Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Hematologicko-transfúzní oddělení povede Marcela Kellnerová
1. června 2023

Novou primářkou Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek je od prvního června Marcela Kellnerová, dosavadní zástupkyně primářky. V čele oddělení, které se zabývá onemocněním krve, jejím vyšetřováním i dárcovstvím, nahradí Helenu Kubánkovou. Ta odchází do důchodu a na oddělení bude působit jako emeritní primářka.

MUDr. JUDr. Marcela Kellnerová se narodila v roce 1976 v Písku. Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a obor Právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Svou profesní dráhu započala na Nejvyšším kontrolním úřadě v Praze, kde rok pracovala jako kontrolor. Sedm let působila jako ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany a od roku 2012 pracuje na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek, do této chvíle jako zástupkyně primářky.

Do její pracovní náplně spadá péče o pacienty hematologické poradny, konzultační činnost pro lékaře nemocnice i externí žadatele, například praktické lékaře a hodnocení laboratorních výsledků. Je manažerkou kvality pro hematologické laboratoře, pracovníkem odpovědným za zabezpečení jakosti na transfúzním úseku. Významně přispěla k zavedení vyšetřování vzorků kostní dřeně, tzv. trepanobiopsie. Výsledky tohoto vyšetření jsou v mnoha případech klíčové pro stanovení diagnózy u hematologických pacientů nebo pro určení rozsahu jejich onemocnění.

„Hematologicko-transfúzní oddělení dnes velmi dobře funguje. Pacientům poskytuje kvalitní péči a další služby v rozsahu, který odpovídá potřebám a požadavkům nemocnice okresního typu i dalším zdravotnickým zařízením,“ zhodnotila Marcela Kellnerová odbornou úroveň oddělení.

V brzké době proto nepřistoupí k žádným zásadním změnám. „Plánuji jen některá opatření, která zefektivnění chod oddělení, a provozní záležitosti. Vedle nich bude nutné reagovat na novelizaci obecně závazných právních předpisů v oblasti transfúzního lékařství a norem ČSN ISO v rámci laboratorního úseku,“ řekla nová primářka. 

Z dlouhodobého hlediska považuje za důležité soustavné zvyšování kvalifikace a erudice zaměstnanců oddělení. Ať už v rámci interních nebo externích školicích akcí. „Předpokladem pro rozšíření péče o hematologické pacienty je dobře fungující spolupráce s ostatními odděleními nemocnice i dalšími zdravotnickými zařízeními, zejména hematologickými centry. Kvalita služeb také významně závisí na přístrojovém a materiálovém vybavení, které je potřeba trvale obnovovat,“ dodala Marcela Kellnerová.

 
 

Do písecké nemocnice se opět sjedou odborníci na prsa
22. května 2023

Odborníci z různých medicínských oborů, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou onemocnění prsu, se po roce opět setkají v Písku. Na pátém Píseckém mamologickém dni budou sdílet své zkušenosti s léčbou nádorů prsu i novými trendy v diagnostice i následné péči o nemocné. Akci připravuje na 26. května Oddělení chirurgie Nemocnice Písek.

Nádor prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Ročně jím v České republice onemocní až sedm tisíc žen a jeho výskyt stále stoupá. Naopak úmrtnost se vzhledem k existenci preventivního programu, dobrým diagnostických a léčebným možnostem daří už řadu let udržovat na dvou tisících ročně. 

„Rozlišujeme více druhů nádorů, stejně jako máme více léčebných možností – od operace až po onkologickou léčbu. V naší nemocnici zajišťujeme komplexní léčbu i operativu. S pacientkami jsme v kontaktu prostřednictvím mamologické poradny, vyšetřujeme je v mamografickém centru. Ke každé pacientce přistupujeme individuálně a její optimální léčbu řešíme v širším týmu specialistů,“ uvedla Marta Horáková, primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek a vedoucí lékařka mamologické poradny. 

Podotkla, že karcinom prsu nepostihuje jen ženy, ale také muže. V České republice se jedná o desítky případů ročně. „Na letošním mamologickém dni se budeme zabývat právě i problematikou mužských prsních nádorů,“ řekla Marta Horáková. 

