Tel.: +420 382 772 222

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Do zlepšení péče o pacienty písecké nemocnice půjde letos 150 milionů korun
23. dubna 2024

Pacienti písecké nemocnice se mohou těšit na další zlepšení zdravotní péče. Vedení nemocnice do ní letos plánuje investovat 150 milionů korun. Finance použije například na rekonstrukci Interního oddělení, nákup nových moderních přístrojů nebo na posílení ochrany dat v informační síti.

Téměř 73 milionů korun vynaloží nemocnice z celkové investice na rekonstrukci prádelny včetně souvisejícího projektu energetických úspor. Stavba bude dokončena letos v létě a vedle stavebních úprav je její součástí také modernizace technologie prádelny a instalace fotovoltaické elektrárny, od které si nemocnice slibuje značné provozní úspory.

„Největší akci, kterou chceme zahájit, bude pavilon urgentního příjmu. I největší výdajové akce nás letos čekají ty stavební. Takřka osmatřicet milionů korun, z nichž osmadvacet uhradíme letos, bude stát rekonstrukce Interního oddělení, kterou zahájíme ve druhé polovině roku. Konkrétně lůžkové stanice INT I ve druhém patře Pavilonu E, na kterou v příštích letech naváže rekonstrukce lůžkové stanice INT III v dalším patře. Jejím cílem je vytvoření moderního prostředí pro hospitalizované pacienty, které odpovídá aktuálním hygienickým normám. Vzniknou zde dvoulůžkové a třílůžkové pokoje vybavené vlastní koupelnou se sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Vyřešíme tím také současný problém se zázemím pro pacienty s alimentárními infekcemi, tedy nákazou, která se do těla dostává trávicím traktem,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Stejně jako každý rok počítá zdravotnické zařízení i letos s obnovou přístrojové techniky. Do hospodářské techniky plánuje investovat více než 26 milionů korun. „Finance jsou určeny například na další elektronizaci zdravotnických procesů v naší nemocnici. Připravujeme také nové digitální projekty v návaznosti na zaváděná opatření k posílení kybernetické ochrany. Například víceúčelovou elektronickou kartu pro zaměstnance, která bude sloužit i lékařům k podpisu eReceptů,“ řekla členka představenstva Nemocnice Písek Ing. Dana Čagánková.

Z plánovaných 150 milionů korun na letošní investice vynaloží nemocnice více než polovinu z vlastního rozpočtu. Další část pokryjí státní a evropské dotace a také Jihočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice.

 
 

Rozšířená nabídka hematologického vyšetření
5. dubna 2024

S účinností od 8.4.2024 rozšiřujeme nabídku našich vyšetření na oddělení hematologie, a to o vyšetření sedimentace krve (FW). Analýza, tzn. stanovení sedimentace krve v mm za 1 hodinu, využívá principu stopped flow (měření kinetiky agregace erytrocytů za určitou časovou jednotku). 

Oproti běžnému způsobu jejího vyšetření má námi zaváděná metoda několik výhod: 

  • analýza je velmi rychlá, hotová v řádech desítek sekund
  • k analýze se používá nesrážlivá krev ve zkumavce EDTA, tzn. ta která je určena ke stanovení krevního obrazu, není potřeba samostatná zkumavka 
  • vhodná u pacientů se špatným žilním přístupem, u pediatrických pacientů, kdy se obvykle zdaří nabrat 1–2 zkumavky (KO, biochemie) 
  • vyšetření lze doobjednat po odchodu pacienta z ambulance – v případě, že byl zaslán do laboratoře vzorek na vyšetření krevního obrazu v EDTA
  • provádíme i o víkendech a v režimu statim
  • výsledek není ovlivněn hodnotou hematokritu – HCT, objemem krvinek – MCV, vnější teplotou 
  • manipulace s biologickým materiálem je minimální.

Při hodnocení výsledku vyšetření je nutné přihlížet k referenčním mezím vyšetření, které jsou vyšší než při stanovení FW pomocí Westergrenovy metody (stanovení FW ve skleněné pipetě), např. za negativní se u žen starších 50 let považuje hodnota pod 30. Referenční meze jsou uvedeny na výsledkovém listě.

Případné dotazy k metodě zodpoví VŠ analytik HTO Mgr. Magda Jandová na t. č. 382 772 441, informace k metodě budou uvedeny rovněž v Laboratorní příručce.

 
 

Odvolání zákazu návštěv
25. března 2024

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu odvoláváme od 26.3.2024 zákaz návštěv v Nemocnici Písek, a.s. na JIP, ARO a u pacientů izolovaných pro akutní respirační onemocnění.

Pacienty Nemocnice Písek, a.s. může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce horních cest dýchacích. 
Před vstupem na oddělení si vždy vydezinfikujte ruce a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu. 
Děkujeme vám za pochopení a ohleduplnost.

