Tel.: +420 382 772 222

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Písečtí internisté se těší uznání v odborných kruzích
16. února 2024

Interní oddělení Nemocnice Písek získává v tuzemsku velmi dobré jméno. Dokládá to rostoucí počet úspěchů a ocenění jeho lékařů v odborných kruzích. Dva z nich budou dokonce Českou republiku reprezentovat na Mezinárodním kongresu interní medicíny MIRCIM, který se bude konat letos v květnu v polském Krakově.

Vloni bylo několik píseckých internistů oceněno na kongresu Budějovice kazuistické a na XXX. kongresu České internistické společnosti. Letos pojednou dva z nich na Mezinárodní kongres interní medicíny MIRCIM, organizovaný lékařskou fakultou kanadské univerzity McMaster a Polským institutem medicíny založené na důkazech. Akce se zúčastní špičkoví internisté z více než čtyřiceti zemí. Českou republiku bude na kongresu reprezentovat deset lékařů, které vybrala Česká internistická společnost. Dva z této desítky jsou z Nemocnice Písek. 

„Velmi gratuluji lékařům i primáři píseckého interního oddělení. Jedná se o významný úspěch. Kvalitní lidé dělají kvalitní medicínu a jsem rád, že je v Písku máme. Díky tomu je péče v nemocnici na vysoké úrovni,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Mezinárodní kongres interní medicíny navštíví světově uznávaní odborníci. Přednášek se ujmou zadavatelé pokynů pro klinickou praxi i spoluautoři mezinárodních doporučení odborných společností. Písečtí internisté budou na třídenním kongresu prezentovat své případové studie ze své praxe. Ty vybrala Česká internistická společnost jako ty z nejlepších z celé republiky. 

Jednu z těchto kazuistik připravila lékařka Radka Koubková. V práci s názvem “Kde se skrývá pneumokok?” popisuje náhodný záchyt zánětu srdeční chlopně u onkologicky nemocné pacientky. „Případ byl zajímavý pro svou neobvyklou příčinu. Zajímavá byla i diagnostika: pacientka byla náhodně vybrána v rámci každotýdenního sonografického vzdělávání lékařů,“ řekl primář Interního oddělení Nemocnice Písek Ladislav Gergely. „Kazuistika pojednává o náhodném záchytu pneumokokové endokarditidy u pacientky s oslabenou imunitou a úloze sonografie v klinické praxi,“ dodala lékařka Radka Koubková.  

Interní oddělení Nemocnice Písek se dlouhodobě věnuje prezentaci i publikaci zajímavých případů. Děje se tak v rámci krajského medicínského fóra, mezi kolegy z dalších jihočeských nemocnic, i na celostátním kongresu České internistické společnosti. „Vždy se snažíme podělit o zkušenosti s případy, které jsou nejen zajímavé, ale i poučné pro ostatní kolegy z našeho oboru,“ sdělil primář Gergely.

 

 
 

Omezení návštěv
31. ledna 2024

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu oznamujeme od 31.ledna do odvolání zákaz návštěv v Nemocnici Písek, a.s. na JIP, ARO a u pacientů izolovaných pro akutní respirační onemocnění.

Ostatní pacienty může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce horních cest dýchacích. 

Před vstupem na oddělení si vždy vydezinfikujte ruce a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

 
 

Při operacích je zajištěna špičková anesteziologická péče
30. ledna 2024

Lékaři Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Písek ovládají jako jedni z mála v České republice i Evropě techniku umrtvení pod ultrazvukem – v současnosti nejefektivnější způsob anestezie při operacích. Tato technika zajišťuje největší přesnost při lokálním umrtvení, šetří zdraví pacientů a zároveň je zbavuje bolesti po dokončení operace. Anesteziologové písecké nemocnice v těchto postupech dokonce školí jiné tuzemské lékaře, protože většina z nich metodu umrtvení pod ultrazvukem neovládá.