Na akci vystoupí například patolog Zdeněk Kinkor z Bioptické laboratoře v Plzni, kde vyšetřují vzorky tkání pacientů i fungují jako konzultační pracoviště pro Písek. O anatomii prsu a uzlinách v podpaží bude mluvit David Kachlík z Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vybrané chirurgické postupy představí Karel Rauš z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, s nímž písečtí zdravotníci v oblasti operativy dlouhodobě spolupracují. 

Program

Pro účast na Písecký mamologický den je nutné se jmenovitě zaregistrovat!
REGISTRACE

 
 

Písecká nemocnice se zaměří na prevenci preeklampsie
16. května 2023

Předporodní péče písecké nemocnice, která patří stejně jako péče porodní mezi špičku v celé republice, se dále rozšiřuje. Její součástí je nově také prevence a záchyt preeklampsie, která patří mezi nejobávanější zdravotní komplikace v těhotenství. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek může provádět vyšetření preeklampsie jako jedno z mála v jižních Čechách. 

Preeklampsie je život ohrožující komplikace, kterou trpí až desetina nastávajících matek. Projevuje se zvýšeným krevním tlakem, otoky nohou a bílkovinou v moči. Ještě před nedávnem bylo možné pouze zjišťovat, zda těhotné preeklampsií netrpí. Nezřídka se proto diagnostikovala pozdě. V posledních letech se ale celosvětově rozšířil screening preeklampsie – speciální vyšetření, které na vysoké riziko vzniku preeklampsie poukazuje už v časné fázi těhotenství. Rizikovým těhotným je doporučena preventivní léčba, která pomáhá onemocnění předejít.

„Screening preeklampsie zahrnuje soupis údajů o zdravotním stavu těhotné, změření krevního tlaku, provedení speciálního ultrazvukového vyšetření a laboratorního vyšetření krve. Udělat jej může pouze lékař, vyškolený i akreditovaný mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti péče o těhotné a jejich děti FMF London. Na našem oddělení pracují hned dva lékaři s touto akreditací. Jen oni mohou zadávat výsledky vyšetření do softwaru, který je vyhodnotí a stanoví výši rizika preeklampsie,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek.

Vedle screeningu a prevence preeklampsie jsou lékaři Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek již z dřívějška akreditováni na provádění screeningového ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství, díky němuž lze velmi brzy odhalit vrozené vývojové vady plodu, například Downův syndrom. „Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nemusejí za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Fungujeme prakticky pět dní v týdnu. Počtem akreditovaných lékařů a dostupností důležitých vyšetření je písecké pracoviště v rámci regionu ojedinělé,“ řekl Michal Turek.

 
 

Písecká nemocnice připravuje centrum pro léčbu osteoporózy
15. května 2023

Písecká nemocnice připravuje centrum, zaměřené na záchyt a léčbu osteoporózy, takzvané řídnutí kostí. Otevřít je chce v příštích měsících pod odborným lékařským dohledem profesora MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., Dr. H. c. Ten je v naší zemi uznávaným odborníkem na klinickou biochemii a diagnostice a léčbě osteoporózy se věnuje už více než 35 let.

Hlavním smyslem plánovaného osteocentra bude záchyt osteoporózy na Písecku a následná terapie pacientů, u nichž se řídnutí kostí potvrdí. Ženy starší šedesáti let a muže nad sedmdesát let budou na vyšetření do centra posílat praktičtí lékaři nebo gynekologové v rámci prevence. Stejně tak i mladší pacienty s podezřením na toto onemocnění.

„V osteocentru prověříme hustotu kostí na denzitometru – přístroji, který funguje na bázi skenování kostní tkáně. Vyšetření je bezbolestné a trvá jen několik minut. Pacient při něm leží na speciálním lůžku a přístroj zachycuje část jeho těla, respektive vybranou část kostry,“ uvedl Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, pod nímž bude osteocentrum fungovat. 

Pokud denzitometrické vyšetření řídnutí kostí prokáže, lékaři osteocentra navrhnou vhodnou terapii. „Při včasném odhalení osteoporózy lze její průběh zastavit a předejít bolestivým zlomeninám, k nimž dochází v důsledku tohoto onemocnění i při mírné zátěži. Mám na mysli zejména zlomeniny páteře, předloktí a krčku stehenní kosti, které bývají zejména u vyšších ročníků spojeny s řadou jiných závažných komplikací, včetně vysoké úmrtnosti,“ řekl primář Pavel Malina. 

