COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Návštěvy v nemocnici
22. října 2021

 Návštěva hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Písek, a.s. umožněna za splnění následujících podmínek:

 • navštěvující osoba předloží:
  - doklad (písemné či sms potvrzení) o negativním PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 7 dní, nebo 
  - doklad (písemné či sms potvrzení) o negativním POC antigen testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 72 hodin, nebo 
  - doklad o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo:
       o od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
       o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
  - nebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, nebo
  - doklad (potvrzení zaměstnavatele či čestné prohlášení) o negativním antigenním testu provedeného v rámci povinného testování v zaměstnání absolvovaném nejdéle před 72 hodinami, nebo
  - doklad (čestné prohlášení) o antigenním testu provedeného v rámci povinného testování ve škole nebo školském zařízení absolvovaném nejdéle před 72 hodinami, nebo
  - na místě podstoupí test na přítomnost viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (test donesený, příp. zakoupený v lékárně) 

 • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2 
 • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 30 min. 

Testování je možno podstoupit na Odběrovém místě COVID-19 Nemocnice Písek, a.s. v rámci jeho provozní doby. Upozorňujeme, že Odběrové místo není v sobotu v provozu.

 

 
 

Očkování bez registrace v Očku Písek
19. října 2021

22. 10. 2021 se bude v Očku písecké nemocnice očkovat od 8:00 do 15:30 hodin – objednané 1., 2. a 3. dávky (12–15 let i nad 16 let).

Očkování bez registrace v píseckém Očku pokračuje v následujících dnech a časech (vakcína Comirnaty – Pfizer): 

Datum 16 let a více 12 – 15 let
22.10.2021 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00

Jedná se o podání 1. dávky, očkování bez registrace se netýká osob s již podanou 1. dávkou!

K očkování je třeba s sebou vzít občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Naočkováni budou zájemci, kteří se dostaví v uvedených časech a splní všechny náležitosti (účastník systému veřejného zdravotního pojištění, dosud neočkován proti Covid-19, odpovídající věk a zdravotní stav, který nevylučuje očkování, děti do 16ti let s doprovodem zákonného zástupce). 

Očkování dne 29. 10. bylo z provozních důvodů zrušeno a osoby s tímto termín přesunuty na 5. 11., kdy je další očkovací den.

Je vhodné (nikoli však nutné) s sebou vzít také vyplněný informovaný souhlas s podáním vakcíny Comirnaty – k vyzvednutí na podatelně Nemocnice Písek, ke stažení:  

1. dávka:

Informovaný souhlas s vakcínou – 16 a více let

Informovaný souhlas s vakcínou – děti 12–15 let

3. dávka:

Informovaný souhlas s vakcínou – 3. dávka

 

 

 
 

Upíři ve škole hledají novou krev
14. října 2021

Baví tě pomáhat druhým? Je ti víc než 18 let? Udělej si místo v kalendáři a přijď darovat krev! Těmito slovy se písecká nemocnice už několikátým rokem obrací na středoškoláky, mezi nimiž hledá nové dárce krve. Zároveň je upozorňuje na význam dobrovolného dárcovství. Vše se děje v rámci akce s příznačným názvem „Upíři ve škole“.

„Vítáme každého nového zájemce, proto hledáme prvodárce i mezi studenty. Potřební jsou zejména dárci, kteří jsou bezprostředně schopni reagovat na výzvu transfuzního oddělení a dostavit se brzy k odběru. To je čím dál těžší,“ uvedla primářka Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Helena Kubánková.

V rámci akce „Upíři ve škole“ zdravotníci navštěvují několik středních škol v Písku, kde mezi studenty třetích a čtvrtých ročníků šíří osvětu o dobrovolném dárcovství krve a zároveň hledají aktivní dárce. Ti se pak dostaví k odběru do nemocnice. „Cíleně hledáme dárce mezi mladými lidmi. Těch totiž chodí velmi málo,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Mgr. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek.

Studenti, kteří se rozhodnou darovat krev, se mohou přihlásit na e-mailu: upiriveskole@seznam.cz. Samotný odběr je plánován na 19. října od 7 hodin na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek. Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař na základě vyplněného dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.

 
 

Urgentní příjem zásadně zkvalitní péči o pacienty v Písku
8. října 2021

Nemocnice Písek připravuje nový urgentní příjem, tzv. Emergency. Hotový má být za dva roky a jeho zřízení je zcela zásadním krokem ke zkvalitnění péče o akutní pacienty. Ti budou vyšetřeni a ošetřeni bez zbytečných prodlev na jednom centrálním místě.

„Ne každý pacient je zcela jednoznačně indikován k umístění na nějaké konkrétní oddělení, což může znamenat jeho převážení z místa na místo. Urgentní příjem funguje efektivněji, takže akutní pacienti vůbec neprocházejí ambulancemi nemocnice. Poté, co je na místě vyšetří, mohou je na expektačních lůžkách odléčit, nebo v zákrokovém sálku provést i drobnější operační výkony. Ti k hospitalizaci jsou po všech vyšetřeních a stabilizaci odesíláni na příslušnou lůžkovou stanici. Odpadává tak celá řada zbytečných převozů a zdržování, pacient již neobchází jednotlivé pohotovosti, ale personál jde na urgent za ním,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. „A oproti tomu, ne každý pacient přivezený záchrannou službou je nutně indikován k tomu, aby zůstal v nemocnici. Na urgentním příjmu ho zaléčí a odešlou zpět do domácí péče,“ doplnil. 

Urgentní příjem v Písku bude hotový v roce 2023, nemocnice v současnosti zpracovává projektovou studii na jeho výstavbu, do konce roku bude hotova projektová dokumentaci nejvhodnější vykomunikované varianty. Půjde o samostatné oddělení s jedenácti lůžky. Několik lůžek bude umístěno do boxu, kde budou lékaři vyšetřovat pacienty infekční, nebo jinak rizikové. Oddělení s několika lékaři povede primář, kterým byl ustanoven nynější lékař chirurgického oddělení písecké nemocnice MUDr. Jiří Chvála. Vozidla Zdravotnické záchranné služby budou na urgentní příjem využívat nový samostatný vjezd. Ostatní vjezdy a vchody do nemocnice doznají projektem také změny a to zejména pro větší bezpečnost pěších. Investice na stavbu a technologické i medicínské vybavení dosáhne podle odhadů 100 milionů korun. Nemocnice ji chce z většiny pokrýt z evropské dotace.

„Urgentní příjem představuje pro veřejnost jistotu nepřetržité odborné péče v plném rozsahu. Je velmi efektivní jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál,“ řekl Jiří Holan. Připomněl, že písecká nemocnice v současnosti už jeden urgentní příjem má. Je určen pacientům s mrtvicí. „Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby mrtvici neboli iktus diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření, CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentních příjmů pro pacienty s mrtvicí MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra.

 
 

Vyšetření pomůže zjistit, jak si vaše tělo poradí s Covidem
1. října 2021

Písecká nemocnice nabízí zájemcům zcela nové vyšetření, které pomůže zhodnotit, jak moc jsou odolní vůči onemocnění Covid. Vyšetření se zaměřuje na stav imunity, který je podle zdravotníků rozhodující pro průběh nemoci v případě nákazy.

„Tělo je připraveno reagovat na virus i při velmi nízké hladině naměřených protilátek v krvi. Proto je často zásadní zjistit, zjednodušeně řečeno, stav buněčné imunity proti Covid,“ řekla MUDr. Věra Kůrková, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, a. s.

Vedení nemocnice očekává, že o vyšetření budou mít zájem například lidé, kteří zvažují třetí dávku očkování, nebo ti, které zajímá schopnost obrany těla nejen na úrovni protilátek, ale i samotných buněk. Zatím se jedná zejména o zdravotníky,“ uvedla primářka Kůrková.

Nové vyšetření stavu buněčné imunity v současné době pojišťovny nehradí, proto za ně zájemci zaplatí necelé dva tisíce korun. Odběry na analýzu se provádějí na odběrovém místě Oddělení klinické biochemie pondělí – čtvrtek v dopoledních hodinách dle časového harmonogramu. Vlastní vyšetření provádí Oddělení klinické mikrobiologie po shromáždění více vzorků cca 1× za 14 dní.

 
 

Písecká nemocnice rekonstruuje patologii
30. září 2021

Objekt patologie v areálu Nemocnice Písek, a. s., čeká kompletní rekonstrukce. Nemocnice už získala stavební povolení a začala s bouráním původní budovy. 

„Budova z konce osmdesátých let minulého století už neodpovídala požadavkům moderní laboratoře, především z pohledu konstrukčního a dispozičního řešení. Zároveň byla ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce tyto nedostatky vyřeší a přispěje k úsporám energie při budoucím provozu tohoto oddělení,“ uvedl primář patologického oddělení MUDr. Pavel Holan.

Součástí rekonstrukce, kterou realizuje firma Edikt, bude modernizace elektrických rozvodů, výměna technologického systému odtahu digestoří a úložných skříní, položení nových podlah, výměna obkladů na laboratorních stěnách. Zastaralá chladící komora pro zemřelé bude nahrazena moderním boxovým systémem. Tepelný výměník umístěný v jiné budově bude vystřídán novým, napojeným přímo do oddělení patologie. „Rekonstrukce potrvá rok a z celkových čtyřiceti milionů korun na ni Jihočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice přislíbil přispět částkou deset a dvacet miliónů korun ve dvou letech,“ řekla členka představenstva písecké nemocnice Ing. Dana Čagánková.

Služby patologie se rekonstrukcí nezastavily a jsou poskytovány lékařům jak nemocnice, tak ostatním v celém spektru činností. Laboratorní cytologická a histologická vyšetření se provádějí v bývalém pavilonu hematologie před nemocnicí a přechodně zřízený chladící box a pitevna jsou v infekčním pavilonu opuštěném před několika lety. Písecká patologie se třemi lékaři je jediným oddělením svého druhu na severozápadě kraje. Zajišťuje tak pitvy nejen pro Písek, ale také pro oblast Strakonicka a Prachaticka. Vedle pitev se oddělení zabývá analýzou vzorků, odebraných pacientům při nejrůznějších vyšetřeních a operacích. „S pomocí našich výsledků kliničtí kolegové mohou zvolit správnou léčebnou strategii,“ uvedl primář oddělení Patologie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Holan. „Plánovaná rekonstrukce a modernizace nám umožní zvýšit počet prováděných laboratorních vyšetření a zároveň posune celé oddělení patologie do nového tisíciletí,“ doplnil.

 
 

Turnaj jihočeských nemocnic
21. září 2021

V pátek 17. 9. 2021 se v Putimi uskutečnil turnaj jihočeských nemocnic. U kopané šlo již o sedmý ročník, u volejbalu o ročník třetí. 

Celkem se sešlo pět fotbalových družstev (nemocnice Písek, Tábor, České Budějovice, Strakonice, Jindřichův Hradec) a sedm volejbalových družstev (nemocnice Písek 2×, Tábor, České Budějovice, Strakonice, Jindřichův Hradec a Český Krumlov).

V kopané se hrálo fair-play, i tak se bohužel turnaj neobešel bez několika zranění (prasklý lýtkový sval a poraněné koleno). Na úvod hrál každý s každým, po tomto 5. tým skončil (Jindřichův Hradec) a v semifinále se utkal Písek se Strakonicemi a Tábor s Českými Budějovicemi. Do finále postoupily po napínavých bojích České Budějovice a Strakonice a po zaslouženém vítězství obsadilo 1. místo družstvo nemocnice České Budějovice, 2. místo družstvo strakonické nemocnice. V souboji o 3. místo zvítězilo družstvo nemocnice Písek nad táborskou nemocnicí 4:0.

Nejlepším střelcem byl vyhlášen hráč budějovické nemocnice, nejlepší brankář byl ze strakonické nemocnice. Nejstarším aktivním účastníkem byl jako již tradičně MUDr. Vilém Zoubek ze strakonického týmu.

Ve volejbalovém turnaji po napínavých zápasech, které pokračovaly ještě hodinu po ukončení fotbalového turnaje, zvítězil tým strakonické nemocnice, který ve finále porazil družstvo nemocnice České Budějovice. Na 3. místě se umístilo „A“ družstvo nemocnice Písek.

Všichni zúčastnění si pochvalovali vynikající občerstvení, které zajistila kuchyně nemocnice Písek (párky a skvělý gulášek) a tímto jí velmi děkujeme. Čepovalo se nealkoholické i alko pivo z protivínského Platanu a všem účastníkům se moc líbil putimský sportovní areál. Na závěr v místním penzionu servírovali opečenou vepřovou kýtu, což vítězné (ale i některé poražené) týmy zapíjeli něčím tvrdším.

Myslíme, že se tento ročník turnaje jihočeských nemocnic velmi vydařil, přejeme zraněným brzké uzdravení a těšíme se na shledání při příštím ročníku, který uspořádá Nemocnice České Budějovice.

Za organizátory Pavel Malina a Pavel Kerner

 
 

Evropská organizace ocenila píseckou péči o lidi s mrtvicí
1. září 2021

Evropská organizace ESO ocenila vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v Nemocnici Písek. Certifikát, který v uplynulých dnech udělila nemocničnímu iktovému centru, svědčí o jediném: nemocnice dává pacientům s mrtvicí co největší šanci na vysokou kvalitu dalšího života. Daří se jí to díky ošetření bez zbytečných prodlev na jednom centrálním místě – takzvaném urgentním příjmu. 

Urgentní příjem je hlavní součástí akutní péče o pacienty s mrtvicí a zaručuje jim nepřetržitou odbornou péči v plném rozsahu. „Urgentní příjem zajistí co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě osob s mozkovou mrtvicí. Jakmile ji lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra Nemocnice Písek, a. s.

Certifikát kvality péče o pacienty s mrtvicí a jinými cévními onemocněními mozku byl nemocnici udělen na příštích pět let. „Naše iktové centrum pečuje o pacienty s cévní mozkovou příhodou nadstandardně a nemocným dává co nejlepší šanci na vysokou kvalitu dalšího života. Ocenění evropské organizace ESO je dokladem špičkové práce lékařů i sester a vizitkou jejich dlouhodobého společného úsilí,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

ESO je celoevropskou nevládní organizací sdružující lékaře, vědce i další organizace, které se zabývají cévními mozkovými chorobami. Jejím cílem je snížit zátěž způsobenou mrtvicí. Usiluje o zlepšování kvality léčby pacientů s mrtvicí, stanovuje standardní postupy péče a věnuje se i vzdělávání zdravotníků.

Cévní mozková příhoda je v současnosti nejčastější příčinou nepohyblivosti osob vyšších věkových kategorií a třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 350 cévních mozkových příhod za rok, což představuje jeden z nejvyšších výskytů tohoto onemocnění na světě.

 
 

V Písku zdokonalují operaci štítné žlázy
26. srpna 2021

Po nuceném omezení operací štítné žlázy kvůli pandemii Covid-19 s těmito zákroky v písecké nemocnici opět začínají. A rovnou moderněji! S novým diagnostickým přístrojem a v rekonstruovaných prostorách.

Onemocnění štítné žlázy postihuje pět procent české populace, u žen středního a vyššího věku až patnáct procent. Většinou se jedná zhoubné i nezhoubné nádory nebo záněty. Při operaci je nejčastěji odstraněn jeden nebo oba laloky. Mezi nejzávažnější komplikace této nemoci patří poranění zvratného nervu způsobující poranění hlasivek a změnu hlasu, k němuž dochází až u tří procent všech pacientů. 

„Od září bude automatickou součástí operace v naší nemocnici monitorování nervu. Díky němu budeme mít větší jistotou o poloze zvratného nervu,“ uvedla primářka Chirurgického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková. 

O monitorování se postará přístroj v hodnotě půl milionu korun, který bude písecké nemocnici dlouhodobě zapůjčen. A nepůjde o jediné zlepšení péče o pacienty. Ti budou od září ve zrekonstruovaných prostorách chirurgického oddělení v pavilonu CHI. Hospitalizace tak bude komfortnější. „Budou mít k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím i nadstandardní pokoje,“ řekla Marta Horáková. 

Právě ona se v písecké nemocnici osobně věnuje operacím štítné žlázy. Své vzdělání a erudici v tomto oboru získala ve Fakultní nemocnici Motol, kde mnoho let působil profesor Josef Dvořák – zakladatel přední české školy chirurgie štítné žlázy.

 
 

Písecká porodnice překonala 30 let starý rekord
19. srpna 2021

Písecká porodnice překonala více než třicet let starý rekord v počtu porodů i narozených miminek za jeden kalendářní měsíc. Letos v červnu se zde rodilo 110 krát, což je nejvíce od roku 1990. Měsíční průměr je pětaosmdesát.

„Tak silný měsíc jsme měli poprvé od roku 1990. Vypadá to, že se během pandemického období více párů snažilo o miminko. Na přesná data si ale ještě budeme muset počkat. A samozřejmě také na analýzy, proč tomu tak je,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek.

Během letošního půlroku se v písecké porodnici rodilo pětsetkrát. A téměř z poloviny zde přivedly na svět své dítě ženy z jiných okresů, což je ojedinělé. Nejvíce z Prachaticka, Strakonicka, ale také třeba z Prahy. „V písecké nemocnici na svět přivedlo své dítě 47 procent žen z jiných okresů, což není obvyklé a velmi nás to těší. Rodičky dle informací vyhledávají naši porodnici pro lidský a profesionální přístup s důrazem na splnitelná individuální přání. Některá miminka zde lze rodit spontánně i koncem pánevním. Vysoko je ceněné také písecké pobytové zázemí žen i rodina,“ řekl Michal Turek.

V písecké porodnici přišlo vloni na svět celkem 969 dětí, z toho 505 chlapců a 464 děvčat. V roce 2019 se v písecké porodnici narodilo dokonce 993 dětí, což bylo nejvíce za posledních 30 let. Letošní rok by mohl být obdobný s atakem 1000 porodů.

 
 

V Písku operují střeva stejně dobře jako ve fakultních nemocnicích
17. srpna 2021

Pacienti, kteří si k operaci zhoubného nádoru střev vyberou Nemocnici Písek, mají stejně velkou šanci na vyléčení, jako když ji podstoupí ve velké fakultní nemocnici. Vyplývá to ze statistiky tohoto onemocnění z let 2012 – 2019, kterou zpracovali písečtí chirurgové. 

„Téměř 300 pacientů, které jsme operovali akutně nebo plánovaně pro zhoubný nádor střev, mělo vysokou šanci na vyléčení. Jedná se o šedesát procent všech našich pacientů s rakovinou střev, kteří po operaci žili nebo žijí více než pět let. Takový výsledek operací je srovnatelný s univerzitními klinikami, respektive velkými fakultními nemocnicemi a vyspělými zdravotnickými zařízeními ve světě,“ uvedla primářka Chirurgického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková. „Šanci na vyléčení neměli zejména ti, kteří přišli do nemocnice pozdě, tedy v pokročilém stadiu onemocnění,“ doplnila. 

Vynikající bilance výsledků operací zhoubných nádorů střeva v Písku si všiml MUDr. Július Örhalmi – předseda Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti, který do Písku přijel letos v červenci osobně podpořit chirurgy při zdokonalování laparoskopických operací střev v této nemocnici. Ti sice už v minulosti zhoubný nádor střev laparoskopicky operovali, ale pouze u několika pacientů. „Protože držíme krok se světovou medicínou, chceme, aby se laparoskopické operace tlustého střeva staly na našem pracovišti standardem. A právě to je cílem spolupráce s Júliusem Örhalmim,“ řekla Marta Horáková.

Zároveň doplnila, že laparoskopicky nelze operovat každého pacienta. „Asi deset procent pacientů má nepříznivé anatomické poměry a laparoskopie se musí změnit na otevřený výkon. V žádném případě proto nelze otevřenou operativu zavrhnout,“ sdělila primářka chirurgie.

Rakovina tlustého střeva patří mezi tři nejčastější nádorová onemocnění v České republice. Každoročně jí onemocní šest tisíc Čechů, zejména ve věku mezi 63 a 77 lety. V posledních letech se stále častěji vyskytuje u osob mladších 60 let. Důvodem onemocnění u mladších ročníků jsou zejména špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace uzenin a červeného masa, nadbytečný kalorický příjem nebo nedostatek vlákniny. Rizikovým faktorem je také obezita. Mezi příznaky nádoru střev patří krev ve stolici, střídání průjmu a zácpy či hlen ve stolici. Nemoc se nejčastěji zjistí při preventivním vyšetření střev, takzvané kolonoskopii. Pokud je odhalena včas, je velmi dobře léčitelná.