„Lékaři našeho oddělení ARO používají široké spektrum technik regionální anestezie. Dva z nich jsou jako jediní v jižních Čechách držiteli certifikátu školitele prvního stupně v oboru ultrazvukem navigovaných blokád. To je pro nemocnici okresního typu velká rarita,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Tzv. ultrazvukem navigované blokády jsou postupy vedoucí k odstranění bolesti během operace a po ní. Protože jsou maximálně přesné a zároveň šetrné k tělu pacienta, jedná se o nejefektivnější způsob anestezie. 

„Podle výkonu, který má pacient podstoupit, lze v mnoha případech pomocí jehly vpravit k nervům lokální anestetikum – látku, která s minimem nežádoucích účinků zajistí snížení nebo úplné vymizení bolestí. To je dnes neodmyslitelná součást jakékoli operace. Ultrazvuk, který při těchto postupech používáme, prokazatelně zvyšuje bezpečnost a účinnost těchto technik,“ řekl primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Písek Tomáš Piksa. 

Písečtí lékaři používají tuto techniku už zhruba 15 let. Namísto klasické narkózy ji volí v největším možném množství případů. „Například při operacích ramenního, kyčelního a kolenního kloubu, v případě bolestivých úrazů končetin, v chirurgické léčbě kýlních onemocnění a v neposlední řadě při výkonech na prsech. Konkrétně při operacích prsů se anestezie pod ultrazvukem začala ve světě praktikovat v roce 2012 a v písecké nemocnici jsme ji běžně prováděli už rok poté,“ upřesnil primář Piksa.

Zároveň v těchto postupech školí další tuzemské anesteziology. „Letos chceme k této metodě uspořádat několik bezplatných vzdělávacích kurzů. A nejen pro lékaře. Plánujeme je také pro studenty posledních ročníků lékařských fakult, abychom prohloubili jejich praktické dovednosti,“ doplnil Tomáš Piksa.

 
 

Písecká nemocnice dokončila výstavbu fotovoltaických elektráren
18. ledna 2024

Od letošního roku začne písecká nemocnice využívat sluneční energii, díky níž uspoří velkou část provozních nákladů. Fotovoltaické elektrárny na střechách budov v jejím areálu budou mít celkový instalovaný výkon přes 300 kilowatt-peaků (kWp). Výstavbu prvních šesti právě dokončila.

„Máme hotové fotovoltaické systémy na střechách administrativní budovy, kuchyně, provozně-technického úseku, hemodialyzačního střediska, neurologického oddělení a bývalého Hematologického oddělení. Za pár měsíců dokončíme ještě jeden solární systém na střeše nemocniční prádelny, jejíž objekt i technologie nyní prochází kompletní modernizací. V závěru roku jsme konstrukčně připravili i další plochy střech pro následné další elektrárny,“ uvedl vedoucí technického oddělení Dušan Vašek.

Rekonstrukci prádelny a fotovoltaické projekty součtem za sto milionů korun nemocnice financuje z vlastních zdrojů, dotačních programů i díky podpoře Jihočeského kraje.

 
 

Chcete domů krátce po operaci? V Písku to lze v několika případech.
15. ledna 2024

Pacienti písecké nemocnice mohou po některých operacích své lůžko opustit do 24 hodin od svého přijetí. Odejít domů krátce po zákroku jim je umožněno například po šetrné operaci kýly, křečových žil, prsů, žlučníku, hemoroidů, ale i po gynekologických zákrocích. Písečtí lékaři tyto úkony provádějí v rámci jednodenní péče, kterou od loňského roku hradí zdravotní pojišťovny.

„Z chirurgických zákroků se jedná zejména o operace kýly, varixů neboli křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Z oboru gynekologie jde o hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případné odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, konizaci – odstranění části děložního hrdla, a zavádění pásek proti inkontinenci,“ uvedli primář Chirurgického oddělení Nemocnice Písek David Bunda a primář gynekologie Michal Turek, MBA. 

Písecká nemocnice se na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let. Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, které jsou k tělu nemocných co nejvíce šetrné, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum. Vedle chirurgie s gynekologií jde o vybrané ortopedické zákroky, například artroskopii, operaci karpálních tunelů nebo nápravu vbočených palců. „Neustále monitorujeme trendy moderní medicíny, která nahrává krátkodobé péči. Tímto směrem bychom se rádi ubírali i my. Záleží ale i na platbách od zdravotních pojišťoven,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Jednodenní péče v chirurgii je zařazena do úhradové vyhlášky od loňského ledna. Mezi její největší výhody patří krátkodobá hospitalizace, možnost doléčení doma, rychlejší hojení a méně komplikací, zejména infekčních, a dále snížení čekací doby na výkony. Nejedná se o akutní péči, jednodenní úkony jsou vždy plánované. „O tom, zda pacient může podstoupit zákrok formou jednodenní péče, definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zařízení poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšetření zhodnotí zdravotní stav pacienta a posoudí míru rizika plánovaného zákroku,“ sdělil Pavel Malina, náměstek Nemocnice Písek pro zdravotní péči.

 
 

V souvislosti s drogami končí v nemocnici stále více dětí
8. ledna 2024

V rukou lékařů Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek končí stále více pacientů, jejichž zdravotní potíže souvisejí s užíváním drog. V různé formě se to týká jak ilegálních návykových látek, tak těch volně dostupných. Podle primáře oddělení Karla Chytrého jde o třicetinásobný nárůst oproti období před deseti lety.

„S pacienty, jejichž hospitalizace souvisí s drogami, se setkáváme několikrát do měsíce. Ať už jde o děti, které samy omamnou a psychotropní látku užily a s následnými potíži se u nás léčily, nebo o novorozence drogově závislých matek,“ sdělil primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek MUDr. Karel Chytrý.

Takoví novorozenci se často rodí předčasně a první dny po porodu jeví abstinenční příznaky. „Novorozenecký abstinenční syndrom se projevuje například podrážděností, křečemi, poruchami spánku, zvracením a například průjmem. Intenzitu těchto příznaků ovlivňuje druh návykové látky, frekvence užívání i délka závislosti,“ řekl Karel Růžička, lékař Neonatologického oddělení Nemocnice Písek.

Podobné symptomy mají děti, které omamnou látku samy požily. „Přijímáme je kvůli křečím, zvracení, úzkostem. Většinou jde o teenagery. A na vině je buď ilegální droga, například pervitin, nebo volně dostupná látka typu HHC, Kratom, nikotinové sáčky, alkohol, popřípadě různé kombinace těchto látek,“ řekl Karel Chytrý.

Enormnímu nárůstu dětských drogových případů se lékaři přizpůsobili už při příjmu pacientů. „Když jsme dříve přijímali dítě ve špatném stavu, tak jsme mezi původce těchto obtíží drogy hned nezahrnovali. Dnes je naopak máme mezi hlavními možnými příčinami a přizpůsobujeme tomu i vyšetřování pacientů. Díky včasné diagnostice můžeme rychleji zahájit léčbu. Ani poté, co vyřešíme akutní stav, ale nemá pacient vyhráno. Aby se k nám s podobnými nebo dalšími navazujícími potíži znovu nedostal, čeká ho zpravidla dlouhodobá léčba závislosti,“ dodal Karel Chytrý.

Akutní stavy související s užíváním drog se netýkají pouze dětského oddělení. Na rostoucí počet případů upozorňují například také internisté, anesteziologové a další odborníci. Omamným a psychotropním látkám se například věnují ve své kazuistice (pozn. případové studii) David Randák a Pavel Malina z Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek a Ladislav Gergely z Interního oddělení. Společně popsali případ padesátníka, kterého do nemocnice přijali v bezvědomí. 

„Pacient u nás byl hospitalizován už před lety, tehdy měl z neobjasněných příčin horečku. Tentokrát mu z neznámých důvodů selhávaly dechové funkce i ledviny. Předpokládáme, že na počátku tohoto stavu byly drogy, které způsobily takzvaný Serotoninový syndrom. Zjednodušeně, šlo o otravu drogami,“ řekl MUDr. Pavel Malina, PhD., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek.  

Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Písek

Dětské a dorostové oddělení písecké nemocnice se člení na Novorozenecké oddělení, Neonatologické oddělení a na Oddělení pro děti a dorost. Novorozeneckým oddělením projde ročně kolem tisícovky malých pacientů. Téměř polovina z nich pochází z jiných okresů a v Písku se narodí díky volbě svých rodičů. Neonatologické oddělení patří mezi 15 akreditovaných perinatologických center intermediární péče v České republice, která soustřeďují riziková a patologická těhotenství a předčasné porody lehce nezralých dětí. Kromě fyziologických novorozenců se stará také o ty s ohrožením životních funkcí, někdy i s potřebou neinvazivní dechové podpory. Těm je určena neonatologická jednotka intenzívní péče. Oddělení pro děti a dorost poskytuje komplexní péči dětem do jejich devatenáctých narozenin. Vedle ambulancí má lůžkovou část s osmi pokoji. Jeho součástí je také Jednotka intenzívní péče pro děti a dorost, kde se soustřeďují dětští pacienti po operacích, úrazech, s poruchami vnitřního prostředí a po epileptických záchvatech.

 
 

Do písecké nemocnice se jezdí rodit z jiných okresů
4. ledna 2024

Téměř dvojnásobek dětí oproti těm, narozeným ze spádové oblasti, přichází každoročně na svět v písecké nemocnici. A výjimkou nebyl ani loňský rok. Během něj se v Nemocnici Písek narodilo 822 miminek. Z celkem 811 porodů bylo těch mimo okresních 48 procent.

„Rodičky z celých jižních Čech i z jiných regionů jsme zvyklí přijímat už roky. Naši nemocnici si vybírají zejména kvůli špičkové péči o přirozené i rizikové porody, milému personálu, prostředí a vysoké úrovni servisu a služeb porodnice,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

V Nemocnici Písek funguje jedno z patnácti akreditovaných perinatologických center intermediární péče v České republice, která řeší riziková a patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne těhotenství. Vloni vyžadovalo tuto specializovanou péči 169 dětí. „Náš personál se umí postarat o matku a dítě i tehdy, kdy během porodu a po něm nejde vše zcela standardně, nebo se předpokládají komplikace,“ řekl Jiří Holan.

„Na jedné straně provozujeme specializované Perinatologické intermediární centrum, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě či po porodu. A na straně druhé provozujeme Centrum porodní asistence, kdy je při porodu medicínských zásahů naprosté minimum,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Během loňského roku nemocnice nadále rozšiřovala specializovanou péči i služby pro rodičky. Zavedla pestřejší snídaně, přírodní úlevu u porodu v podobě bylinné napářky a připravila fotokoutek pro hezčí vzpomínku na první okamžiky s miminkem. K tomu rozšířila předporodní kurzy, zapojila se do pomoci ženám s duševními potížemi po porodu, a pokud novopečené maminky potřebují v prvních týdnech poradit se svým zdravotním stavem nebo s péčí o miminko, vyšle k nim domů porodní asistentku. Od loňského roku také provozuje laktační poradnu určenou maminkám, které mají potíže s kojením.

Do specializované péče zahrnula screening preeklampsie – závažné komplikace v těhotenství, kterou doprovází otoky na nohou, zvýšený krevní tlak a bílkovina v moči. Díky screeningovému vyšetření jí lze účinně předcházet. „Toto vyšetření nabízejí jen vysoce specializovaná centra nebo oddělení velkých fakultních nemocnic a od loňska i my. Počtem akreditovaných lékařů a dostupností důležitých vyšetření je písecké pracoviště v rámci regionu ojedinělé. Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nemusejí za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Fungujeme prakticky pět dní v týdnu,“ dodal Michal Turek.

V roce 2023 se v písecké nemocnici narodilo 431 chlapců a 391 dívek. