COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Patologie

Historie

Oddělení patologie vzniklo roku 1956 a bylo umístěno v tzv. „tyfovém baráku“, v jednom z nejstarších a nejodlehlejších objektů areálu tehdejší nemocnice. Budova postavená z rákosu, údajně kolem roku 1914, se stala novým útočištem zakladatele písecké patologie MUDr. Ctirada Prokše, CSc., který sem přišel z plzeňské fakultní nemocnice a jehož zásluhou brzy patřilo oddělení k opěrným pilířům celé nemocnice. V šedesátých letech byl kladen největší důraz na morfologickou diagnostiku přímo na pitevním sále, během doby se v souvislosti s rozvojem klinických oborů zájem patologů i kliniků stále více přesouval na pole bioptické. Sedmdesátá a osmdesátá léta byla obdobím, kdy je celosvětový odklon od autopsií a zdůrazňuje se význam vyšetření bioptických, nicméně v socialistickém zdravotnictví se však i nadále uplatňuje hledisko propitvanosti, a tak je nárůst cytologií a biopsií jen pozvolný.  Koncem roku 1986 byla dokončena výstavba nového pavilonu, který nahradil původní, již nevyhovující starou budovu. Následující rok náhle umírá po krátké nemoci primář Prokš a otěže vedení tak přebírá jeho žák a zdatný sekundární lékař MUDr. Vratislav Feit, jež je přednostou oddělení patologie do konce roku 2009. 
Devadesátá léta s sebou přinesla poměrně rychlý obrat v patologickém provozu, a to jednoznačně ve prospěch bioptických vyšetření. Tento trend přetrvává i v současnosti. Od roku 2004 je navíc nově zřízena imunohistochemická laboratoř, jejíž náplň se postupně rozšiřuje.