Vedle denzitometrického vyšetření se písecké osteocentrum zaměří i na další činnosti jako předepisování medikamentů, rehabilitaci, cvičení a řízenou úpravu životosprávy. „Půjde o komplexní přístup k pacientům, jejichž počet v naší populaci stále roste,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. Doplnil, že budováním osteocentra písecká nemocnice reaguje na spuštění programu záchytu osteoporózy pod hlavičkou Všeobecné zdravotní pojišťovny a jeho zařazení do standardních preventivních prohlídek u praktických lékařů a gynekologů.

Zahájení provozu Osteocentra je plánováno v nejbližších měsících, hned jak proběhnou nezbytná jednání na krajském úřadě a se zdravotními pojišťovnami.
Denzitometr bude umístěn v prostorách Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Písek, ambulance bude v pavilonu Q vedle Centrálního odběrového místa.

 
 

Draci z nemocnice byli mezi mosty třetí
14. května 2023

Zaměstnanci nemocnice jsou sehraní nejen na pracovišti. Skvělý tým tvoří i mimo ně, například při různých sportovních soutěžích. To předvedli i v sobotním (13. 5. 2023) klání o putovní pohár města Písku v rámci 14. ročníku závodů „DRACI MEZI MOSTY“. Posádka Nemocnice Písek skončila na 3. místě. A to jak na 200 metrů dlouhé trati, tak v kilometrovém závodu.

Dvacetičlenný tým složený z lékařů, sestřiček, sanitářů, řidičů, technických pracovníků i statutárních zástupců závodil pod vedením sportovního kapitána, ortopeda Jakuba Čeňka. „Dračí lodě jsou vhodnou příležitostí potkat se s kolegy v jiném než pracovním prostředí. Více než polovinu posádky tvoří zdravé jádro, které závodí od začátku, tedy už zhruba deset let. A zbytek každý rok doplníme novými zájemci,“ řekl Jakub Čeněk.

Na dračí loď se zaměstnanci nemocnice obvykle usedá i předseda představenstva Jiří Holan. Letos mu to staré zranění nedovolilo, tak alespoň přišel fandit. „Z našich lidí mám obrovskou radost. A to jak v nemocnici, tak tady, na Otavě. Jsou skvělý tým a na všech frontách mají vynikající výsledky. Tím, že za nemocnici ve svém volném čase závodí, dávají najevo svou sounáležitost s ní. A zároveň vzájemnou pospolitost. Jsem vděčný a moc jim za to děkuju,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Zrušení odběrového místa pro covid-19
4. května 2023

Upozorňujeme, že k 1. květnu 2023 došlo ke zrušení odběrového místa na onemocnění covid-19 před nemocnicí. V případě potřeby kontaktujte svého praktického lékaře.

 
 

Operace střevního nádoru v Písku: zítra jídlo, pozítří doma
3. května 2023

Moderní laparoskopické operace tlustého střeva a konečníku, na které se specializují chirurgové z písecké nemocnice, přinesly překvapivé výsledky: průměrná doba hospitalizace pacientů se zkrátila o polovinu. I po náročných zákrocích, například odstranění pravé poloviny tlustého střeva, může být pacient doma už třetí den. Hospitalizace při operaci tradiční metodou přitom trvá i déle než týden.

„Šetrným zákrokům se v posledních letech intenzívně věnujeme. Laparoskopické operace, které zasahují do těla jen v nezbytně nutné míře, už zdaleka neprovádíme jen doplňkově – zavedli jsme je jako standard i u těch nejnáročnějších případů,“ uvedl zástupce primářky Chirurgického oddělení Nemocnice Písek Pavel Suchomel. 

Mezi náročné operace, které se v Písku daří provádět laparoskopicky, patří i odstranění části tlustého střeva. K tomu jsou lékaři nuceni přistoupit v případě, že pacient trpí jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v Česku, karcinomem tlustého střeva a konečníku. „Z několika drobných řezů, jeden či dva centimetry dlouhých, zavedeme do dutiny břišní kameru a nástroje. Řez, který slouží k odstranění nemocné části tlustého střeva, není větší, než jaký se provádí u odstranění střeva slepého,“ řekl lékař.

