance zahajuje svůj provoz dne 16. 11. 2023
16. listopadu 2023

Osteologická ambulance, která bude pečovat o pacienty s osteoporózou, zahajuje svůj provoz 16.11.2023. Z důvodu nárůstu počtu nově diagnostikovaných pacientů s touto diagnózou v rámci preventivního programu vyhledávání a diagnostiky osteoporózy, byla zřízena jako doplňující k již zavedené péči o tyto pacienty v revmatologické poradně na Interního oddělení.

Ambulance je prozatím nasmlouvána pouze pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny, péči budou v ambulanci poskytovat prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., MUDr. Pavel Malina, Ph.D. a zdravotní sestra Mgr. Monika Kmetková, MBA.

Prozatím není spuštěn provoz denzitometrie, který bude zajišťovat firma RTG Písek, s. r. o. V ambulanci je tudíž možné aktuálně vyšetřit pouze ty pacienty/ky, kteří mají denzitometrické vyšetření provedeno na jiném pracovišti.

Ambulance bude prozatím fungovat v úterky a čtvrtky v prostorách Metabolické poradny a Nutriční ambulance Oddělení klinické biochemie v pavilonu Q Nemocnice Písek. Praktičtí lékaři a gynekologové jsou informováni o procesu objednávání nových pacientů – klientů VZP, je nutno poslat jméno, příjmení, rok narození, ZP a telefonní či mailový kontakt mailem na: mkmetkova@nemopisek.cz, případně je možno telefonicky konzultovat každý čtvrtek mezi 13:00 – 14:00 hod na čísle 382 772 130.

Pacienti by měli mít provedenou denzitometrii, další vyšetření včetně odběrů krve a moče si s nimi dále již domluvíme a sdělíme jim termín vyšetření. O nasmlouvání dalších zdravotních pojišťoven a o provozu denzitometrického pracoviště budeme neprodleně informovat, předpokládáme to v řádu několika málo týdnů.

 
 

Pacienty písecké nemocnice převáží tahač
10. listopadu 2023

Pacienty hospitalizované v písecké nemocnici, které čeká vyšetření na magnetické rezonanci, převáží s jejich lůžky bateriový tahač. Stroj za 200 tisíc korun usnadňuje práci sanitářů a zdravotních sester během právě probíhající rekonstrukce transportního koridoru pro magnetickou rezonanci.

„V souvislosti s rekonstrukcí koridoru pro magnetickou rezonanci využíváme k transportu lůžek s pacienty náhradní trasu. Sanitáři, kteří převážejí postele s pacienty na vyšetření, by tuto svažitou komunikaci těžko překonávali. Pro usnadnění jejich práce a větší bezpečnost transportovaných pacientů pořídilo vedení nemocnice na překlenovací období tahač postelí,“ uvedl Václav Marek z Provozně-technického oddělení Nemocnice Písek. 

Tahač za 200 tisíc korun zvládne bez problémů uvézt lůžko s nemocným a potřebným vybavením i do nejstrmějšího kopce, na který lze v areálu nemocnice narazit. „Pořídili jsme ho pro bezpečný převoz postelí. Ty by jinak museli tlačit alespoň dva sanitáři, aby převýšení v nemocnici zvládli a nesjeli přitom dolů,“ řekla Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek.

Vedení nemocnice chce elektrotahač využít k usnadnění práce sanitářů i po dokončení rekonstrukce koridoru, plánované na konec letošního roku. Sloužit by měl zejména v interiérech s převýšením, které jsou například na Radiodiagnostickém oddělení u některých vyšetřovacích přístrojů, či u extrémně obézních pacientů.

 
 

Písecká nemocnice zve na preventivní vyšetření diabetu
7. listopadu 2023

Nemocnice Písek se v úterý 14. listopadu zaměří na prevenci cukrovky. Při příležitosti Světového dne diabetu připravuje informační kampaň k tomuto onemocnění a preventivní vyšetření. Tomu, kdo chce znát svou hladinu cukru v krvi, budou od 8.30 do 10.30 hodin k dispozici pracovníci Oddělení klinické biochemie. 

