Tel.: +420 382 772 222

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Nemocnice Písek chce rozvíjet paliativní péči
25. června 2024

Písecká nemocnice se zaměří na další rozvoj paliativní péče. Podle nového primáře Oddělení následné péče (ONP) Nemocnice Písek Jiřího Foltína by zde měl například vzniknout paliativní tým pro rozhodování o zásadních otázkách, týkajících se závěrečné fáze života každého konkrétního pacienta. Nový primář ONP dále plánuje zřídit několik paliativních lůžek nebo vytvořit aktivizační dílnu pro dlouhodobě hospitalizované pacienty.

„Jako prioritu vnímám zřízení paliativního týmu v čele s paliatrem pro řešení optimálního postupu u každého nevyléčitelně nemocného. Tým s několika specialisty a ošetřujícím lékařem bude, optimálně už při příjmu, pacienta kategorizovat a rozhodovat o zásadních otázkách, týkajících se závěrečné fáze jeho života. Se všemi závěry bude seznamovat pacienta i jeho rodinu,“ řekl Jiří Foltín, který dříve působil jako primář Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Vimperk, vedoucí lékař následné péče v Prachaticích a lékař Hospice sv. Jana N. Neumanna Prachatice. Vedení ONP Nemocnice Písek převzal po Heleně Kajtmanové, která na oddělení dále působí jako lékařka, emeritní primářka.  

„V rámci oddělení uvažuji o zřízení tří paliativních lůžek. Jediný kamenný hospic je totiž poměrně daleko, až v Prachaticích. Přitom důstojný odchod pacientů v terminálním stavu, se zajištěním soukromí pro ně samotné i jejich rodinu, považuji za jednu z velmi důležitých věcí. U paliativních lůžek vidím prostor pro případnou spolupráci s místním mobilním hospicem Athelas. V budoucnu bych se chtěl ještě zaměřit na aktivizační činnost. Konkrétně zajistit pro oddělení ergoterapeuty, kteří budou s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty cvičit, nebo vytvořit aktivizační dílnu pro smysluplnou činnost nemocných,“ dodal Jiří Foltín.

Oddělení následné péče Nemocnice Písek se šestatřiceti lůžky a pěti lůžky dlouhodobé intenzívní péče je akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie. Zajišťuje lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační a spirituální péči. Pacientům nabízí řadu aktivizačních programů, například čtení knih, canisterapii, poslech hudby a zpívání písní, pro zpestření volného času zajišťuje návštěvy zábavného doktora Klauna. Pacientům, kteří trpí poruchou základních životních funkcí, poskytuje dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou péči. 

Oddělení provozuje dvě ambulance: geriatrickou pro ambulantní péči o nemocné seniory ze spádového území a ambulanci pro léčbu chronických ran se zaměřením na léčbu pooperačních ran, popálenin, proleženin, diabetických ran, defektů po amputaci končetin, ran způsobených úrazem nebo bércových vředů. 

V Nemocnici Písek dále funguje Oddělení sociálních lůžek s dvaceti lůžky pro klienty, kteří už nevyžadují akutní péči, ale nemohou být propuštěni z nemocnice pro svou špatnou sociální situaci. 

MUDr. JIŘÍ FOLTÍN – MEDAILONEK 

Nový primář Oddělení následné péče a Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Písek Jiří Foltín se narodil v roce 1984 v Prachaticích. Po vystudování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, oboru vnitřní lékařství, nastoupil na Interní oddělení Nemocnice Prachatice, kde nejprve působil jako lékař a později jako lékař jednotky intenzívní péče. Následně byl v prachatické nemocnici vedoucím lékařem Oddělení následné péče. Jeho dalším pracovištěm byla Nemocnice Vimperk – působil v ní jako lékař a posléze i jako primář Léčebny dlouhodobě nemocných. Lékařem byl zároveň i v prachatickém Hospici J. N. Neumanna.

 
 

S obnovou pohyblivosti horních končetin pomáhá v Písku nový přístroj
20. června 2024

Obnovit pohybovou funkci horní končetiny pacientů po úrazech nebo při neurologických onemocněních pomáhá v písecké nemocnici nové zařízení. Funguje na principu zpětné vazby a k podpoře pohyblivosti využívá zachovanou funkci postižené nebo zdravé horní končetiny. Podle pracovníků Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek představuje v terapii slibný přístup. 

Přístroj s názvem BIMEO PRO při rehabilitaci zapojuje postiženou horní končetinu do opakovaných vzorců, čímž podporuje vývoj změn v mozku. Ten je klíčový pro obnovu poškozené funkčnosti. „Při pohybu jsou přenášena data skrz bezdrátové senzory na paži a zápěstí pacienta a také na samotném zařízení do počítače. Tam se ukládají a následně vyhodnocují. Zaznamenávají se tak jednotlivé pokroky pacienta během terapie,“ řekla ergoterapeutka písecké nemocnice Zdeňka Hroudová.

Přístroj nabízí několik cvičebních programů, které pomáhají hodnotit pohybové schopnosti pacienta. Lze je kombinovat nebo využít v rámci samostatného cvičení. Systém přitom umožňuje každý program individuálně přizpůsobit pacientovi, ať už v rychlosti pohybu, jeho rozsahu a směru, v celkovém čase nebo obtížnosti. Je určen ke cvičení jednou rukou i oběma. Konkrétní pohyb řídí i zpestřuje virtuální realita, kterou pacient sleduje na monitoru. Systém k ní nabízí nejrůznější scénáře v podobě simulace běžných aktivit nebo her.

BIMEO PRO slouží k rehabilitaci horní končetiny při onemocněních nervové soustavy, po úrazech, operacích nebo například při bolestivých stavech. Cvičit s ním mohou pacienti všech věkových kategorií. „O tom, zda bude využit v konkrétním případě, rozhodují terapeuti. Na základě vyšetření určí, zda je pro pacienta vhodný a přispěje u něj k efektivní terapii,“ dodal primář Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek Jiří Kruliš.

 
 

Písecká nemocnice poutá pozornost studentů k patologii
14. června 2024

O tom, že patologie není jen o pitvě, ale jako medicínský obor se zabývá zejména rozpoznáváním onemocnění na základě vyšetření vzorků tkání a buněk pacientů, se mohou přesvědčit studenti gymnázií, středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol, ale také například sanitáři. A to díky demonstračním prohlídkám, stážím i odborným praxím v Nemocnici Písek. Probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách oddělení patologie a nemocnice je nabízí školám jako formu rozšířeného doplňujícího vzdělávání.

„Tyto vzdělávací aktivity jsou navrženy tak, aby napomohly hlubšímu pochopení práce na oddělení patologie. Chceme studujícím ukázat praktickou stránku oboru patologie a přiblížit jim běžnou každodenní pracovní náplň. Obrazně řečeno, nabídnout jim patologii jako zážitek a nadchnout je pro studium tohoto oboru,“ uvedl primář Oddělení patologie Nemocnice Písek Pavel Holan.

Studenti se mohou v písecké nemocnici zúčastnit demonstračních prohlídek laboratoří a pitevny a zhlédnout při nich komentovaná mikroskopická vyšetření, včetně výkladu diagnostických postupů. K tomu se seznámí s moderními technologiemi, které oddělení patologie využívá. Zároveň se smí zapojit do rutinního provozu laboratoře a pod dohledem erudovaných pracovníků si také vyzkoušet některé základní laboratorní techniky. 

„Cílem tohoto praktického vzdělávání je zvýšit zájem o patologii jako zdravotnický obor. Chceme motivovat k jeho studiu a následně i k výkonu této profese. Tedy získat potenciální zaměstnance, kteří už budou mít základní povědomí o práci na konkrétním oddělení,“ řekl Pavel Holan.

Oddělení patologie Nemocnice Písek sídlí ve zrekonstruovaných prostorách – do laboratorní budovy před necelými dvěma lety Nemocnice Písek investovala 45 miliónů korun, za další milióny pořídila nové vybavení, například moderní boxový systém k dočasnému uložení zemřelých. Zabývá se zejména diagnostikou onemocnění na základě vyšetření vzorků tkání a buněk pacientů (živých i zemřelých). Je jediným oddělením svého druhu na severozápadě Jihočeského kraje. Vyšetření tkání a buněk pacientů tak zajišťuje nejen pro lékaře z písecké nemocnice, ale i z dalších zdravotnických zařízení Písecka, částí Strakonicka a Prachaticka. Pro stejné oblasti zajišťuje pitvy zemřelých i vyšetření vzorků jejich tkání. „Analyzujeme vzorky, odebrané pacientům při nejrůznějších vyšetřeních a operacích. Naše výsledky pak slouží klinickým kolegům k tomu, aby zvolili správnou léčebnou strategii, nebo rozsah operačního výkonu,“ dodal primář písecké patologie. 

 
 

Písecká nemocnice zve veřejnost k vyšetření krevní skupiny
7. června 2024

Nemocnice Písek chystá na pátek 14. června Den pro veřejnost, určený zájemcům o dobrovolné dárcovství krve. Ti si zde budou moci nechat mezi devátou a šestnáctou hodinou vyšetřit krevní skupinu, prohlédnout prostory pro dárce nebo se objednat k termínu odběru krve. Akci pořádá Hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice při příležitosti Světového dne dárců krve.

„Světový den dárců krve je stanoven na 14. června, což je i den výročí narození Karla Landsteinera, objevitele krevních skupin. Této příležitosti chceme využít k pozvání potenciálních dárců krve ve věku od 18 do 60 let na naše oddělení. Vedle vyšetření krevní skupiny pro ně máme připraveny informace o dárcovství krve a kostní dřeně. Zájemci se zde budou moci i zapsat do Českého národního registru dárců dřeně nebo se objednat k termínu darování krve,“ uvedla primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek Marcela Kellnerová.

Součástí Dne pro veřejnost bude i prohlídka prostor určených dárcům krve. „Odběr krve dárců provádíme každé pondělí a úterý od 6.30 hodin. Vyrábíme z ní plazmu a transfuzní přípravky s obsahem červených krvinek. Tyto přípravky poskytujeme pacientům naší nemocnice i dalším zdravotnickým zařízením v České republice,“ řekla Marcela Kellnerová.

Světový den dárců krve se koná každoročně 14. 6. s cílem upozornit na důležitost dárcovství. Během osvětových kampaní zdůrazňuje nezastupitelný podíl dárců krve či krevní plazmy na záchraně lidských životů i na pomoci pacientům, kteří potřebují transfuzní přípravky celoživotně. Jeho slogan pro letošní rok „Poděl se o život, daruj krev“, připomíná soudržnost a vzájemnou podporu, kterou darování krve představuje.

 
 

Neurologie si udržuje vysokou úroveň péče o pacienty
3. června 2024

Nemocnice Písek už potřetí obhájila Diamantový status ESO Angels, který uděluje Evropská organizace pro mrtvici (ESO) za prvotřídní iktovou péči. Ocenění garantuje co nejrychlejší postup diagnostiky i léčby, které jsou rozhodující v úspěchu péče o pacienty s mrtvicí. Jinými slovy: pokud jsou hospitalizování v písecké nemocnici, mají velkou šanci na návrat do běžného života bez vážných následků.

Certifikát nejvyšší kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou a jinými cévními onemocněními mozku za rok 2023 obdržela nemocnice v uplynulých dnech. Ocenění, které poprvé získala za rok 2021, například garantuje, že minimálně polovině pacientů s mrtvicí, kterou ve většině případů způsobuje ucpání mozkové tepny, bude co nejrychleji od přijetí podána injekce s lékem na rozpouštění krevní sraženiny. Co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě hraje klíčovou roli v úspěchu péče o iktové pacienty.  

„Ocenění Angels je vizitkou dlouhodobého společného úsilí v písecké nemocnici. Svědčí o kvalitní nepřetržité činnosti radiologů, kteří pacienty velmi rychle vyšetřují, a zároveň o nadstandardní péči neurologů. Tým lidí kolem vedoucího lékaře Iktového centra Roberta Rezka a primáře Neurologického oddělení Karla Bechyně dává nemocným co nejlepší šanci na vysokou kvalitu dalšího života,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Písecká nemocnice pečuje o pacienty s mrtvicí prostřednictvím urgentního příjmu. Ten zavedla v roce 2016 a okamžitě se zařadila mezi tuzemskou špičku v rychlosti zákroku. „Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje cévní mozkovou příhodu, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní, neurologické a CT vyšetření mozku a mozkových cév. Během řádově minut je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu Robert Rezek, vedoucí lékař píseckého iktového centra.

 
 

Nemocnice Písek rozšířila léčbu nádorů
31. května 2024

Onkologičtí pacienti z Písku a okolí už nemusejí za aplikací některých specializovaných léčiv cestovat až do Českých Budějovic, jako tomu bylo ještě v minulém roce. Díky Nemocnici Písek, která se stala novým Regionálním onkologickým centrem, mají dostupnou už i biologickou léčbu nádorů.

Písecká nemocnice poskytuje už řadu let komplexní péči o onkologicky nemocné – od vyšetření, přes chirurgický zákrok, po následnou léčbu. Oddělení klinické onkologie provozuje dvě ambulance, kde nemocné léčí pomocí hormonální léčby a chemoterapie. V podobě Regionálního onkologického centra se tyto kompetence ještě rozšířily a nově zde nabízí i takzvanou biologickou léčbu. 

„V rámci Regionálního onkologického centra nově zajišťujeme i vybrané přípravky s cytostatiky pro léčbu určitého nádoru prsu a kolorekta neboli tlustého střeva a konečníku. Ještě donedávna pro ně pacienti z Písecka museli jezdit do českobudějovické nemocnice, která k tomu byla jako jediná v kraji kompetentní. Nyní to lze i v Písku,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Cytostatika jsou látky, které zpomalují nebo zastavují růst a dělení buněk, takže zhoubný nádor přestane růst a šířit se dále do těla. Písecká nemocnice může  léčiva s jejich obsahem nejen aplikovat, ale i připravovat. Protože jde o vysoce účinné, ale v neředěné formě i velmi nebezpečné látky, připravují je pracovníci nemocniční lékárny ve sterilních prostorách v bezpečnostním podtlakovém boxu se speciální technologií proudění vzduchu a odtahem mimo prostor. „Pro přípravu a uchovávání léčiv s obsahem cytostatik jsme museli splnit přísné požadavky na vybavení pracoviště. Nemocnice také zajistila pro pracovníky nezbytné ochranné pracovní pomůcky, například speciální ochranné obleky, chemoprotektivní rukavice a respirátory. Zároveň jsme na tomto pracovišti přijali řadu bezpečnostních opatření, abychom dodrželi vysoké nároky na sterilitu prostředí,“ sdělila Monika Pourová, vedoucí farmaceut Nemocnice Písek.

K aplikaci léčiv dochází na Oddělení klinické onkologie. „Naše oddělení pečuje přibližně o tři tisíce pacientů, kteří buď podstupují léčbu, nebo docházejí na pravidelné kontroly po jejím ukončení. Nejčastěji se léčí s nádory trávicího traktu, prsů, plic a prostaty, stejně jako jinde v České republice. Každý případ posuzujeme zvlášť a podle typu nádoru i stavu pacienta volíme vhodnou terapii. Stejně tomu bude i s novou biologickou léčbou – rozhodující bude její vhodnost pro konkrétní případ,“ řekla primářka Oddělení klinické onkologie Nemocnice Písek Taťána Fischerová.

 
 

Nemocnice Písek pořídila pro rodičky moderní přenosný ultrazvuk
22. května 2024

Nemocnice Písek rozšířila vybavení Gynekologicko-porodnického oddělení o nejmodernější ultrazvukový přístroj s vynikajícím zobrazením. To hraje klíčovou roli při vyšetření nejrůznějších závažných stavů během těhotenství, při porodu i po něm. Nový přístroj je mobilní, takže vyšetření významně urychluje a zároveň zvyšuje pohodlí rodiček. 

