COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Emeritní primář Janda v laboratoři vždy bezodkladně zaváděl nové metody
11. května 2022

Dne 9. 5. 2022 nad ránem zemřel ve věku 84 let RNDr. Vilém Janda, emeritní primář Oddělení klinické biochemie. Jako primář tohoto oddělení působil 29 let.

RNDr. Janda se narodil v Salcburku v roce 1938 a nějakou dobu tam žil, což mimo jiné vysvětlovalo jeho skvělou znalost němčiny. Dr. Janda byl absolventem Přírodovědecké fakulty UK, katedry živočišné fyziologie a biochemie. Svoji profesní dráhu zahájil jako učitel na píseckém gymnáziu, kde učil i některé současné zaměstnance nemocnice včetně lékařů. V roce 1972 nastoupil jako provozní chemik na Oddělení klinické biochemie, které se vyčlenilo z „Ústřední laboratoře“ nemocnice založené v roce 1952. Oddělení v té době vedl RNDr. Jaroslav Michal. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1976 vedení laboratoře převzal právě RNDr. Vilém Janda. V rámci svého působení vedl i tzv. středoškolské vědecké odborné práce několika studentům včetně stávajícího ředitele nemocnice MUDr. Jiřího Holana, MBA. Z vyprávění starších kolegů (emeritní primář Interního oddělení MUDr. L. Fábik) i vlastních zkušeností vím, že Dr. Janda promptně zaváděl novinky v laboratorních vyšetřeních záhy poté, co se staly dostupnými (osobně jsem zažil nástup převratných metod – troponinu v diagnostice infarktu myokardu a NT-proBNP v diagnostice srdečního selhání). Zdejší laboratoř nezaostávala proti fakultním pracovištím té doby ani po stránce přístrojové. V roce 1992 zavedl v laboratoři převratnou technologii tzv. suché chemie, která na rozdíl od ostatních analytických systémů nevyžadovala přívod vody ani napojení na odpad. 

RNDr. Janda byl všem známý svojí velmi rychlou mluvou, která se snažila držet tempo s jeho překotným myšlením. Ne každý mu byl schopen ihned rozumět, ale po krátkém čase se dal jeho trysk myšlenek stíhat. Velmi rád cestoval, jednak sám v rámci odborných kongresů a konferencí, jednak se svojí milovanou ženou Evou. Všichni z našeho oddělení, kteří ho zažili, nezapomenou na jeho památnou větu, kterou nás chlácholil před příchodem různých kontrol či auditů (laboratoř byla již od roku 2003 certifikovaná dle normy ISO 9001): „Přijít můžou, odejít musí“. RNDr. Janda přesluhoval řadu let i v důchodovém věku a snažil se najít svého nástupce. S MUDr. Karlem Ježkem se mu to nepodařilo, uspěl až u mne, kterého biochemie zajímala již od gymnaziálních let a po 5ti letech na interně jsem zakotvil na Oddělení klinické biochemie, které jsem po něm posléze v červenci 2006 převzal. Bylo na co navazovat a snažím se jeho odkaz nezklamat. Před svým odchodem do důchodu ještě Dr. Janda uspořádal v květnu 2006 velkolepé setkání klinických biochemiků a laborantů: XXIV. Mezikrajské dny jihočeského, pardubického a královéhradeckého kraje. I poté jsem se s dr. Jandou opakovaně setkával, ale bylo to hlavně kvůli jeho zdravotním potížím a jejich léčbě. Potom, co v červnu 2019 zemřela jeho milovaná žena Eva, odešel nyní i RNDr. Vilém Janda.

Čest jeho památce!

Pavel Malina

 
 

Obrazem: studenti jihočeských gymnázií v Písku
10. května 2022

V rámci programu TalentAkademie, který pro studenty jihočeských gymnázií pořádá Nadační fond Jihočeské naděje, navštívili studenti i píseckou nemocnici. Více na našem facebooku.

 
 

Odborníci na rakovinu prsu se mohou registrovat na Písecký mamologický den
6. května 2022

Odborníci na rakovinu prsu i jejich kolegové z oborů příbuzných a spolupracujících se po dvou letech opět setkají v Písku, aby diskutovali o tomto závažném onemocnění. Na pátek 27. května 2022 se pro ně připravuje Písecký mamologický den. Přednášející budou v kongresovém sálu nemocnice prezentovat novinky ze svého oboru a diskutovat o prevenci, diagnostice, léčbě a návazné terapii rakoviny prsu. Program zde.