Po šetrné operaci následuje rekonvalescence metodou ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), kterou pro lepší zotavení po zákroku vyvinul dánský profesor Henrik Kehlet. „Pacient je schopen už pár hodin po operaci sedět, následující den se může postavit nebo jíst polévku. Namísto opiátů, drénů, sond či cévek, které používáme jen minimálně, od nás dostává žvýkačky pro lepší tvorbu slin a podporu zažívání,“ vysvětluje Suchomel. Rekonvalescence se účastní také fyzioterapeut či psycholog, zapojena je i pacientova rodina. Samotný pacient má doporučeno denně se hýbat, věnovat se například rychlé chůzi nebo Nordic Walking.

Průměrná doba hospitalizace v písecké nemocnici se významně snížila nejen u odstranění části tlustého střeva. Za posledních pět let klesla u všech výkonů na tlustém střevě z 13,5 dne na 5,7 dne. U operací konečníku z 11,5 dne na 7,7 dne. 

Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi civilizační choroby a připisuje se mimo jiné nezdravému životnímu stylu. Pavel Suchomel upozorňuje, že naděje na její vyléčení je podstatně vyšší, pokud pacient přijde včas. I tomu se Nemocnice Písek snaží pomáhat. Pacientům je k dispozici ambulance, každý čtvrtek od 9 do 12 hodin je pak otevřena speciální poradna pro nádorová onemocnění zažívacího traktu.

 
 

Písecký mamologický den 2023
28. dubna 2023

Odborníci na rakovinu prsu i jejich kolegové z oborů příbuzných a spolupracujících se opět setkají v Písku, aby diskutovali o tomto závažném onemocnění. Na pátek 26. května 2023 se pro ně připravuje Písecký mamologický den. Přednášející budou v kongresovém sálu nemocnice prezentovat novinky ze svého oboru a diskutovat o prevenci, diagnostice, léčbě a návazné terapii rakoviny prsu. Program zde.

 

REGISTRACE

Pro účast na Písecký mamologický den je nutné se jmenovitě zaregistrovat!

 
 

Objevitelka raritní krevní skupiny v ČR Helena Kubánková se stane emeritní primářkou
26. dubna 2023

Internistka a lékařka v oboru hematologie a transfuzní služba Helena Kubánková zanedlouho skončí v pozici primářky Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek. Odchází do důchodu a na oddělení bude působit jako emeritní primářka. Málokdo ví, že se tato žena zasloužila o významný vědecký objev: první nález raritního krevního fenotypu Gy(a-) v České republice.

Helena Kubánková se narodila v Kadani na Chomutovsku. Po vystudování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni nastoupila jako lékařka do Nemocnice České Budějovice, kde absolvovala specializační průpravu pro atestaci v oboru interní lékařství prvního stupně a následně i specializační průpravu pro nástavbovou atestaci v oboru hematologie a transfuzní služba. Na transfuzním oddělení českobudějovické nemocnice strávila 21 let, naposledy v pozici zástupkyně primáře. V Nemocnici Písek působí jako primářka Hematologicko-transfuzního oddělení od roku 2012.

Během tohoto období se podařilo vedle rozšíření laboratorních vyšetřovacích metod v oboru imunohematologie zejména vybudovat odborný tým, modernizovat vybavení všech provozů oddělení a zvýšit prestiž oddělení. „Hematologická poradna i laboratoř dnes mají v celém Jihočeském kraji velmi dobrou pověst. Díky šikovným lidem a špičkovému vybavení máme velmi dobré výsledky. Vyhlášená je naše hematologická poradna, kde se do rutinního provozu podařilo zavést komplexní pohled na pacienta. Krevní problémy totiž často souvisejí s mnoha jinými nemocemi. V rámci poradny se dále významně rozvinula spolupráce s vyššími hematologickými centry zejména ve fakultních nemocnicích. Posíláme do nich pacienty na rutinní léčení i do studií. Velmi dobrou pověst má také naše laboratoř, kde kromě přesného provedení analýz klademe důraz na konzultace významu výsledků pro klinické lékaře,“ uvedla Helena Kubánková. 

Není příliš veřejně známé, že se Helena Kubánková zasloužila o objev vzácné krevní skupiny v České republice, fenotypu Gy(a-). Na celém světě žije pouze několik málo osob s tímto typem krve. Narazila na něj při zkoumání nezvyklé protilátky u pacientky. Protilátka byla následně určena jako anti-Gya a u pacientky byl určen raritní krevní fenotyp Gy(a-). Ten byl poprvé objeven v roce 1967 v USA u dvou rodin československého původu. 

„Nalezli jsme ženu s protilátkou proti vysokofrekventnímu antigenu, která byla určena jako anti-Gya, a fenotyp jako Gy(a-). Pokusili jsme se prozkoumat, zda žena může být příbuzná s původními nositeli tohoto fenotypu při jeho objevu v roce 1967. Spoluprací s dvěma americkými vědci z místa nálezu, podrobným pátráním v historických matrikách a archivech a molekulárně-genetickým vyšetřením pacientky jsme prokázali příbuzenství pacientky s původními nositeli fenotypu v USA. Nositelé tohoto vzácného krevního fenotypu pocházeli z oblasti Lišovska,“ řekla MUDr. Helena Kubánková.

Helena Kubánková se tak zasloužila o první nález raritního krevního fenotypu Gy(a-) v České republice od jeho objevu v roce 1967. Tento objev prezentovala v roce 2006 na kongresu Mezinárodní společnosti pro transfuzi krve v Kapském městě a o rok později na Pracovním dni Společnosti pro transfuzní lékařství v Praze. Publikovala jej také v odborném časopise Transfuze a hematologie dnes. Její článek obdržel v roce 2007 cenu firmy Janssen-Cilag za nejlepší odborné sdělení v oboru transfuzního lékařství.

 
 

Návštěva ministra zdravotnictví
14. dubna 2023

Ve čtvrtek 13.4. 2023 navštívil píseckou nemocnici ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Zajímá se o fungování nemocnic, jejich rozvoj i problémy, které by bylo možné řešit v rámci ministerstva. 

Pan ministr si prohlédl oddělení patologie, biochemické laboratoře a iktové centrum na neurologickém oddělení. 

 
 

Písecká nemocnice zavádí jednodenní péči
13. dubna 2023

Pacienti písecké nemocnice budou moci po některých operacích své lůžko opustit do 24 hodin od svého přijetí. Odejít domů krátce po zákroku jim bude umožněno například po šetrné operaci kýly, křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Tyto úkony plánuje vedení nemocnice provádět v rámci jednodenní chirurgické péče, kterou od letošního roku hradí zdravotní pojišťovny.

„V naší nemocnici už máme připravené spektrum chirurgických zákroků, které do hrazené jednodenní péče dokážeme zahrnout. Jedná se zejména o operace kýly, varixů neboli křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Úhradu těchto výkonů nyní smluvně řešíme se zdravotními pojišťovnami. Zároveň připravujeme seznam dalších malých zákroků, konkrétně gynekologických a ortopedických, o nichž budeme s pojišťovnami jednat. Do jednodenní péče přitom budeme chtít zahrnout hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případné odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, konizaci – odstranění části děložního hrdla, a zavádění pásek proti inkontinenci. Z ortopedických zákroků pak například artroskopii, operaci karpálních tunelů, nebo nápravu vbočených palců,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Písecká nemocnice se na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let. Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, které jsou k tělu nemocných co nejvíce šetrné, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum. „Protože v naší nemocnici některé výkony jednodenní péče už v tomto režimu provádíme, v návaznosti na jejich zařazení do úhradové vyhlášky nepředpokládáme větší organizační změny,“ řekl Jiří Holan. 

Jednodenní péče v chirurgii je nově zařazena do úhradové vyhlášky od letošního ledna. Mezi její největší výhody patří krátkodobá hospitalizace, možnost doléčení doma, rychlejší hojení a méně komplikací, zejména infekčních, a dále snížení čekací doby na výkony. Nejedná se o akutní péči, jednodenní úkony jsou vždy plánované. „O tom, zda pacient může podstoupit zákrok formou jednodenní péče, definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zařízení poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšetření zhodnotí zdravotní stav pacienta a posoudí míru rizika plánovaného zákroku,“ sdělil Pavel Malina, náměstek Nemocnice Písek pro zdravotní péči. 

 
 

Písecká nemocnice se připojí ke Světovému dni zdraví
5. dubna 2023

Měření tlaku, měření podílu svalové hmoty v těle, výživové poradenství, psychologie a informace k prevenci civilizačních chorob – to vše bude součástí informační akce pro středoškoláky, kterou na středu 12. 4. připravuje Nemocnice Písek. Krajské zdravotnické zařízení se tím připojí ke Světovému dni zdraví, který připadá na 7. dubna. 

„Protože letos připadá Světový den zdraví na velikonoční svátky, v Nemocnici Písek si jej připomeneme ve středu 12. dubna. Na tento den připravujeme informační akci pro střední školy. Na středoškoláky cílíme zejména proto, že se věk osob, postižených civilizačními nemocemi, stále snižuje,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Pro studenty budou připraveny informace o zdravé životosprávě, dostatečném pohybu, správné stravě a důležitosti odpočinku. Zájemci si budou moci nechat změřit krevní tlak nebo podíl svalové hmoty ve svém těle. Zároveň si budou moci odnést informační letáky a dárky.

„Civilizační choroby postihují stále mladší věkové skupiny. Česká republika je na tom jednou z nejhůř ve výskytu nemocí srdce a cév. Přibývá osob s nadváhou a roste počet dětí s vyšší než normální váhou, zejména chlapců. Vzestupný trend každoročně zaznamenáváme u vysokého krevního tlaku, nově diagnostikovaných zhoubných nádorů nebo cukrovky,“ řekl Jiří Holan s tím, že osvěta a prevence je důležitá právě ve věku, kdy o sobě mladí lidé začínají sami rozhodovat.

Informační akce v písecké nemocnici se zúčastní několik tříd Gymnázia Písek a Střední zdravotnické školy v Písku. „Je dobře, že naši studenti získají více informací o důležitosti prevence. Pokud budou obeznámeni s hrozbou civilizačních chorob, mohou jim předcházet,“ řekl ředitel Gymnázia Písek Michal Drnec. 

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna – v týž den, kdy byla v roce 1948 založena Světová zdravotnická organizace WHO. Jeho cílem je upozornit na důležitost péče o lidské zdraví. Každý rok jej provází tematická kampaň. Letošní oslavy k 75. výročí WHO se ponesou v duchu hesla: „Zdraví pro všechny“.

 
 

Zrušení omezení návštěv
28. března 2023

Nemocnice Písek měla od ledna z důvodu nepříznivé epidemiologické situace omezené návštěvy na nedonošeneckém oddělení, jednotkách intenzívní péče (JIP) a na oddělení ARO.
Od pondělí 28.3.2023 jsou i na těchto odděleních návštěvy v běžném režimu.

 

 

 

 

 
 

Lékaři písecké nemocnice pomáhají i za hranicemi
16. března 2023

Aktivity lékařů písecké nemocnice překračují hranice tohoto zdravotnického zařízení, města i celé země. A to doslova. Lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Dominik Hes se nedávno vrátil z humanitární mise v Sierra Leone, další anesteziolog Miroslav Kutsyna vloni zprostředkoval předání přístrojů do jedné z nemocnic ve válkou postižené Ukrajině. Jiní lékaři ARO pomáhají v rámci hospicové péče nebo slouží jako záchranáři.

Dominik Hes se stal jedním z přibližně 30 Čechů a Slováků, kteří s Lékaři bez hranic každoročně vyjedou na misi, kde léčí, očkují nebo operují lidi po celém světě. Písecký anesteziolog byl na misi dva měsíce. Během loňského prosince a letošního ledna působil jako anesteziolog na porodnickém oddělení nemocnice ve městě Kenema, které je třetím největším městem afrického státu Sierra Leone.

„Poslali mě do Sierra Leone – do nemocnice, kde potřebovali někoho s mým pracovním profilem, schopnostmi a zkušenostmi. Anesteziologa, který má zkušenosti s prací v porodnici a mluví anglicky. Navíc bylo třeba souhlasit s cestou do oblasti s výskytem horečky Lassa – onemocněním s dvacetiprocentní smrtností,“ říká anesteziolog písecké nemocnice.

