Tel.: +420 382 772 222

PRO STUDENTY

Odborné praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů

Nemocnice Písek, a.s. (dále jen NPí) je klinickým pracovištěm pro odbornou praxi studentů nelékařských zdravotnických oborů.
Odborná praxe je realizována na základě smluvního vztahu mezi Nemocnicí Písek, a.s. a příslušnou vzdělávací institucí – vysokou školou.

Studenti, kteří studují na:

 • Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě zdravotnických studií
 • Jihočeské univerzitě České Budějovice, Zdravotně sociální fakultě

vykonávají odbornou praxi v NPí na základě smluvního vztahu, který je uzavřen ve formě dlouhodobé smlouvy, tzv. rámcové smlouvy. Praxe studentů v průběhu akademického/školního roku je vykonávána v souladu s touto smlouvou a se studijním programem jednotlivých oborů.

Studenti všech ostatní škol vykonávají odbornou praxi v NPí na základě Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů. Tento smluvní vztah je uzavírán pouze na vymezené období praxe a konkrétní pracoviště NPí.

Jak postupovat při žádosti o umožnění praxe v NPí? 
Žádosti studentů nelékařských zdravotnických oborů (VOŠ, VŠ) o umožnění odborné praxe v NPí přijímá: 
Mgr. Květoslava Slabáková, slabakova@nemopisek.cz

Stáže mediků 4., 5. a 6. ročníku

 • Studenti 4. – 6. ročníku chcete-li v rámci Vašich stáží poznat naši nemocnici, velmi rádi Vás uvítáme a zařídíme vše potřebné
 • Pro usnadnění vyřízení formalit a koordinaci Vašich stáží se prosím obracejte na náměstka pro zdravotní péči MUDr. Pavla Malinu, Ph.D.: malina@nemopisek.cz, tel. 777 366 556
 • Uveďte prosím:
  • jakou stáž chcete či potřebujete absolvovat,
  • termín, o který máte zájem, 
  • zda budete potřebovat ubytování, zajistit obědy
  • případné další požadavky 

Kurz operačních technik pořádá Chirurgické oddělení v rámci výuky mediků. Zaměřuje se na praktický nácvik chirurgických metod. V rámci kurzu si osvojují názvosloví chirurgických nástrojů i jejich držení a učí se základním rozdílům ve využití šicích materiálů. Nácvik šití kůže probíhá na vepřových nožičkách, na vnitřnostech zase oddělování tkání, steh na střevo.

Těšíme se na Vás!