REGISTRACE
Pro účast na Písecký mamologický den je nutné se jmenovitě zaregistrovat!
Registrační formulář k vyplnění zde.

 
 

Ukončení stavu pandemické pohotovosti – respirátory a testování COVID 19 v Nemocnici Písek
6. května 2022

Od 5. 5. 2022 končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

Nemocnice Písek, a.s. však nadále důrazně doporučuje, máte-li příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost) či máte-li podezření na onemocnění COVID-19, používat v prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor. Dále pacienti s oslabenou imunitou by měli myslet na své zdraví, a v prostorách Nemocnice Písek, a.s. s větším počtem osob respirátor i nadále používat.

Současně od 5.5.2022 zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Nadále lze zdarma postoupit pouze diagnostický PCR test, tedy v případě vystavené žádanky od lékaře či KHS. Je také možné se nechat otestovat jako samoplátce.

Žádáme, aby klienti Odběrového místa COVID-19 nadále používali ochranu dýchacích cest.

Děkujeme, že jste ohleduplní k sobě, ostatním pacientům a zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s.

 
 

Proti Covid-19 se očkuje v nových prostorách
5. května 2022

Od pátku 6. 5. 2022 se očkuje proti COVIDu-19 ve zrekonstruovaném pavilonu bývalé mikrobiologie naproti vrátnici nemocnice (za parkovištěm, budovu obejít zleva a vchod je zezadu po schodech nahoru). Vše je značeno směrovkami.

Očkovací centrum je přístupné z parkovišť města i nemocnice, odběrové centrum má vlastní vchod v jiné části pavilonu. Nemocnici objekt stál pět milionů korun, včetně vybavení. „Očkování jsme přesunuli před nemocniční areál, abychom se v nemocnici mohli opět plně věnovat standardní zdravotnické péči. V budově rehabilitace, kde se očkovalo proti onemocnění Covid-19 dříve, tak obnovujeme vodoléčbu a další rehabilitační procedury pro ortopedické pacienty,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nadále je možné se registrovat k očkování na 1. i 3. dávky, očkujeme vakcínou Comirnaty, Comirnaty Junior (děti 5–11 let) a Moderna (pouze 3. dávky). Protiepidemická opatření byla sice zrušena, ale Covid zcela nezmizel a navíc řada zemí stále pro příjezd vyžaduje očkování a to někde i 3 dávky.

Registrace a rezervace fungují jako doposud přes web https://registrace.mzcr.cz. Případné dotazy k očkování pište na mail: ocko@nemopisek.cz, telefon Očka již není obsluhován.

Na Písecku je v současnosti proočkováno přibližně 65 procent populace. „Poptávka po očkování je nyní stabilně nižší. Očkujeme proto jen jeden den v týdnu,“ doplnil MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který má očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti.

 
 

Logopedi řeší u pacientů s mrtvicí i poruchy polykání
29. dubna 2022

Nejen odstranění vad řeči, ale také zajištění bezpečné výživy pacientů. To je cílem klinických logopedů v Nemocnici Písek při péči o pacienty po cévní mozkové příhodě. Řada osob po mrtvici totiž trpí poruchou polykání, která bez účinné terapie může způsobit podvýživu i vážné zdravotní komplikace.

Pacienti s poruchou polykání (dysfagií) mají potíže přijímat potravu ústy. Pokud se na tento problém zdravotníci nezaměří, hrozí nemocným nejen podvýživa, ale také další komplikace. Pacienti s poruchou polykání mnohdy stravu omylem vdechují, což vede například k zápalu plic. Ten může osoby po prodělané cévní mozkové příhodě ohrozit na životě.

„Na poruchy polykání se intenzívně zaměřujeme už několik let. Společně s lékaři ORL oddělení vyšetřujeme polykací trakt a navrhujeme vhodnou terapii. Zejména u těžších případů nám s diagnostikou významně pomáhá nová metoda FEES, která spočívá v zavedení sondy do krku a sledování stavu vnitřního prostředí této části trávicího ústrojí. Díky metodě FEES jsme schopni nastavit nejlepší možný způsob výživy pacienta. Vidíme také, zda je vůbec schopen přijímat stravu běžným způsobem, tedy ústy,“ řekl vedoucí klinický logoped Nemocnice Písek Mgr. Tomáš Kubík, PhD.