Dominik Hes strávil na humanitární misi ve městě Kenema dva měsíce. Působil na porodnickém oddělení nové nemocnice, kterou postavila a kompletně financuje právě organizace Lékaři bez hranic. „Jako anesteziolog jsem tam měl vše potřebné. Vnímal jsem pouze nedostatek některých odborníků, například radiologů. I ten ale dokázali Lékaři bez hranic vyřešit: pomocí telemedicíny. Rentgenový snímek poslali lékařům do USA, kteří jej přečetli, vyhodnotili a výsledky vyšetření zaslali zpět,“ sdělil lékař.

Lékaři bez hranic se mohou na Dominika Hese kdykoliv obrátit a poslat ho na další humanitární misi. Má to štěstí, že mu zaměstnavatel vyjde vstříc, což není v době trvalého nedostatku zdravotníků v českých nemocnicích běžné. „I když je personální situace všude napjatá a uvolnění každého lékaře nebo sestry představuje zvýšenou zátěž pro ostatní, na našem oddělení i v celé nemocnici máme skvělý kolektiv. Vážím si jeho soudržnosti,“ uvedl primář ARO Nemocnice Písek Tomáš Piksa.

Jako šéf jednoho z oddělení krajského zdravotnického zařízení má pro aktivity svých kolegů, které přesahují hranice nemocnice, pochopení. „Několik našich anesteziologů slouží u Zdravotnické záchranné služby, další zase pomáhají s léčbou bolesti nevyléčitelně nemocných v rámci hospicové péče Athelas,“ řekl primář Piksa.

Zmínil přitom pomoc i dalšího anesteziologa Miroslava Kutsyny, který vloni zprostředkoval předání čtyřiatřiceti infuzních pump z Písku do nemocnice v ukrajinském městě Svaljava. V oblasti zasažené válkou tam zařízení pomáhají s přesným dávkováním léčiv, podpůrných prostředků a výživy pro pacienty. „Jsem ekonomický migrant ze Zakarpatské oblasti. V Česku žiji už řadu let, ale v Písku bydlím a pracuji dosud nejdéle – dvacet let. Využívám své kontakty k pomoci druhým – aktuálně k podpoře svých krajanů, kteří se nedobrovolně ocitli ve válce,“ řekl Miroslav Kutsyna.

Poděkování za uvolnění Dominika Hese do humanitární mise a za pomoc Miroslava Kutsyny při léčbě pacientů na Ukrajině obdržel písemně i předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. „Tuto vstřícnost vnímám jako samozřejmost. A velmi si vážím všech, kteří takto pomáhají,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Očkování proti covidu bude 30.3. 2023 v pavilonu Q
14. března 2023

Další očkování proti covidu-19 v Nemocnici Písek, a. s. proběhne ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 13:00 do 14:00 pro registrované zájemce. Očkování nebude probíhat v Očkovacím centru, ale v Metabolické poradně OKB v pavilonu Q, 2. patro!!

Registrace předem je nezbytná, a to již jen přes mail malina@nemopisek.cz, v krajním případě telefonicky 382 772 120. Registrace přes webové stránky MZ ČR: https://registrace.mzcr.cz/ již nebude vzhledem k plánované změně dodavatele rezervačního systému možná.

Ti, kdo byli očkováni v rámci 4. dávky ještě starší vakcínou (Comirnaty Original či Comirnaty Original/Omicron BA.1), mohou dostat vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 již za 3 měsíce po poslední dávce (tzn. 5. dávku).

S dotazy k očkování včetně dotazů na možné kombinace vakcín a intervaly očkování se obracejte na e-mail: malina@nemopisek.cz

Od 1. 4. 2023 bude očkování probíhat na Očkovacím centru při infekční ambulanci Nemocnice Písek, a.s.: https://www.nemopisek.cz/ambulance/ockovaci-centrum/ 
-Nutné objednání na: telefon: 382 772 310, e-mail: infekce@nemopisek.cz 

 

 

 

 
 

Den ledvin v písecké nemocnici
10. března 2023

U příležitosti Světového dne ledvin, který pořádalo oddělení hemodialýzy, si přislo nechat preventivně vyšetřit funkci ledvin více než sto lidí. 
Děkujeme za pomoc studentům třetího ročníku písecké střední zdravotnické školy.