 
 

Nemocnice Písek má vyčíslený svůj přínos ekologii díky třídění elektroodpadu
20. března 2024

Nemocnice Písek se chová odpovědně a dlouhodobě se zaměřuje na šetrný přístup k životnímu prostředí. Že jde o významný příspěvek ekologii, dokládá například i vyúčtování třídění elektroodpadu za rok 2023. Jen díky množství odevzdaných elektrozařízení za loňský rok nemocnice uspořila 24,2 MWh elektřiny, 2222,28 litrů ropy, 227,7 m3 vody a 4,49 tun primárních surovin. Produkci skleníkových plynů snížila o 26,79 tun a produkci oxidu siřičitého, který způsobuje okyselování prostředí, o 410,8 kg.

Vyplývá to z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL, která pro píseckou nemocnici zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. Nemocnice jí v roce 2023 předala ke zpracování více než šest tun elektroodpadu, čímž významně přispěla ke snížení produkce skleníkových plynů a okyselování prostředí. 

„Podle vyúčtování jsme uspořili tolik ropy, kolik spotřebuje běžný osobní automobil k ujetí 32.668 kilometrů. A tolik vody, kolik se spotřebuje při 3057 cyklech sprchování. Uspořených 24 MWh elektřiny zase odpovídá spotřebě elektrické energie rodiny ve standardním bytu přibližně za sedm a čtvrt roku,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Třídění elektroodpadu není jedinou aktivitou nemocnice s pozitivním dopadem na životní prostředí. Před více než deseti lety se její vedení vydalo cestou elektromobility a dieselové multikáry nahradilo tichými elektromobily. Technické oddělení nemocnice dnes využívá elektromobil se skříňovou nástavbou na svoz prádla, valník na svoz odpadu nebo na stěhování a víceúčelový nákladní elektromobil k údržbě areálu.

Ekologicky se nemocnice chová také ve spotřebě energie. „U budov v areálu jsme nechali postupně zateplit střechy, půdy, obvodové pláště a vyměnit okna. Zateplení nám pomohlo uspořit energii i snížit emise oxidu uhličitého. Do celého areálu i některých objektů jsme instalovali ekologické LED osvětlení, které spotřebuje méně elektrické energie. Investovali jsme do horkovodního vytápění, které přináší úspory v nákladech na teplo. Nedávno jsme také dokončili fotovoltaické systémy na střechách šesti budov v areálu a sedmý solární systém plánujeme dokončit v příštích měsících v rámci modernizace prádelny. Celkový instalovaný výkon všech systémů přesáhne 300 kilowatt-peaků a veškerou získanou solární energii spotřebujeme,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Obrazem: Světový den ledvin
19. března 2024

Více než sto zájemců se zúčastnilo preventivní akce, pořádané hemodialyzačním oddělením na začátku března. Byl jim změřen krevní tlak a vyšetřena krev a moč.  Lidem s nadlimitními hodnotami byla doporučena návštěva praktického lékaře, více než dvacet lidí přinese znovu moč ke kontrole a dva návštěvníci byli pozváni do nefrologické ambulance s podezřením na vážné poškození ledvin. 

 
 

Omezení návštěv
31. ledna 2024

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu oznamujeme od 31.ledna do odvolání zákaz návštěv v Nemocnici Písek, a.s. na JIP, ARO a u pacientů izolovaných pro akutní respirační onemocnění.

Ostatní pacienty může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce horních cest dýchacích. 

Před vstupem na oddělení si vždy vydezinfikujte ruce a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

 
 

Písečtí internisté se těší uznání v odborných kruzích
30. ledna 2024

Interní oddělení Nemocnice Písek získává v tuzemsku velmi dobré jméno. Dokládá to rostoucí počet úspěchů a ocenění jeho lékařů v odborných kruzích. Dva z nich budou dokonce Českou republiku reprezentovat na Mezinárodním kongresu interní medicíny MIRCIM, který se bude konat letos v květnu v polském Krakově.

Vloni bylo několik píseckých internistů oceněno na kongresu Budějovice kazuistické a na XXX. kongresu České internistické společnosti. Letos pojednou dva z nich na Mezinárodní kongres interní medicíny MIRCIM, organizovaný lékařskou fakultou kanadské univerzity McMaster a Polským institutem medicíny založené na důkazech. Akce se zúčastní špičkoví internisté z více než čtyřiceti zemí. Českou republiku bude na kongresu reprezentovat deset lékařů, které vybrala Česká internistická společnost. Dva z této desítky jsou z Nemocnice Písek. 

„Velmi gratuluji lékařům i primáři píseckého interního oddělení. Jedná se o významný úspěch. Kvalitní lidé dělají kvalitní medicínu a jsem rád, že je v Písku máme. Díky tomu je péče v nemocnici na vysoké úrovni,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Mezinárodní kongres interní medicíny navštíví světově uznávaní odborníci. Přednášek se ujmou zadavatelé pokynů pro klinickou praxi i spoluautoři mezinárodních doporučení odborných společností. Písečtí internisté budou na třídenním kongresu prezentovat své případové studie ze své praxe. Ty vybrala Česká internistická společnost jako ty z nejlepších z celé republiky. 

Jednu z těchto kazuistik připravila lékařka Radka Koubková. V práci s názvem “Kde se skrývá pneumokok?” popisuje náhodný záchyt zánětu srdeční chlopně u onkologicky nemocné pacientky. „Případ byl zajímavý pro svou neobvyklou příčinu. Zajímavá byla i diagnostika: pacientka byla náhodně vybrána v rámci každotýdenního sonografického vzdělávání lékařů,“ řekl primář Interního oddělení Nemocnice Písek Ladislav Gergely. „Kazuistika pojednává o náhodném záchytu pneumokokové endokarditidy u pacientky s oslabenou imunitou a úloze sonografie v klinické praxi,“ dodala lékařka Radka Koubková.  

Interní oddělení Nemocnice Písek se dlouhodobě věnuje prezentaci i publikaci zajímavých případů. Děje se tak v rámci krajského medicínského fóra, mezi kolegy z dalších jihočeských nemocnic, i na celostátním kongresu České internistické společnosti. „Vždy se snažíme podělit o zkušenosti s případy, které jsou nejen zajímavé, ale i poučné pro ostatní kolegy z našeho oboru,“ sdělil primář Gergely.

 

 
 

Přirozeným porodům pomůže v nemocnici i porodní gauč
29. ledna 2024

Písecká nemocnice je na jihu Čech první, která má vedle klasického porodního lůžka také variabilní gauč. Ženy na něm budou moci strávit zejména první dobu porodní v nejrůznějších polohách, například ve stoje, v kleče nebo ve dřepu. Porodní gauč za více než 100 tisíc korun písecké nemocnici daroval Nadační fond Propolis 33, který založila Lilia Khousnoutdinova k podpoře žen. 

Porodní gauč zajistí maximální pohodlí během porodu a ženám umožní setrvat v poloze, která je uvolní a v daném okamžiku sníží jejich bolest. Rodička se o gauč bude moci různě opřít a libovolně na něm měnit polohu. Gauč lze jednoduše složit, takže po porodu bude využitelný například jako lehátko.

„Velmi si vážíme toho, že Nadační fond Propolis 33 věnoval porodní gauč právě naší nemocnici. Děkujeme. Jedná se o významné ocenění zdejší péče i personálu, který neustále pracuje na zlepšování služeb pro nastávající maminky,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Porodní gauč pomůže přirozeným porodům, které Nemocnice Písek dlouhodobě podporuje. Už dva roky v ní funguje Centrum porodní asistence, které je určeno ženám s většími individuálními požadavky na porod. Zároveň jim zajišťuje větší bezpečnost než v případě domácích porodů. „Příjem rodičky, první dobu porodní i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu – ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek.

 
 

Při operacích je zajištěna špičková anesteziologická péče
29. ledna 2024

Lékaři Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Písek ovládají jako jedni z mála v České republice i Evropě techniku umrtvení pod ultrazvukem – v současnosti nejefektivnější způsob anestezie při operacích. Tato technika zajišťuje největší přesnost při lokálním umrtvení, šetří zdraví pacientů a zároveň je zbavuje bolesti po dokončení operace. Anesteziologové písecké nemocnice v těchto postupech dokonce školí jiné tuzemské lékaře, protože většina z nich metodu umrtvení pod ultrazvukem neovládá.

„Lékaři našeho oddělení ARO používají široké spektrum technik regionální anestezie. Dva z nich jsou jako jediní v jižních Čechách držiteli certifikátu školitele prvního stupně v oboru ultrazvukem navigovaných blokád. To je pro nemocnici okresního typu velká rarita,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Tzv. ultrazvukem navigované blokády jsou postupy vedoucí k odstranění bolesti během operace a po ní. Protože jsou maximálně přesné a zároveň šetrné k tělu pacienta, jedná se o nejefektivnější způsob anestezie. 

„Podle výkonu, který má pacient podstoupit, lze v mnoha případech pomocí jehly vpravit k nervům lokální anestetikum – látku, která s minimem nežádoucích účinků zajistí snížení nebo úplné vymizení bolestí. To je dnes neodmyslitelná součást jakékoli operace. Ultrazvuk, který při těchto postupech používáme, prokazatelně zvyšuje bezpečnost a účinnost těchto technik,“ řekl primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Písek Tomáš Piksa. 

Písečtí lékaři používají tuto techniku už zhruba 15 let. Namísto klasické narkózy ji volí v největším možném množství případů. „Například při operacích ramenního, kyčelního a kolenního kloubu, v případě bolestivých úrazů končetin, v chirurgické léčbě kýlních onemocnění a v neposlední řadě při výkonech na prsech. Konkrétně při operacích prsů se anestezie pod ultrazvukem začala ve světě praktikovat v roce 2012 a v písecké nemocnici jsme ji běžně prováděli už rok poté,“ upřesnil primář Piksa.

Zároveň v těchto postupech školí další tuzemské anesteziology. „Letos chceme k této metodě uspořádat několik bezplatných vzdělávacích kurzů. A nejen pro lékaře. Plánujeme je také pro studenty posledních ročníků lékařských fakult, abychom prohloubili jejich praktické dovednosti,“ doplnil Tomáš Piksa.