Metoda FEES pomáhá ošetřujícímu personálu rozhodnout, jaká dieta je pro konkrétního pacienta ideální, respektive jakou konzistenci jídla je nutné zvolit ke snížení zdravotních rizik. „Nedávno jsme zavedli dysfagickou dietu – dietu při poruchách polykání – doslova na míru konkrétnímu pacientovi. Využíváme k ní speciální mixér, který rozmělňuje stravu tak, aby co nejlépe vyhovovala stavu polykacího traktu nemocného. Ve zdravotnických zařízeních toto není úplně běžné, přestože to významně napomáhá léčbě,“ sdělil Tomáš Kubík.

V péči píseckých klinických logopedů je aktuálně několik desítek osob s poruchou polykání. Kromě pacientů po cévní mozkové příhodě nebo jiném onemocnění nervové soustavy se jedná o ty, kteří prodělali onkologická onemocnění dutiny ústní, hltanu a hrtanu. S poruchou polykání se někdy potýkají i lidé vyššího věku, u dětí jsou důsledkem různých vývojových vad.

 
 

Pacienti s mrtvicí mají v písecké nemocnici prvotřídní péči – nejnovější ocenění ji řadí mezi skutečnou špičku
20. dubna 2022

Písecká nemocnice se během loňského roku významně posunula vpřed v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou neboli mrtvicí. Už v předešlých letech patřila k těm zdravotnickým zařízením, které poskytují v této oblasti nejlepší péči, což dokládal zlatý status Angels. Během loňského roku „přeskočila“ platinové pásmo a zařadila se rovnou do pásma diamantového, které pacientům garantuje špičkovou péči. 

Kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou posuzuje tým odborníků dle 10 standardů. Kritéria slouží jako nástroj pro uznání a odměňování dokonalosti a zároveň vysílají jasný signál o špičkové péči, které se nemocným dostává v Iktovém centru při Nemocnici Písek. Ocenění Angels je udělováno pouze těm poskytovatelům péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, kteří zajišťují vysoce kvalitní servis a nemocným dávají co nejlepší šanci na kvalitu dalšího života. Ocenění převezmou zástupci píseckého centra v květnu ve francouzském Lyonu.

„Naše iktové centrum získalo za kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou už v minulých letech zlatý diplom. Za loňský rok jsme dosáhli Diamantového statusu ESO Angels. Znamená to, že tým lidí kolem vedoucího lékaře Iktového centra Roberta Rezka a primáře neurologie Karla Bechyně už tak vysoký standard této péče posunul ještě dál,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Diamantový status mimo jiné garantuje, že minimálně polovině pacientů s mrtvicí, kterou ve většině případů způsobuje ucpání některé z mozkových tepen, bude do 45 minut od přijetí podána injekce s lékem na rozpouštění krevní sraženiny. U stejného počtu pacientů s těžkou formou cévní mozkové příhody pak bude nejpozději do 90 minut od přijetí zahájeno mechanické odstranění krevní sraženiny, vedené vpichem do třísla. Co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě přitom hraje klíčovou roli v úspěchu péče o iktové pacienty.  

„Šance na maximální možné uzdravení pacientů s mrtvicí se významně zvyšuje díky urgentnímu příjmu, který u nás funguje přes pět let. Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby cévní mozkovou příhodu diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci,“ řekl MUDr. Karel Bechyně, primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek, pod něž Iktové centrum spadá.

 
 

Písecká porodnice jde dále vstříc matkám, které chtějí rodit přirozeně
4. dubna 2022

Používání těhotenských šátků před porodem i během něj, nové polohování rodiček, využití aromaterapie a homeopatie při porodu – to jsou další novinky, s nimiž porodní asistentky písecké nemocnice napomohou matkám k přirozenému průběhu porodu. Cestou přirozeného porodu jde písecká porodnice dlouhodobě, za což ji spokojené rodičky v minulosti už několikrát ocenily prvenstvím v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP). 

„V uplynulých týdnech si naše porodní asistentky osvojily další techniky napomáhající přirozenému průběhu porodu. Jednou z nejzásadnějších je používání těhotenského šátku, který správně upevňuje plod v břiše a významně ovlivňuje hladký průběh porodu. Při porodu šátek pomáhá rodičkám s mnohdy ochablými břišními svaly udržet správnou pozici miminka,“ uvedla vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Simona Bulková.

Nejen používáním těhotenských šátků, ale také novým polohováním maminek, nácvikem správného dýchaní, poloh vhodných pro tlačení, relaxací a využitím mnoha fyzioterapeutických cviků se porodní asistentky stále více snaží napomáhat přirozeným porodům. „Vedle těchto novinek se snažíme také využívat aromaterapii a homeopatii. Po covidové přestávce obnovujeme předporodní kurzy a od dubna letošního roku plánujeme rozjet provoz Centra porodní asistence,“ doplnila Simona Bulková.

Na zlepšování služeb pro rodičky písecká porodnice dlouhodobě pracuje. Jde cestou odstranění sterility lékařského prostředí. „Máme zrekonstruované porodní sály. Rodičky si mohou vybrat i barvu sálu, ve kterém chtějí porodit. Matkám po porodu, otcům nebo i celým rodinám nabízíme rodinné pokoje s komfortním sociálním zázemí, kuchyňským koutem a wi-fi připojením. Jedná se o plně vybavené apartmány i se službami, včetně možnosti stravování pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity. Plný rooming – mohou využít i matky ihned po porodu císařským řezem. Ty mohou už po osmi až dvanácti hodinách po císařském řezu s pomocí porodní asistentky vstát, osprchovat se a začít se co nejdříve starat o svá miminka. Po porodu prosazujeme tzv. bonding – přivinutí dítěte k tělu rodičů. Ten umožňujeme matkám a otcům i po císařském řezu. Samozřejmostí je lidský přístup k rodičkám, vyhovění jejich přání a chápání jejich potřeb,“ sdělil Michal Turek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

 
 

V písecké nemocnici pomáhá s likvidací bakterií robot
28. března 2022

Omezit šíření infekčních onemocnění, bakterií a dalších druhů škodlivých mikroorganismů v Nemocnici Písek pomáhá od letošního února robot. Během deseti minut vydezinfikuje místnost o velikosti 25 metrů čtverečních i s toaletou a významně tak ušetří čas zdravotnického personálu. Nemocnice jej využívá na Ortopedicko-traumatologickém oddělení a na jednotce intenzivní péče.

„UVD robot je samostatně se pohybující, 170 centimetrů vysoký přístroj, který pomocí koncentrovaného UVC světla dezinfikuje povrchy. Brání šíření infekčních mikroorganismů a snižuje tak nebezpečí infekční nákazy na minimum,“ řekl Václav Marek, klinický inženýr Nemocnice Písek. 

Zařízení nemocnice získala darem od Evropské komise na pomoc v boji s pandemií Covid-19. Uplatnění pro ně našla ale i v době snižování počtu nemocných koronavirem. „Robot v současnosti pomáhá na ortopedii. Právě tam je totiž potřeba dezinfekce ze všech oddělení největší. Je to dáno velkými zákroky, například operacemi kloubů, po jejichž totálních výměnách je nutné zajistit vysoce čisté prostředí pro dobrý průběh hojení,“ dodal Václav Marek.

 
 

Středoškoláky z Písku si opět vyhlédli upíři
17. března 2022

Studenti píseckých středních škol jako noví dobrovolní dárci krve. S tímto cílem středoškoláky už několik let oslovují organizátoři akce „Upíři ve škole“. Střední zdravotnická škola Písek ve spolupráci s píseckou nemocnicí takto hledají mezi mladými lidmi prvodárce.

„V rámci akce Upíři ve škole navštěvujeme několik středních škol v Písku a studenty třetích a čtvrtých ročníků upozorňujeme na význam dobrovolného dárcovství krve. Zároveň mezi nimi hledáme aktivní dárce, kteří se pak dostaví k odběru do nemocnice,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Mgr. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek.

Mnoho mladých lidí se k dárcovství nehlásí, proto „upíři“ oslovují studenty. Informují je o důležitosti dárcovství a zvou je na odběry. „Je nutná přirozená generační obměna dárců krve, proto vítáme každého nového zájemce,“ řekla MUDr. Marcela Kellnerová, zástupkyně primářky Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek.

Studenti, kteří se rozhodnou darovat krev, se mohou přihlásit na e-mailu: upiriveskole@seznam.cz. Samotný odběr je plánován na 22. a 29. března na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek, vždy od 7 hodin. Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař na základě vyplněného dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.

 
 

Písecká nemocnice pomáhá Ukrajině – do země posílá zdravotnické pomůcky, uprchlíkům nabízí ubytování i ošetření
15. března 2022

Písecká nemocnice se intenzívně zapojila do pomoci Ukrajině. Do válkou zasažené země zasílá zdravotnický materiál i přístroje, uprchlíkům nabízí ubytování i lékařskou péči. Zaměstnanci nemocnice finančně přispívají na konta pomoci.

„Hned druhý den po invazi jsme společně s ostatními jihočeskými nemocnicemi vyčlenili zdravotnický materiál pro Ukrajinu. Nyní máme připraveny k odeslání přístroje, například EKG a infusní pumpy. Podobný materiál jsme už dříve zasílali do Sýrie,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Nemocnice nabízí pomoc také ukrajinským uprchlíkům. Vyčlenila pro ně pět bytových jednotek ve své ubytovně, které nyní vybavuje nábytkem a základními kuchyňskými spotřebiči. Nabídku bytů 1+KK s vlastním sociálním zařízením zanesla do registru pomoci organizované na webových stránkách Jihočeského kraje. Ubytovat lze v každém až dvě osoby.

„Jsme také připraveni poskytovat uprchlíkům neodkladnou lékařskou péči. Připravujeme se zejména na ošetřování a vyšetřování dětí – jednak je jich více než polovina všech uprchlíků a jednak v této chvíli nejsou řešeny cestou praktických lékařů pro děti a dorost. Předpokládáme, že budou potřebovat po cestě z Ukrajiny ošetření, mnohdy také povinné očkování. Podobně to bude i s dospělými,“ řekl Jiří Holan. Dodal, že uprchlíci jsou v režimu pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Písecká nemocnice dále nabízí ošetření těhotným ženám. Gynekologicko-porodnické oddělení těmto účelům vyhradilo čtyři hodiny v týdnu a lékařku, která hovoří ukrajinsky. „Ženy, prchající z Ukrajiny, se na nás mohou obrátit ve všech fázích svého těhotenství. Čeká je u nás vstupní porodnické vyšetření, kdy budeme předchozí ukrajinské léčebné úkony koordinovat s těmi našimi, českými. A dále povedeme těhotenství až k následnému porodu,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Michal Turek, MBA.  

Pomoc Ukrajině nemocnice realizuje s pomocí Jihočeského kraje, který k těmto účelům zřídil krajské asistenční centrum a organizuje také dopravu materiální pomoci do země.

 
 

Písecká nemocnice se letos opět přihlásí ke Světovému dni ledvin
4. března 2022

Ani v době pandemie Covid-19 nepřestávají lékaři písecké nemocnice šířit osvětu k četnosti a závažnosti onemocnění ledvin. Ta budou podle zdravotnických prognóz do roku 2040 pátou hlavní příčinou úmrtí na světě. K nižší úmrtnosti i větší efektivitě léčby přitom významně přispívá včasný záchyt těchto nemocí. „Proto je dostatečná informovanost a péče o ledviny tak důležitá,“ říká primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Zdeněk Hobzek.

Písecká nemocnice se pravidelně hlásí ke Světovému dni ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek s cílem předcházet nemocím ledvin. A přestože letos ještě neotevře své dveře veřejnosti, informovat nepřestává. „Za normálních okolností pořádáme v nemocnici každý druhý čtvrtek v březnu bezplatná preventivní vyšetření ledvin. Letos však veřejnosti ještě dveře našich pracovišť otevřít nemůžeme. To ale neznamená, že by lidé neměli sledovat svůj zdravotní stav sami. Jsou i jiné nemoci než Covid, které není dobré zanedbat,“ uvedl Zdeněk Hobzek.

Podle primáře by měli lidé například sledovat, zda močí bez obtíží, zda je moč normální čistá a v dostatečném množství. Pokud tomu tak není, doporučuje obrátit se na svého praktického lékaře. Ten je v případě problému odešle do péče nefrologické ambulance při Hemodialyzačním oddělení Nemocnice Písek, která pracuje nepřetržitě i v době pandemie.

Téma letošního Světového dne ledvin, který připadá na 10. 3. je „Zdravé ledviny pro všechny“. Počet lidí, kteří zemřou na onemocnění ledvin, se každoročně zvyšuje. Do roku 2040 by se mělo jednat o pátou hlavní příčinu úmrtí na světě. Důvodem je podle Mezinárodní federace pro nemoci ledvin zejména nedostatečná informovanost o těchto onemocněních. Chybí i dostatečná podpora boje proti onemocnění ledvin. Podpůrné programy se v současnosti soustředí zejména na čtyři hlavní civilizační nemoci, a to kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, diabetes a chronická onemocnění dýchacích cest.

Světový den ledvin pořádá Mezinárodní federace pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Jeho cílem je zvýšit povědomí o onemocněních ledvin, možnostech transplantace i dárcovství orgánů.

 

 

 
 

Obrazem - Pomoc Ukrajině
1. března 2022

Čtyři plně naložené vozy včera odvezly zdravotnický materiál do Českých Budějovic na Krajský úřad Jihočeského kraje. Odtud bude směrován do ukrajinských nemocnic. 

 
 

Očko se stěhuje
28. února 2022

Očko Nemocnice Písek, a. s. v pátek 25. 2. 2022 naposledy působilo v prostorách vodoléčby rehabilitačního oddělení. Celkem tam bylo podáno 100 794 dávek vakcín proti Covidu-19. 

V následujících několika týdnech bude pokračovat očkování v prostorách pavilonu Q (budova laboratoří) ve 2. patře – Metabolická poradna a Centrální odběrové místo. Očkovat se bude v úterky a čtvrtky odpoledne, prvně zde proběhne očkování 3. 3. 2022. Klienti původně objednaní na 2. dávky na pátky, budou přesunuti na čtvrtky odpoledne (např. z pátku 4. 3. na čtvrtek 3. 3. apod.). Registrace a rezervace nadále fungují jako doposud přes web https://registrace.mzcr.cz

Ve druhé polovině března se očkování přesune do zrekonstruovaného pavilonu bývalé mikrobiologie naproti vrátnici nemocnice (za parkovištěm, vedle odběrového místa Covid-19).

 
 

Písečtí lékaři určí nemoc z krevních destiček
24. února 2022

Písečtí lékaři mohou už měsíc využívat ke stanovení diagnózy pacientů nový ukazatel z krve označovaný jako IPF.

IPF vyjadřuje zastoupení mladých krevních destiček v krvi a poukazuje na tvorbu krevních destiček v kostní dřeni. „Nízká hodnota IPF může nastat při poškození kostní dřeně chemikáliemi, léky, infekcí nebo zhoubným nádorem. Vysoká hodnota bývá spojena s otravou krve, infekcí, vnitřním krvácením, zvětšenou slezinou nebo s globální poruchou krevního srážení (projevující se vznikem mnohočetných krevních sraženin v cévách s vážnými následky pro celý organismus). Z hodnot IPF lze také vycházet při podávání transfuzí krevních destiček,“ řekla zástupkyně primáře Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Marcela Kellnerová.

Hodnotu mladých krevních destiček si lékaři mohou vyžádat u Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek jako součást krevního obrazu svých pacientů, který se vyšetřuje přístrojově na laboratorních analyzátorech. „Analyzátory jsou našimi velkými pomocníky. Z malého množství krve dokáží zjistit velké množství informací, navíc v kratší době,“ dodala Marcela Kellnerová.

 
 

Změna režimu návštěv
23. února 2022

Od 23. 2. 2022 je v Nemocnici Písek, a.s. zrušen zákaz návštěv. 

Návštěva hospitalizovaných pacientů umožněna za splnění následujících podmínek:

  • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2 
  • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 30 min
  • navštěvující osoba je povinna dodržovat platné podmínky pro návštěvy stanovené aktuálními opatřeními MZČR

Více zde.