COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Očkování proti covidu bude 17. 2. 2023
6. února 2023

Další očkování proti covidu-19 na Očku Nemocnice Písek, a. s. proběhne v pátek 17. 2. 2023 od 8:00 do 9:30 pro registrované zájemce. Bez registrace budeme očkovat od 8:30 do 9:00 hod.

Od 25. 11. 2022 je možné očkovat 1. posilující dávky dětí 5–11 let.
Očkování 3. a 4. dávek (1. a 2. posilující dávka) probíhá modifikovanou vakcínou Comirnaty original/omicron BA.4/BA.5, která byla vyvinuta na aktuálně se vyskytující varianty koronaviru. 
Pro dostatečnou ochranu před novou variantou Covidu-19 („kraken“) se doporučuje absolvovat očkování vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5. 

Ti, kdo byli očkováni v rámci 4. dávky ještě starší vakcínou (Comirnaty Original či Comirnaty Original/Omicron BA.1), mohou dostat vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 již za 3 měsíce po poslední dávce (tzn. 5. dávku).

Pro dosud neočkované (1. a 2. dávky) lze nadále používat pouze původní vakcínu Comirnaty/Comirnaty Junior.

Registrace k očkování probíhá přes webové stránky MZ ČR: https://registrace.mzcr.cz/

S dotazy k očkování včeně dotazů na možné kombinace vakcín a intervaly očkování se obracejte na e-mail: ocko@nemopisek.cz

 
 

Nové pomůcky pomohou s péčí o ležící pacienty
30. ledna 2023

Nemocnice Písek v uplynulých dnech nakoupila nové kompenzační pomůcky, které napomohou péči o dlouhodobě nemocné pacienty. Klíny, válce, opěrky a pomůcky k vypodložení pat za celkem 120 tisíc korun využijí zaměstnanci Oddělení následné péče k prevenci proleženin dlouhodobě nemocných. 

„Nové pomůcky jsme nakupovali částečně výměnou za ty opotřebované a s doporučením fyzioterapeuta jsme vybrali i pomůcky nové. Významně nám usnadní polohování nepohyblivých pacientů. Díky nim lze lépe předcházet vzniku dekubitů neboli proleženin a umožňují nám také pacienty více aktivovat,“ uvedla primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek MUDr. Helena Kajtmanová.

V písecké nemocnici využívají kompenzační pomůcky dlouhodobě. Sledují moderní metody polohování a do péče o ležící pacienty se snaží zařadit nejnovější výrobky. Díky tomu se za posledních 10 let podařilo snížit výskyt proleženin u nepohyblivých pacientů o 80 procent a zlepšit jejich mobilitu o 60 procent. „Na našem oddělení se snažíme zlepšit pohyblivost pacientů tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí, případně byli schopni pobývat v sociálním zařízení s co nejmenším pohybovým omezením,“ řekla Helena Kajtmanová.

Oddělení následné péče Nemocnice Písek je akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie. Na 36 lůžek následné péče a 5 lůžek dlouhodobé intenzivní péče přijímá pacienty na doporučení ošetřujícího lékaře akutní péče s cílem stabilizovat a zlepšit jejich zdravotní stav, aby se mohli vrátit domů nebo na sociální lůžka. „Poskytujeme jim lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační a spirituální péči. Pokud je potřeba, pečujeme o chronické rány nebo zajišťujeme logopedické služby. Z hlediska aktivního volného času připravujeme řadu aktivizačních programů, čtení knih, canisterapii neboli kontakt se speciálně cvičenými psy, poslechu hudby a zpívání písní… Pacientům, kteří trpí poruchou základních životních funkcí, poskytujeme dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou péči,“ dodala primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek.

 
 

Některá oddělení mají omezené návštěvy
21. ledna 2023

Nemocnice Písek omezuje návštěvy na nedonošeneckém oddělení, jednotkách intenzívní péče (JIP) a na oddělení ARO. Na tato oddělení povoluje vstup pouze návštěvám pacientů v terminálních fázích života.

Návštěvám všech ostatních oddělení zůstává nemocnice otevřena. Nemocnice Písek, a.s. omezuje vstup pouze do prostor, kde leží pacienti ve vážném stavu, s infekční nemocí na izolaci, nebo tam, kde vyžadují intenzívní zdravotnickou péči. U matek dětí  dětského oddělení, kde leží i nedonošené děti, bude vyžadováno nošení respirátorů nebo ochranných roušek.

 
 

Písecká nemocnice pracuje s podněty pacientů
20. ledna 2023

Písecká nemocnice letos pokračuje v anonymizovaném průzkumu spokojenosti svých pacientů. Ti mohli už vloni vyjádřit svůj názor na přístup zdravotníků k nemocným prostřednictvím elektronických tabletů, umístěných v prostorách Transfuzního oddělení a Infuzního centra. Letos se k péči a přístupu nemocničního personálu mohou vyjadřovat znovu, tentokrát ale prostřednictvím tabletů u ortopedické a interní ambulance. 

„Čekal jste na ošetření dlouho?“ nebo „Byl jste spokojen s přístupem personálu?“ Právě na takové dotazy mohou odpovídat lidé, kteří se do písecké nemocnice dostaví na kontrolu nebo ošetření. K tomuto účelu mají v čekárnách tablety s dotazníkem, který vyplňují formou odpovědí z několika nabízených možností. „Vyplněné dotazníky získáváme ihned po jejich odeslání. Můžeme tak přímo reagovat a v případě kritiky sjednat nápravu,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Písek Mgr. Květoslava Slabáková.

Výsledky průzkumu nemocnice zpracovává do ucelené statistiky, kterou si v této souvislosti vede. Všechny informace vyhodnocuje a dále s nimi pracuje. „Z dosavadního hodnocení vyplývá, že ke spokojenosti pacientů nejvíce přispívá co nejkratší doba v čekárně a milé sestřičky. Častokrát chválí jejich pozitivní přístup a obětavost,“ řekla hlavní sestra.

Elektronické tablety pro hodnocení spokojenosti pacientů budou u ortopedické a interní ambulance po celý letošní rok. Stejně jako vloni mohou pacienti dotazníky odesílat anonymně nebo s uvedením svého jména. „Zpětná vazba je pro nás důležitá, protože díky ní můžeme leccos zlepšit. Na základě některých podnětů jsme například začali školit personál v oblasti komunikace. Vyhověli jsme také přání jednoho z pacientů transfúzního oddělení, který si chtěl podávanou kávu míchat kovovou lžičkou namísto plastové,“ dodala Květoslava Slabáková.

 
 

Písecká laboratoř zdvojnásobí svoji kapacitu
15. ledna 2023

Zkvalitnění a zrychlení laboratorního vyšetření krve přinese obměna přístrojů na Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek. Biochemici mohou už nyní (od prosince) využívat nový analyzátor Cobas Pro od švýcarské firmy ROCHE, k němuž přibude zanedlouho ještě jeden stejný přístroj. Díky tomu bude písecká laboratoř schopna vyšetřit dvojnásobný počet vzorků krve pacientů.

„Na základě laboratorního vyšetření krve, moči a dalšího biologického materiálu lze získat většinu informací o pacientovi. Rozbor pomůže rozpoznat například časné poškození ledvin nebo cukrovku. To, které látky se v krvi či moči objeví, je důležité nejen pro stanovení diagnózy, ale i pro následný léčebný proces,“ řekl Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek.

Kliničtí biochemici mají v písecké nemocnici k dispozici moderní laboratoř v Pavilonu Q, který byl postaven před několika lety za 100 milionů korun. K nynější obměně přístrojů dochází kvůli potřebě zvýšit počet vyšetření. „Umožní nám to zkrátit dobu od přijetí vzorku do vydání výsledků a stanovit velkou většinu požadavků na vyšetření funkce ledvin, jater, bílkovin v krevním séru, hormonů, nádorových markerů, ukazatelů poškození srdce a svalů pouze na dvou analyzátorech,“ sdělil Pavel Malina. 

Každý z analyzátorů dokáže zpracovat 900 ISE testů za hodinu, 1000 fotometrických stanovení za hodinu a 300 imunochemických stanovení za hodinu. „Přístroje poskytují přesnější a spolehlivější výsledky, pod které se bez obav podepíšeme,“ dodal primář Oddělení klinické biochemie.

 
 

V Písecké nemocnici se opět rodilo více dětí než se v celém okrese narodilo
9. ledna 2023

Celkem 939 dětí přišlo v uplynulém roce na svět v písecké nemocnici. I tentokrát se jedná o téměř dvojnásobek oproti počtu narozených dětí ze spádové oblasti. Zdravotníci tu už roky přijímají rodičky z celých jižních Čech i z jiných regionů, které si píseckou nemocnici vybírají zejména kvůli špičkové péči o přirozené i rizikové porody, těhotenství i zdravá miminka.

V roce 2022 přišlo v písecké nemoci na svět 484 chlapců a 455 děvčat. Nejmenší novorozenec vážil 980 gramů, největší 5.100 gramů. Nejmladší rodičce bylo 17 let, nejstarší 49 let. Nejvíce se zde rodilo v březnu a červnu – v obou měsících 86krát. V březnu se zde navíc narodila čtyřikrát dvojčata. Mezi netradiční jména novorozenců patřila: Aurelie, Dalia, Madina, Aaron, Arsen a Zachariáš.

Posledním miminkem narozeným v písecké porodnici v roce 2022 byl Kevin Pavelka, který se narodil 31. prosince v 19:28 s váhou 3,65 kilogramů. Prvním letošním dítětem narozeným v písecké nemocnici je Roman Červeňák, který přišel na svět v úterý 3. ledna ráno. Vážil 3,05 kilogramu a měřil 47 centimetrů. „Už podruhé jsme se rozhodli obdarovat i poslední dítě roku končícího. Vedle prvního novorozence roku nového tak od nás získali dárky i rodiče Kevina. Jeho sourozenci jsme poslali hračky a mamince jsme předali dárkové předměty a poukaz na nákup do obchodního domu,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

„Už řadu let se v naší porodnici rodí výrazně více dětí než v celém okrese, protože sem jezdí rodit matky z jiných okresů i krajů. Důvodem je dlouhodobé budování kvalitního zázemí pro rodičky i samotný personál. Na jedné straně provozujeme specializované Perinatologické intermediární centrum, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě či po porodu. A na straně druhé provozujeme Centrum porodní asistence, kdy je při porodu medicínských zásahů naprosté minimum,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Spokojené rodičky už několikrát ocenily píseckou porodnici jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici. „Velmi si toho vážíme a nadále pracujeme na zlepšování služeb. Máme moderní přístrojové vybavení, na konci loňského roku jsme pořídili nový high-end ultrazvukový přístroj a telemetrické sondy k CTG. Nezbytná je i podpora ze strany ostatních oddělení nemocnice. Tím nejdůležitějším faktorem je však personál. Skvělý tým porodních asistentek, lékařů a dětských sester vychází vstříc požadavkům rodičů při zachování vysoké míry bezpečí pro matku i novorozence,“ řekl Michal Turek.

V nemocnici Písek funguje už rok Centrum porodní asistence, které je určeno ženám s většími individuálními požadavky na porod. V centru mají zajištěnu větší bezpečnost než v případě domácích porodů. „Příjem rodičky, první dobu porodní i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu – ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl Michal Turek.

 
 

V porodnici vítali poslední loňské a první letošní miminko
4. ledna 2023

Poslední miminko roku 2022 narozené v písecké porodnici byl Kevin, který se narodil 31.12. v 19:28 hodin.  Mamince Kristýně poblahopřáli zástupci dětského a porodnického oddělení spolu s předsedou představenstva nemocnice MUDr. J.Holanem, MBA.

Prvním miminkem roku 2023 se stal Roman, který se mamince Sandře narodil ráno 3. ledna.

 
 

Písecké Centrum pro řešení kýly operuje nejmodernější metodou
30. prosince 2022

Centrum pro řešení kýly Nemocnice Písek před několika dny operovalo pacienta s břišní kýlou pomocí konstrukce Fasciotens. Ta umožňuje uzavírat velké kýly i bez složité rekonstrukce břišních stěn. Písečtí chirurgové tuto metodu použili jako třetí v celé České republice. A výsledek? Pacient má velkou břišní kýlu uzavřenu, zdárně se zotavuje a cítí se dobře. 

„Operace velké kýly, respektive uzavření velkého defektu, je často obtížná. U mladších pacientů s pevným břichem je navíc komplikuje napětí, které v postižené oblasti vzniká přiblížením okrajů branky kýly. Abychom velké branky kýly v pevném břiše uzavřeli, musíme složitě rekonstruovat břišní stěnu. Metoda Fasciotens umožňuje zvětšit břišní stěnu tak, aby bylo možné okraje povázky – nejpevnější části břišní stěny – uzavřít i bez chirurgické rekonstrukce,“ uvedla MUDr. Marta Horáková, primářka Oddělení Chirurgie – Urologie, ORL Nemocnice Písek.

Nová metoda spočívá v postupném řízeném protahování břišní tkáně na přístroji Fasciotens od společnosti Dalhausen, který si písečtí chirurgové na operaci od výrobce vypůjčili. Ten plní funkci jakéhosi rámu s utahovacími kolíky. Během půlhodinového natahování je tkáň delší o několik centimetrů, což umožňuje kýlu bez napětí uzavřít. Navíc při zachování celistvosti břišní stěny.

Podle lékařů je nová metoda vhodná pouze pro část pacientů s kýlou. „Nemá smysl ji využívat u osob, kde lze okraje bezpečně přiblížit bez napětí. Ani u pacientů s menší kýlou,“ řekla Marta Horáková s tím, že u každého pacienta se volí jiný postup. „V píseckém kýlním centru nabízíme různé metody uzavření kýly. Ke každému pacientovi přistupuje individuálně a hledáme shodu v jeho představě a našem doporučení,“ doplnila primářka.

Centrum pro řešení kýly je jedním z osmi center písecké nemocnice a je určeno pacientům s kýlou tříselnou, břišní, pupeční, stehenní a v jizvě. Zkušení chirurgové zavádí do léčby nejmodernější osvědčené metody, které jsou maximálně šetrné. „O nové metodě Fasciotens jsem se dozvěděl na odborném kongresu. Zmínil jsem se o ní paní primářce a ta ji představila řediteli nemocnice. Následovalo další vzdělávání, příprava, výběr vhodného pacienta…,“ sdělil MUDr. Ladislav Kofroň z chirurgického oddělení písecké nemocnice, který prvního pacienta operoval společně s primářkou Horákovou.

 
 

Písecká nemocnice darovala ukrajinské nemocnici infuzní pumpy
29. prosince 2022

Čtyřiatřicet infuzních pump z Nemocnice Písek pomůže při léčbě pacientů v ukrajinském městě Svaljava. Jihočeské krajské zdravotnické zařízení je v uplynulých dnech zaslalo darem tamní nemocnici.

Přístroje, jejichž předání zprostředkoval lékař oddělení ARO Nemocnice Písek Miroslav Kutsyna, si s krátkým zacvičením převzal personál ukrajinského zdravotnického zařízení. Infuzní pumpy jsou určeny k přesnému dávkování léčiv, podpůrných prostředků nebo výživy.

Písecká nemocnice se do pomoci lidem na Ukrajině intenzívně zapojila hned po vypuknutí válečného konfliktu. Do válkou zasažené země zasílala už letos v březnu zdravotnický materiál i přístroje, uprchlíkům nabízela ubytování i lékařskou péči. Zaměstnanci nemocnice finančně přispívali na konta pomoci.

 
 

Pacientovi se vzácnou chorobou pomáhá Kašlací asistent
23. prosince 2022

V písecké nemocnici vyšli vstříc pacientovi se vzácnou chorobou a pořídili pro něho Kašlacího asistenta. Přístroj, který pomáhá s vykašláváním hlenů, nemocný využije během své několikaměsíční léčby. 

Martina Pišana přijali do písecké nemocnice před pěti měsíci. Měl svalové obtíže, které lékaři posléze diagnostikovali jako syndrom Guillain-Barré. „Tento syndrom je závažným autoimunitním onemocněním, které postihuje periferní nervovou soustavu, a je obvykle vyvolán akutní infekcí. Zpočátku se projevuje slabostí v dolních končetinách, následně v horních, až dochází ke ztrátě pohyblivosti, svalovým oslabením v oblasti obličeje a úst a také poruchami polykání,“ uvedl MUDr. Robert Rezek z Neurologického oddělení Nemocnice Písek, kde je Martin Pišan hospitalizován.

Kvůli celkovému oslabení a ochrnutí se pacient potýká nejen s dýchacími problémy, ale také s potížemi při příjmu potravy. „Martin Pišan má více komplikací. Nemá sílu vykašlávat hlen, který u něho vyvolává opakované plicní infekce. Vše je ztíženo nefunkčností hlasivek, které má trvale v dechovém postavení, což je problém kvůli výživě – polykání – i hlasu. Díky komplexní péči píseckých lékařů a zdravotnického personálu napříč odbornostmi se ale jeho stav postupně zlepšuje. Protože svaly dechové opory má stále slabé a ne zcela funkční, přišli jsme s nápadem pořídit pro něho přístroj, který mu v tomto směru pomůže,“ uvedla Mgr. Kateřina Hájková z Oddělení klinické logopedie Nemocnice Písek.

Kateřina Hájková se s Kašlacím asistentem setkala na jedné ze vzdělávacích stáží, které nemocnice svým zaměstnancům umožňuje. O přístroji se zmínila kolegům neurologům i vedení nemocnice s tím, že pacientovi může významně usnadnit život a rekonvalescenci. Nemocnice si Kašlacího asistenta pro Martina Pišana zpočátku zapůjčila od firmy S&T Plus, která je distributorem přístroje od francouzského výrobce Air Liquid Medical Systém EOVE. Nyní se ale vedení zdravotnického zařízení rozhodlo, že přístroj za přibližně 100 tisíc korun koupí. „Je to jednodušší varianta. Po uzdravení tohoto konkrétního pacienta bude přístroj sloužit na neurologickém oddělení dalším pacientům s různými nervovými potížemi, které ztěžují vykašlávání a léčba tímto způsobem bude indikovaná,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Kašlací asistent pomáhá Martinu Pišanovi s vykašláváním hlenu denně. Pomocí mechanického nádechu a výdechu pomáhá posílit, případně nahradit přirozené čištění dýchacích cest. Princip výměny tlaků simuluje přirozený proces kašle nebo odkašlávání. „Je to velká pomoc. Kašel mě jinak skutečně vysiluje,“ pochvaluje si nového pomocníka pacient.

 
 

V písecké nemocnici letos vymění rekordní počet kloubů
16. prosince 2022

Lékaři písecké nemocnice letos implantují historicky největší počet umělých kloubů neboli endoprotéz. Už v říjnu se jim podařilo překonat rok 2019, který byl s počtem 410 endoprotéz rekordní v historii nemocnice. Pětistou endoprotézu implantovali 12. 12. 2022.

„Považuji to za veliký úspěch našeho oddělení. Když k tomu připočtu i další operace – víc než stovku menších operací měsíčně a přibližně sto velkých poúrazových operací a operací pacientů s ortopedickou infekcí ročně, tak jsem spokojený. Celkový počet operací se bude letos blížit číslu 1800, přestože začátek roku byl ještě ovlivněný covidem,“ sdělil primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Vilém Svoboda.

Druhé největší ortopedické oddělení v Jihočeském kraji tím dohání deficit umělých náhrad kloubů z minulých let, kdy tyto operace muselo omezit kvůli pandemii Covid-19, stejně jako další zdravotnická zařízení po celé republice. Zvýšit počet endoprotéz a překonat hodnotu před covidem přitom původně plánovalo až v příštím roce. „Povedlo se to už letos díky organizačním změnám a spolupráci dalších oddělení, konkrétně Centrálních operačních sálů, Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Oddělení akutní rehabilitace, Oddělení následné péče a Interního oddělení,“ řekl Vilém Svoboda a dodal: „Stejně tak bych rád ocenil lepší spolupráci s praktickými lékaři, kteří pacienty k plánovaným operacím připravují.“

Aby se mohl zvýšit počet operací endoprotéz, musela nemocnice zajistit pro tyto účely větší prostor na operačních sálech. Vedle toho fungovalo Ortopedicko-traumatologické oddělení v běžném provozu i během letních prázdnin. Další opatření, umožňující navýšení implantací endoprotéz, se týkalo uvolnění lůžek k hospitalizaci vyššího počtu těchto pacientů v rámci celé nemocnice. 

„Pacienti po výměně kloubů mají v písecké nemocnici i navazující rehabilitační péči na lůžkovém oddělení, která v řadě zdravotnických zařízení chybí. Část pacientů odesíláme přímo i do lázeňské péče nebo na oddělení následné péče s rozšířenou rehabilitací,“ doplnil předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

 
 

Obrazem: Vánoční setkání
12. prosince 2022

Minulý týden proběhlo vánoční setkání bývalých zaměstnanců nemocnice.

 
 

Děkujeme ZŠ Tylova
8. prosince 2022

Už stalo tradicí, že nás pravidelně navštěvují zástupci ZŠ Tylova s vyrobenými dárky pro naše pacienty, kteří nemohou prožívat sváteční chvíle se svými blízkými. 
Děkujeme!

 
 

V Písku rodí ženy z celého kraje – mají tu jistotu i v případě komplikací
7. prosince 2022

Téměř dvojnásobek porodů oproti počtu narozených dětí ze spádové oblasti. Tak to chodí v Písku, respektive v písecké nemocnici. Zdravotnický personál je tam zvyklý přijímat rodičky z celých jižních Čech, dokonce i z jiných regionů. Ty si píseckou nemocnici vybírají zejména kvůli špičkové péči – ať už o přirozené porody, těhotenství i zdravá miminka, ale také o ty rizikové.

„Naše porodnice má výrazně vyšší počet porodů, než je narozených dětí v okrese, protože zde rodí matky z různých regionů jižních Čech, ale i z jiných krajů. Dokonce téměř z poloviny! Dílem díky existenci perinatologického centra, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě, či po porodu. A dílem díky dlouhodobému budování kvalitního zázemí pro rodičky i samotný personál. Rodičky tu jsou velmi spokojené a už několikrát ocenily naši porodnici jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Písecká nemocnice spolu s českobudějovickou tvoří v jižních Čechách osu perinatologické centrové péče. Tato dvě certifikovaná zařízení jsou vedle běžných porodů určena rizikovým těhotenstvím a poskytují maximálně šetrnou péči o nedonošence nebo děti s vrozeným onemocněním. „Porodnice v Písku patří mezi takzvaná intermediární perinatologická centra, která soustřeďují riziková či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne. Novorozence po porodu ošetřují dětské sestřičky, při komplikacích pak zkušení lékaři – neonatologové, kteří se mohou spolehnout i na Jednotku intenzívní péče pro nedonošence,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

V nemocnici Písek mají zajištěnu bezpečnost i ženy, které se rozhodly rodit více individuálně a v soukromí. Děje se tak v rámci Centra porodní asistence, které je součástí porodnice už přibližně rok. „Těhotenství i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu – ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl Michal Turek.

Doplnil, že v Jihočeském kraji je perinatologická péče intenzívnější než v jiných regionech. „Jižní Čechy jsou v tomto ohledu velmi dobře pokryty. Ne každý kraj má hned dvě perinatologická centra. Ale obecně: systém péče o nedonošené děti je v České republice velmi dobře nastaven,“ sdělil Michal Turek. 

Písecká nemocnice se vedle perinatologie zaměřuje i na další specializace. „Vedle intermediárního perinatologického centra pro předčasně narozené děti provozujeme ještě Mamocentrum, zaměřené na prevenci i léčbu rakoviny prsu, Iktové centrum pro pacienty s mrtvicí, Centrum onkologické prevence pro ženy s rizikem onemocnění rakovinou děložního čípku, dále Urogynekologické centrum, kde se léčí močová inkontinence žen, Centrum pro řešení kýly a Centrum screeningu kolorektálního karcinomu k prevenci rakoviny tlustého střeva,“ dodal ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

 
 

Mikuláš navštívil pacienty
7. prosince 2022

Žákyně třetího ročníku Střední zdravotnické Školy v Písku, pod vedením paní Mgr. Ludmily Havlové, připravily malým pacientům na dětském oddělení i dospělým pacientům na oddělení následné péče a na sociálních lůžkách příjemné odpoledne. Děkujeme.

 
 

Mikuláš v nemocnici
2. prosince 2022

Děti zaměstnanců písecké nemocnice si mohly po dvouleté přestávce opět užít Mikulášskou nadílku. Tu uspořádala nemocnice ve spolupráci s odborovou organizací. Mikuláš se svou družinou nadělil dárky přibližně osmdesáti dětem, které ho ještě předtím potěšily obrázkem a básničkou. Velké díky Mikulášovi, jeho družině a organizačnímu týmu za milé odpoledne!

 
 

Nemocnice chystá další ekologické projekty
11. listopadu 2022

Písecká nemocnice se chová zodpovědně nejen k pacientům, ale i k přírodě. Při svém provozu dodržuje šetrný přístup k životnímu prostředí a svou modernizaci vede cestou energetických úspor. Nejinak tomu bude při nadcházející modernizaci technického zázemí.

Úsporu energie a snížení nákladů na provoz přinese modernizace prádelny za 12,5 milionu korun, na kterou má nemocnice schválenu dotaci od státu ve výši téměř sedmi milionů korun. Vedle zateplení střechy, renovace střešních světlíků, úpravy a doplnění řídicího systému o regulaci topení a modernizace osvětlení, bude její součástí také instalace fotovoltaické elektrárny na objekt prádelny. „Aktuálně zpracováváme projekt. Modernizaci bychom chtěli dokončit do konce příštího roku, v dalším projektu, který má být dokončen již dokonce do poloviny příštího roku, bude větší část střech nemocnice osazena také fotovoltaickými panely v rozsahu šesti elektrárenských bloků,“ uvedl Ing. Lukáš Tryml, vedoucí Obchodně-ekonomického oddělení Nemocnice Písek.

Snížení emisí a bezhlučnost – takový dopad na provoz v nemocničním areálu bude mít zase multifunkční nákladní elektromobil za 2 miliony korun, na který přispěje stát dotační částkou 600 tisíc korun. Vůz nahradí dosluhující multikáru a doplní současný vozový park na elektrický pohon, který zajišťuje svoz prádla a odpadu, údržbu areálu a další potřebné činnosti. „Předpokládáme, že tu vůz bude nejpozději začátkem příštího roku, máme v úmyslu takto nahradit celý provozní vozový i údržbový park, “ řekl Lukáš Tryml. 

Ekologickým přístupem se písecká nemocnice řídí už řadu let. Vedle elektromobility se zaměřuje na třídění odpadu, sázení stromů v arboretu a energetické úspory. „U budov v areálu jsme nechali postupně zateplit střechy, půdy, obvodové pláště a vyměnit okna. S teplárnou Písek jsme zrealizovali projekt výměny parovodu na horkovod. Zateplení nám pomohlo uspořit energii i snížit emise oxidu uhličitého. Do celého areálu i některých objektů jsme instalovali ekologické LED osvětlení, které spotřebuje podstatně méně elektrické energie,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.