„Nový ultrazvukový přístroj značky GE Vscan air významné zlepšuje medicínské diagnostické možnosti, zvyšuje bezpečí rodičky i dítěte a zajištuje jim větší komfort. Systém nabízí mimořádné snímky ve vysokém rozlišení a řadu možností jejich ukládání. Jeho součástí je kvalitní bezdrátová oboustranná sonda, kterou lze z každé strany využít pro jiný pohled, a dva tablety. Ty lze v případě potřeby nahradit třeba jen obrazovkou mobilního telefonu. Oproti standardnímu ultrazvuku, který obsahuje set monitoru a obslužného panelu s klávesnicí, včetně napájecích a ultrazvukových kabelů, to vše celé na pojízdném vozíku, je sonda velikosti dlaně zcela jiným přístrojem. Kromě rychlého startování je úžasná také rychlost, s jakou se zdravotníci mohou k rodičce v případě potřeby se zařízením dostat,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Lékaři písecké nemocnice přístroj používají na oddělení rizikového těhotenství i na oddělení šestinedělí nejen před porodem, ale také po něm. Využívají ho například k vyšetření závažného krvácení po porodu, nebo ke kontrole jizev a břicha po císařském řezu. „Přístroj lze také velmi pružně použít při porodu, kdy je třeba přesně zobrazit uložení hlavičky a hřbetu plodu nebo úhel postupu hlavičky a její vzdálenost od hráze. Lékaři tak vidí, zda je vyšší či menší šance pro spontánní porod, a při případných komplikacích hned zasáhnout,“ řekl Michal Turek.

Vyšetření novým ultrazvukovým přístrojem přináší řadu výhod i rodičkám: za vyšetřením se nemusejí nikam přesouvat, neobtěžují je všudypřítomné ultrazvukové kabely a přístroji nemusí uhýbat ani jejich doprovod, který se jim v danou chvíli věnuje. „Rodičky získají okamžitě důležité informace o svém stavu, který si samy mohou na tabletu i prohlédnout,“ dodal primář. 

Ultrazvukové vyšetření je dlouhodobě nedílnou součástí péče o těhotné ženy. Porodnickým pomocníkem číslo jedna je díky své nenáročnosti, šetrnosti vůči matce i dítěti a zároveň vysoké míře získaných informací. V posledních letech se stále více používá k vyšetření ženy na konci porodu. Nový ultrazvukový přístroj je umožňuje rychle a šetrně, bez nutnosti významné změny polohy ženy, například když rodí na porodním gauči – nedávno pořízené a velmi využívané novince písecké nemocnice.

 
 

Nemocnice Písek má jako jediná na jihu Čech akreditaci oboru urogynekologie
16. května 2024

Urogynekologické centrum Nemocnice Písek, které patří v oblasti řešení inkontinence, sestupů dělohy, pochvy a dalších potíží pánevního dna mezi největší pracoviště v celé České republice, získalo akreditaci. Vedle diagnostiky a léčby pacientek může v oboru urogynekologie nově zajišťovat i odborné vzdělávání lékařů – jako jediné pracoviště svého druhu na jihu Čech. Akreditace je příslibem přílivu nových lékařů do Písku a dalšího růstu urogynekologického centra. 

Urogynekologické centrum patří v posledních 10 letech k tuzemské špičce. Jeho služby představují komplexní spektrum výkonů na pánevním dně, ať už z důvodu inkontinence, nebo kvůli sestupu pánevních orgánů. Vedle zákroků bránících úniku moči se jedná o poševní plastiky, fixace pochvy nebo dělohy speciálními vaginálními závěsy, zavádění podpůrných sítěk z břišního přístupu – laparoskopicky. V léčbě užívá nejmodernější postupy a metody, například laparoskopickou promontofixaci, což je sice složitá, ale maximálně šetrná a velmi účinná metoda v řešení sestupů pánevního dna. Šetrnou, velmi účinnou a rychlou metodou řeší také inkontinenci (únik moči), která postihuje až 40 procent žen. Využívá k ní tzv. tahuprostou pásku, kterou zavede mezi pochvu a močovou trubici. 

Lékaři zde každoročně provedou zhruba 230 operací v souvislosti s inkontinencí a 80 operací pro pánevní sestupy. „Na tomto pracovišti pacientky vyšetřujeme, operujeme a posléze také sledujeme. Některá gynekologická pracoviště se této problematice věnují spíše okrajově, popřípadě provádějí jen některé typy výkonů. Na našem pracovišti přistupujeme k léčbě každé pacientky individuálně a výkon pro ni plánujeme doslova na míru. V kvalitě práce i rozsahu zkušeností operatérů se řadíme k české špičce,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

„Získání akreditace nám vedle diagnostiky a léčby pacientek nově umožňuje i vzdělávat lékaře v oboru urogynekologie, který je nástavbou základního oboru gynekologie a porodnictví. Pomůže to zejména mladším kolegům, kteří za získáním specializace nebudou muset jezdit po mnoho měsíců mimo region, například do Prahy. V konečném důsledku pak očekáváme vzestup počtu atestovaných urogynekologů v naší nemocnici, což pomůže budoucímu rozvoji centra,“ sdělil Michal Turek, vedoucí Urogynekologického centra a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Za úspěšným absolvováním akreditace k urogynekologickému specializačnímu vzdělávání podle něho stál nejen vysoký počet výkonů na ženském pánevním dne, ale zejména kvalita a komplexnost píseckého pracoviště. „Naši urogynekologové mají velkou podporu celé nemocnice, mohou využívat veškeré spektrum vyšetřovacích metod, včetně urodynamiky – vyšetření funkce močového měchýře a cest na základě průtoku moči, nebo specializovaného ultrazvuku. Získání akreditace je završením dlouholetého procesu růstu tohoto oboru v písecké nemocnici a uznáním práce lékařů,“ řekl Michal Turek. 

Urogynekologické centrum písecké nemocnice, největší pracoviště svého druhu v Jihočeském kraji, je tak i jediným místem v regionu s akreditací vzdělávání tohoto oboru. Nemocnice Písek má pro postgraduální vzdělávání akreditované i další odbornosti. „Písecká nemocnice zajišťuje absolventům medicíny odborné vzdělávání v oborech anesteziologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interna, lékárenství, neurologie, ortopedie, patologie, pediatrie a radiologie. U těchto oborů zajišťuje i navazující specializační vzdělávání, které navíc umožňuje, vedle již zmíněné urogynekologie, v oborech hematologie a transfuzní lékařství, gastroenterologie, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, klinická biochemie,“ dodal Jiří Holan.

 
 

Do zlepšení péče o pacienty písecké nemocnice půjde letos 150 milionů korun
23. dubna 2024

Pacienti písecké nemocnice se mohou těšit na další zlepšení zdravotní péče. Vedení nemocnice do ní letos plánuje investovat 150 milionů korun. Finance použije například na rekonstrukci Interního oddělení, nákup nových moderních přístrojů nebo na posílení ochrany dat v informační síti.

Téměř 73 milionů korun vynaloží nemocnice z celkové investice na rekonstrukci prádelny včetně souvisejícího projektu energetických úspor. Stavba bude dokončena letos v létě a vedle stavebních úprav je její součástí také modernizace technologie prádelny a instalace fotovoltaické elektrárny, od které si nemocnice slibuje značné provozní úspory.

„Největší akci, kterou chceme zahájit, bude pavilon urgentního příjmu. I největší výdajové akce nás letos čekají ty stavební. Takřka osmatřicet milionů korun, z nichž osmadvacet uhradíme letos, bude stát rekonstrukce Interního oddělení, kterou zahájíme ve druhé polovině roku. Konkrétně lůžkové stanice INT I ve druhém patře Pavilonu E, na kterou v příštích letech naváže rekonstrukce lůžkové stanice INT III v dalším patře. Jejím cílem je vytvoření moderního prostředí pro hospitalizované pacienty, které odpovídá aktuálním hygienickým normám. Vzniknou zde dvoulůžkové a třílůžkové pokoje vybavené vlastní koupelnou se sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Vyřešíme tím také současný problém se zázemím pro pacienty s alimentárními infekcemi, tedy nákazou, která se do těla dostává trávicím traktem,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Stejně jako každý rok počítá zdravotnické zařízení i letos s obnovou přístrojové techniky. Do hospodářské techniky plánuje investovat více než 26 milionů korun. „Finance jsou určeny například na další elektronizaci zdravotnických procesů v naší nemocnici. Připravujeme také nové digitální projekty v návaznosti na zaváděná opatření k posílení kybernetické ochrany. Například víceúčelovou elektronickou kartu pro zaměstnance, která bude sloužit i lékařům k podpisu eReceptů,“ řekla členka představenstva Nemocnice Písek Ing. Dana Čagánková.

Z plánovaných 150 milionů korun na letošní investice vynaloží nemocnice více než polovinu z vlastního rozpočtu. Další část pokryjí státní a evropské dotace a také Jihočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice.