COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Očkování bez registrace v Očku Písek
1. srpna 2021

V rámci akce „Týden očkování bez registrace“ v jihočeském kraji budeme v píseckém Očku podávat vakcínu Comirnaty (Pfizer) v následujícíh dnech a časech:

 

Datum 16 let a více 12 – 15 let
03.08.2021 9:00 – 18:00 9:00 – 13:00
05.08.2021 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00
06.08.2021 9:00 – 14:00 xxxxxxxxxxx

 

Jedná se o 1. dávky, toto sdělení resp. očkování bez registrace se netýká osob s již podanou 1. dávkou!

K očkování je třeba s sebou vzít občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Naočkováni budou zájemci, kteří se dostaví v uvedených časech a splní všechny náležitosti (účastník systému veřejného zdravotního pojištění, dosud neočkován proti Covid-19, odpovídající věk a zdravotní stav, který nevylučuje očkování, osoby do 16ti let doprovod zákonného zástupce).

 

Je vhodné s sebou vzít také vyplněný informovaný souhlas s podáním vakcíny Comirnaty – ke stažení: 

 

16 a více let:

Informovaný_souhlas_vakcina_COVID19_Pfizer_v1.5.pdf

 

12–15 let:

Informovaný_souhlas_vakcina_COVID19_Pfizer_děti_v2.1.pdf

 
 

Provoz píseckého OČKO centra bude podle zájmu o očkování
22. července 2021

Lidé, kteří se chtějí nechat očkovat proti onemocnění Covid-19 v píseckém OČKO centru, se mohou stále registrovat. Neměli by ovšem dlouho otálet, s klesajícím zájmem a rostoucí proočkovaností bude stávající denní provoz logicky omezován.

„Zájemce o očkování proti onemocnění Covid-19 jsme schopni naočkovat oběma dávkami vakcíny do čtyř týdnů od zaregistrování. Dvěma dávkami je nyní očkováno třicet tisíc lidí, dalších šest tisíc osob dostane druhou dávku do konce léta. Přihlášených máme ještě asi sto padesát dětí, které dostanou první dávku tento týden,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Ke konci letních prázdnin bude na Písecku proočkováno něco málo přes polovinu obyvatel, přibližně 38 tisíc osob. To je podle imunologů stále málo. K tomu, aby společnost mohla žít bez větších omezení i v rámci epidemie, je potřeba přibližně sedmdesátiprocentní proočkovanost. „Část populace, konkrétně děti do dvanácti let, se očkovat prozatím nemůže. Ostatním to doporučujeme, protože z plně naočkovaných osob se nakazí COVIDem-19 nepatrné promile, navíc takřka vždy s velmi lehkým průběhem onemocnění,“ řekl Pavel Malina.  

Jedním z prvních očkovaných proti Covid-19 byl v Písku předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. Dnes už má naočkované i své příbuzné. „Očkovaný jsem já, manželka i všechny mé tři děti. Jejich prarodiče samozřejmě také. Důvodem je nejen má zkušenost s pacienty v nemocnici, kteří Covid nepřežili, ale také touha po normálním životě. Chci mít děti ve škole, v nemocnici fungovat normálně a neodkládat operace, vyšetření i prevenci, věnovat se svým zálibám. To vše pro mě bylo důvodem nechat se očkovat alespoň proti známým variantám viru,“ sdělil Holan. 

Písecké OČKO má v současnosti dostatek vakcín. Bližší informace k očkování zájemci získají na telefonní lince píseckého OČKO centra: 770 169 655.

 
 

Na odběrové místo se lze objednat i 5. 7. 2021
29. června 2021

Na odběrovém místě COVID-19 se během svátku v pondělí 5.7.2021 budou provádět odběry na vyšetření RT-PCR od 8 do 10 hodin, antigenní testy se budou provádět od 10 do 12 hodin.

Na vyšetření je nutné se předem objednat přes elektronický portál

 
 

Letní praxi absolvují v Písku desítky mediků
23. června 2021

Několik desítek studentů medicíny absolvuje během letních měsíců praktickou stáž v Nemocnici Písek. Už nyní je v krajském zdravotnickém zařízení na praxi deset mediků a během letních prázdnin se jich tam vystřídá dalších dvacet. Nemocnice je studentům z celé republiky otevřena dlouhodobě.

„Až do konce srpna se u nás na praxi postupně vystřídají studenti z Univerzity Karlovy – první, druhé a třetí lékařské fakulty, Lékařské fakulty v Plzni a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, dále z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Medici k nám přijedou i ze dvou slovenských vysokých škol. Praktickou výuku absolvují na interním, gynekologicko-porodnickém, ortopedicko-traumatologickém, chirurgickém, dětském a dorostovém, neurologickém a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Dále na patologii a akutní rehabilitaci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Přestože v minulých letech studenti medicíny vyhledávali stáže zejména ve velkých fakultních nemocnicích, dnes jsou vděčni za zařízení okresního typu. Často se totiž pouze v nich dostanou k výkonům a zákrokům, které jinde kvůli přeplněnosti pacienty a nedostatku času sloužících lékařů nemají šanci vidět. „V tomto směru jsou v Písku doslova nadšení – máme několik akreditovaných center, moderní přístroje… Medikům se navíc naši lékaři hodně věnují,“ řekl Jiří Holan. 

Spolupráce je prospěšná oboustranně. „Dobré zkušenosti z praxe odbourávají předsudky budoucích lékařů k práci v menších nemocnicích. Studenti vidí, že se vybavením i kvalitou péče vyrovnáme velkým zařízením. Navíc jim nabízíme odborný profesní růst. Proto tu řada z nich po absolvování studia nastoupí do práce, což je případ i našeho oddělení,“ sdělil primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek. 

V rámci odborné přípravy se medici mohou zúčastnit například Kurzu operačních technik, který začalo letos pořádat oddělení chirurgie. Kurz se zaměřuje na praktický nácvik chirurgických metod, jejichž základům se budoucí lékaři učí otevřeně i laparoskopicky. Primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková jej chce v budoucnu nabídnout také začínajícím lékařům. „Účastníci kurzu si osvojí názvosloví chirurgických nástrojů i jejich držení, učí se základním rozdílům ve využití šicích materiálů. Na prasečích nohách nacvičují šití kůže, na prasečích vnitřnostech zase oddělování tkání, steh na střevo,“ řekla. 

Vedle mediků je písecká nemocnice otevřena také studentům středních a žákům základních škol. Pravidelně s nimi spolupracuje v rámci zdravovědy a výchově ke zdraví. Intenzívní spolupráce probíhá se Střední zdravotnickou školou Písek na praktické výuce studentů, kteří v jejích prostorách každoročně v květnu skládají také praktickou část maturitní zkoušky. Písecká Střední zdravotnická škola s nemocnicí realizuje také projekt „Upíři ve škole“, jehož cílem je hledání nových dárců krve mezi studenty.

 
 

Aktuality k očkování proti COVID-19
18. června 2021

Očko písecké nemocnice podalo k 18. 6. 2021 již celkem 47 500 dávek, plně naočkovalo 32 000 osob.

U nás v píseckém Očku aktuálně přeočkováváme zejména 2. dávky a proto je nyní čekací doba zájemců o očkování 1. dávkou delší, někdo může čekat i 2 týdny. V příštím týdnu bude 330 prvních dávek, v posledním červnovém týdnu předpokládáme cca 2000 prvních dávek, takže by se mělo dostat na každého z aktuálních zájemců i zájemce nové.

Přesuny termínů podání 2. dávky jsou možné ze závažných důvodů, žádosti o přesun se vyřizují prostřednictvím e-mailu: ocko@nemopisek.cz

Od minulého týdne se mohou k očkování hlásit samoplátci – tj. osoby bez zdravotního pojištění v rámci EU. V jihočeském kraji provádí očkování samoplátců pouze Očko Nemocnice České Budějovice, a.s. K očkování se samoplátci registrují na: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci

Velké poděkování za namáhavou práci patří všem zaměstnancům a pomáhajícím na Očku Písek včetně dobrovolných hasičů, Střední zdravotnické školy a Městského úřadu v Písku.

 
 

Nemocnice obnovila předporodní kurzy
18. června 2021

Těhotné ženy z Písecka mohou opět navštěvovat kurzy předporodní přípravy. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek, a. s., je pořádá od letošního června. Protože stále platí některá omezení v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, nemocnice se rozhodla pro zrychlenou verzi kurzů.

„Jde o dvouhodinovou lekci předporodní přípravy bez cvičení. Jednoho kurzu se může zúčastnit maximálně deset žen, které musí splňovat podmínky aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. V těchto dnech tedy musí předložit buď potvrzení o negativním PCR testu na covid, nebo certifikát o očkování proti tomuto onemocnění, nebo potvrzení o prodělané nemoci během posledního půl roku. Bez těchto dokladů se mohou kurzu zúčastnit tehdy, když na místě podstoupí antigenní test s negativním výsledkem,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek.

Předporodní příprava probíhá v pavilonu spirituální péče a je vhodná pro ženy ve druhé polovině těhotenství. Příští nejbližší kurz lze navštívit 23. 6. 2021. Další termíny nemocnice stanoví na základě poptávky. Zájemkyně o účast na kurzech se mohou objednávat u porodní asistentky Bc. Lucie Tanicsové na telefonním čísle: 728 603 890.

 

 
 

Nemocnice se chystá na případné PCR testování všech žáků
10. června 2021

Laboratoř písecké nemocnice bude schopna prozkoumat více vzorků na Covid, odebraných ze slin pro PCR testování. Větší počet rozborů v krátkém časovém intervalu zajistí analyzátor. Nemocnice se chce pořízením přístroje připravit na situaci, kdy by musela vyhovět skokovému nárůstu poptávky po analýze vzorků v souvislosti s případným zařazením testů jako podmínky pro standardizovanou výuku ve školách. 

Pokud se školy do prázdnin i po nich plošně otevřou a Ministerstvo zdravotnictví nařídí testování žáků ze slin pomocí PCR testů, laboratoře budou muset v krátkém časovém intervalu vyšetřit velké množství odebraných vzorků. „PCR testy jsou významně přesnější než testy antigenní, ale jsou také náročnější na rozbor. Kapacita laboratoří je přitom omezená. Proto hledáme možnosti, jak laboratorní zkoumání vzorků urychlit,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice v této souvislosti už má přístroj, díky němuž bude schopna analyzovat vzorky v mnohem větším měřítku. „Nyní již ověřujeme jeho funkce přímo v laboratoři. Pokud vyhoví, metodiku zavedeme do rutinní praxe,“ doplnila primářka virologické laboratoře Věra Kůrková.

 
 

Změna režimu návštěv
26. května 2021

 

Od 25. 05. 2021 je návštěva hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Písek, a.s. umožněna za splnění následujících podmínek:

 • navštěvující osoba předloží:
  - negativní antigenní či PCR test na přítomnost viru SARS   CoV-2 ne starší 48 hodin, nebo 
  - doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že
          o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
          o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována i druhá dávka; nebo  
          o od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů,
  - nebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
 • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2 
 • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 30 min 

Testování je možno podstoupit na Odběrovém místě COVID-19 Nemocnice Písek, a.s. v rámci jeho provozní doby. 
Bližší informace o objednání a provozní době odběrového místa. Upozorňujeme, že Odběrové místo není v sobotu v provozu.