„Vyšetření diabetu budeme provádět bez objednání v prostorách Metabolické poradny, ve druhém patře pavilonu Q. Hladinu cukru v krvi změříme na glukometru poté, co zájemcům odebereme kapku krve z prstu na ruce. K měření je potřeba přijít nalačno,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek Pavel Malina.

Ten, kdo si v úterý 14. listopadu do písecké nemocnice přijde nechat změřit hladinu cukru v krvi, dostane i malou pozornost a tiskoviny s informacemi o prevenci diabetu. „Touto akcí se připojíme ke Světovému dni diabetu, který se zaměřuje na prevenci cukrovky a každoročně se koná právě 14. listopadu. Ve stejný den se v roce 1891 narodil kanadský lékař Frederick Banting, který objevil inzulin,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Diabetes mellitus neboli cukrovka patří mezi civilizační choroby. Jedná se o nemoc, při které lidský organismus není schopen udržet krevní cukr v běžných mezích. Rozlišujeme více typů diabetu – nejrozšířenější je diabetes mellitus 2. typu, který souvisí s nezdravým životním stylem, konkrétně s nadměrným příjmem energie ve stravě a sníženou fyzickou aktivitou. Je hlavní příčinou vzniku chorob srdce a cév, amputací dolních končetin a slepoty u dospělých. Protože prvotní projevy diabetu jako zvýšená hladina cukru v krvi nebolí, závažné komplikace vznikají skrytě. Proto je dobré chodit na preventivní vyšetření.

V České republice trpí cukrovkou přibližně desetina populace, tedy milion osob, a každý rok přibývá zhruba deset tisíc nemocných. Národní diabetologický registr uvádí, že v roce 2030 u nás bude žít 1,3 milionu lidí s tímto onemocněním. Léčba diabetu spotřebuje pět až patnáct procent všech nákladů v českém zdravotnictví.

 
 

Týden rizik malnutrice
7. listopadu 2023

Nemocnice Písek, a.s. se připojuje ke kampani Týden rizik malnutrice, který probíhá od 6. do 12. listopadu 2023. Cílem je upozornit širokou laickou i odbornou veřejnost na to, že nedostatečná výživa je vážným problémem, který negativně ovlivňuje přežívání pacientů a významně zvyšuje náklady na zdravotní péči, a že tento problém lze efektivně řešit. 

V týdnu kampaně bude spuštěna nová verze webu www.RizikaMalnutrice.cz s rozšířeným obsahem pro laickou veřejnost, která obsahuje informace o výživě při různých onemocněních, praktické návody, jak si pomoci a kalkulačku rizika.

Nově bude vytvořena sekce pro zdravotnické odborníky. Obsahem odborné části webu budou informace o příčinách a důsledcích malnutrice, návody a postupy, jak malnutrici diagnostikovat a léčit, včetně komplexního léčebného přístupu u různých stavů s využitím všech možností nutriční intervence. 

Kampaň probíhá pod záštitou Ministestva zdravotnictví ČR.

 
 

Písecká nemocnice spouští domácí poporodní péči
24. října 2023

Písecká nemocnice nadále rozvíjí svou nabídku. Její nejnovější službu ocení novopečené maminky, které se i po propuštění z porodnice potřebují ujistit o svém zdraví nebo chtějí poradit s péčí o miminko. Pokud o pomoc požádají, nemocnice k nim domů vyšle porodní asistentku. 

Ženy, které své dítě přivedly na svět v písecké porodnici, mohou využívat její služby i několik týdnů po propuštění domů. V případě, že si nevědí rady se svým poporodním stavem nebo s novorozencem, mohou požádat o odbornou pomoc porodní asistentky v domácím prostředí. Ta je u nich doma navštíví, zkontroluje zdravotní stav matky i dítěte, poradí s péčí a zodpoví případné dotazy. „Řada maminek, zejména prvorodiček, se po odchodu z porodnice domů nemá s kým poradit. Není si jistá, zda správně pečuje o novorozence, nebo jestli se dobře zotavuje po porodu. Pro takové případy tu je domácí péče po porodu,“ sdělila Simona Bulková, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Služba je součástí domácí poporodní péče, kterou písecká porodnice poskytuje od druhé poloviny října. Ženy ji mohou využívat během celého šestinedělí. Kontakt na domácí poporodní péči získají novopečené maminky přímo v písecké nemocnici. Porodní asistentka se do místa jejich bydliště dostaví co nejdříve po zažádání o pomoc. 

„Porodní asistentky mohou maminkám v období šestinedělí poradit nebo i pomoct s konkrétními potížemi. Zároveň mohou během návštěvy v domácím prostředí včas zachytit různé zdravotní komplikace i hrozbu poporodní deprese. Počínající potíže tak odhalí dříve, než se významněji rozvinou. Ženy, které mají potíže, často z pochopitelných důvodů kontrolu v nemocnici odkládají. Přitom včasná léčba bývá úspěšnější než ta pozdní. I proto je tato péče důležitá,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Zavedení domácí poporodní péče není jedinou službou pro rodičky, kterou v poslední době Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek zavedlo. Od počátku letošního roku přišlo s novými pestřejšími snídaněmi – nastávající maminky mohou vybírat ze čtyř slaných i sladkých variant, pro hezčí vzpomínku na první okamžiky života novorozence připravilo na chodbě porodnice fotokoutek, rozšířilo předporodní kurzy – nově je organizuje také v Blatné, zpestřilo nabídku úlevových metod pro rodičky o čistě přírodní variantu v podobě bylinné napářky a zapojilo se do pomoci ženám ohroženým duševními potížemi po porodu – pomocí tabletů s on-line dotazníkem provádí jejich záchyt, na který navazuje podpora a odborná pomoc těm, kterým riziko hrozí. 

„Vstřícný personál celého oddělení, jeho neustálá snaha o zlepšování služeb a k tomu vysoce odborná péče pro rodičky a novorozence, včetně těch rizikových, jsou důvodem velké oblíbenosti naší porodnice. Dlouhodobě jezdí do Písku rodit ženy z jiných okresů, takže na Písecku máme téměř jednou tolik porodů oproti přirozenému spádu. Máme také opravdu hodně spokojených rodiček, jak dokazuje projekt Přirozený Porod v Porodnici, v němž jsme se už několikrát umístili na prvním místě,“ dodal předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

 
 

Cena Purpurového srdce rodičů
13. října 2023

Téměř devět tisíc, to je každoroční počet předčasně narozených dětí v České republice. Část z nich se soustřeďuje i do naší nemocnice. Naše Neonatologické oddělení je jedním z patnácti akreditovaných perinatologických center intermediární péče v ČR.

Lékařky, lékaře a zdravotní sestry či bratry z oboru neonatologie se letos rozhodla ocenit Nestátní nezisková organizace Nedoklubko, která všemožně podporuje rodiny předčasně narozených dětí. Vyhlásila Cenu Purpurového srdce rodičů 2023 pro zdravotníky z oboru neonatologie.

Do hlasování se můžete zapojit i vy. Až do 30. října můžete posílat své hlasy zdravotníkům z oboru neonatologie, kteří si podle vás nejvíce zaslouží Cenu Purpurového srdce. Mezi nominovanými z celé republiky jsou i dva zaměstnanci naší nemocnice: primář Dětského a dorostového oddělení MUDr. Karel Chytrý a staniční sestra Neonatologického oddělení Iveta Bendíková. Primář Karel Chytrý je v desítce nominovaných lékařů dokonce jako jediný zástupce jihočeského zdravotnického zařízení.

Hlasovat můžete zde: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/purpurovesrdce2023/

Cena Purpurového srdce 2023 bude letos udělována poprvé. 

 
 

Mimořádné očkování proti COVID-19 novou vakcínou
6. října 2023

Standardně by měli očkovat proti COVID-19 praktičtí lékaři. V Nemocnici Písek, a. s. provádí očkování proti Covid-19 Očkovací centrum infekční ambulance umístěné v pavilonu za parkovištěm před vjezdem do nemocnice. S ohledem na velký zájem organizujeme mimořádné očkování pro zájemce bez registrace dne 17. 10. 2023 v čase 13:00 – 15:00 v Metabolické poradně Oddělení klinické biochemie v pavilonu Q 2. patro.

Imunitní ochrana před těžkým průběhem onemocnění covid-19, kterou si většina z nás odnesla z období divoké koronavirové pandemie, postupně slábne. Ať už jsme v minulosti infekci prodělali, nebo jsme očkovaní, anebo obojí, náš imunitní systém nemusí být v současnosti připraven ochránit nás před aktuálně cirkulujícími variantami viru. Česká vakcinologická společnost proto doporučuje posílení imunity nově připravenou vakcínou, vhodnou pro nadcházející sezonu.

Vakcína svým složením odpovídá poslednímu doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pro podzim a zimu 2023 a pro rok 2024. Zvyšuje a rozšiřuje ochranu zejména proti současných subvariantám omikronu. Látka je schválená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a je už k dispozici v České republice. Primárně je očkování doporučeno ohroženým osobám.

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP upozorňuje na to, že úroveň v minulosti vytvořené imunitní ochrany proti covidu je individuální a nemusí být zcela dostačující. Proto by podle ní mělo být umožněno užití nové vakcíny jak pro základní očkování v případě dosud neočkovaných osob, tak pro přeočkování v případě osob, které už mají předchozí základní očkování, jestliže nemají žádnou kontraindikaci (lékařem stanovený závažný důvod vylučující její aplikaci). Očkování ale doporučuje zejména těm nejvíce zranitelným skupinám lidí, kam patří: lidé ve věku nad 60 let, lidé se závažným chronickým onemocněním nebo s oslabenou imunitou, těhotné ženy, zdravotničtí pracovníci a klienti a pracovníci zařízení sociální péče. Pokud jde o osoby, které onemocnění nedávno prodělaly a nespadají do některé z rizikových skupin, považuje za vhodné odložit vakcinaci na dobu tří až šesti měsíců po onemocnění.

Podle informace Ministerstva zdravotnictví je nejlepší očkování absolvovat před podzimem, protože během podzimu a zimy narůstá počet závažných průběhů onemocnění. Aplikuje se jedna dávka bez ohledu na to, zda se jedná o základní očkování, nebo posilovací dávku, měl by však být dodržen odstup alespoň tří měsíců po předchozím očkování.

 
 

V Blesk Ordinaci byly ošetřeny stovky lidí
14. září 2023

V rámci preventivního projektu Blesk Ordinace byly v Písku na náměstí vyšetřeny stovky lidí: 

 

 •  Test paměti podstoupilo více než 100 lidí. Čtyři osoby měly s řešením vážné potíže a byly poslány k odbornému přešetření.
 •  Plíce si nechalo vyšetřit 120 lidí. Ve špatné kondici je mělo 18 z nich. Šlo o chronické bronchitidy.
 •  Dva pacienty si hned na druhý den objednali nefrologové do své ordinace. Měli silnou infekci močových cest. Dalším 70 doporučili, ať se objednají na přešetření hodnot v moči. Celkem se nechalo vyšetřit 205 zájemců.
 •  350× píchli zdravotníci do prstu, aby lidem vyšetřili hodnoty krevního cukru. Čtyřikrát viděli alarmující hodnoty mezi 14 až 18 mmol/l. Normální hladina glykemie po jídle je 7,5 mmol/l!
 •  Jeden podvod s nefunkčním a nelegálním doplňkem stravy odhalily písecké lékárnice. Starší pán jim ho do stánku přinesl ukázat. Zaplatil za něj spoustu peněz a uslyšel, že mu léky koupené na internetu jsou k ničemu.
 • V zatemněném stánku podstoupilo vyšetření očí 280 lidí. Zdravotnice vyslovily podezření na 17 zelených zákalů, doporučily dovyšetřit ve 31 případech refrakční vady a 10 lidem doporučily navštívit co nejdřív oční.
 • Absolutní rekordmanky byly zdravotnice, které vyšetřovaly tlak. Jejích stánkem prošlo 440 lidí! Ve třech případech naměřily extrémně vysoké hodnoty a doporučily pacientům, aby hned druhý den zašli k praktikovi.

Projekt deníku Blesk je zaměřený na prevenci zdraví. S pomocí generálního partnera projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a spřátelených nemocnic mohou zájemci absolvovat sérii vyšetření zdarma, bez doporučení obvodních lékařů. Součástí akce je pestrý doprovodný program, zábava pro děti i dospělé a tombola o skvělé ceny. Projekt má dlouhodobou záštitu ministra zdravotnictví.

 
 

Do Písku se vrátí Blesk Ordinace
7. září 2023

Po loňském úspěchu se do jihočeského Písku vrátí Blesk Ordinace. Vloni přilákala stovky návštěvníků a letos tu bude pro zájemce o preventivní vyšetření znovu. Lékaři, sestry a další personál písecké nemocnice budou na Velkém náměstí ordinovat 12. září. „Má to smysl,“ říká předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan k tomu, proč už podruhé kývl deníku Blesk na nabídku zorganizovat akci právě v tomto městě. 

Blesk Ordinace pod širým nebem bude pro obyvatele i návštěvníky Písku otevřena od 12 do 17 hodin. Stejně jako vloni bude i letos na Velkém náměstí postaveno několik stanů pro preventivní vyšetření mateřských znamének, plic, zraku, diabetu, tlaku, ledvin a nově také paměti. Nemocnice Písek na náměstí dále představí chirurgickou péči, Iktové centrum, ortopedickou nabídku, lékárnu a plánované osteocentrum. Zatímco v mobilních ordinacích se budou zdravotníci věnovat zájemcům o vyšetření, na pódiu povede moderátorka Eva Decastelo rozhovory s odborníky z nemocnice k nejrůznějším tématům, například s vedoucím lékařem Iktového centra písecké nemocnice Robertem Rezkem k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, s primářem Oddělení klinické biochemie Pavlem Malinou k řídnutí kostí, s logopedkou Kateřinou Hájkovou k vadám řeči u dětí, s primářkou Oddělení klinické mikrobiologie Věrou Kůrkovou k mikrobům kolem nás, s primářem Chirurgického oddělení Davidem Bundou k jednodenním chirurgickým zákrokům a s ředitelem nemocnice Jiřím Holanem k péči v nemocnici. Akci zpestří Michal David a herci ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě.

„Tahle akce má medicínský smysl. Díky masívní reklamě se o ní dozví řada lidí, kteří se v civilním prostředí nechají vyšetřit snáze než ve zdravotnickém zařízení. Proto děkuji všem kolegům, kteří se jí zúčastní. Ať už budou přímo na náměstí nebo ji podpoří organizačně,“ řekl Jiří Holan.

Výsledky loňské Blesk Ordinace Písek:

 •  Znaménka: bylo vyšetřeno 180 osob, vyšetření u 6 z nich poukázalo na přednádorový stav, 5 podezřelých útvarů
 •  Krevní tlak: 350 vyšetřených, 4 osoby s extrémním tlakem kolem 200/100 mmHg odeslány k okamžitému přeměření k praktikovi
 •  Ledviny: přišlo 300 lidí, z toho 200 přineslo vzorek moči
 •  Zrak: vyšetřeno 150 lidí, 10 podezření na zelený zákal a 25 osobám diagnostikován šedý zákal
 •  Plíce: vyšetřeno 120 osob, 30 odhalených nemocí plic (CHOPN, astma, poškození průdušek u kuřáků)
 •  Diabetes: vyšetřeno 450 osob, 4 z toho měly velmi vysokou hladinu cukru v krvi a byly poslány na další vyšetření

 

PROGRAM BLESK ORDINACE PÍSEK 12. 9. 2023

12:05 ZAHÁJENÍ BLESK ORDINACE
12:35 SPECIÁLNÍ HOST Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
12:45 JIŘÍ HOLAN: PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE 
13:00 ROBERT REZEK: PÉČE O IKTOVÉ PACIENTY
13:15 DENÍK BLESK OČIMA ŠÉFREDAKTORA
13:30 DAVID BUNDA: JEDNODENNÍ PÉČE V NEMOCNICI PÍSEK
13:45 ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2
14:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
14:15 KATEŘINA HÁJKOVÁ: VADY ŘEČI U DĚTÍ
14:30 PAVEL MALINA: OSTEOCENTRUM
14:45 ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2
15:00 TOMBOLA
15:20 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
15:35 VĚRA KŮRKOVÁ: MIKROBY KOLEM NÁS
16:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ MICHALA DAVIDA
16:30 EPICENTRUM BLESKU
16:45 KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT
17:00 POJIŠTĚNÍ FÉNIX
17:15 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
17:30 TOMBOLA
17:50 PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC AKCE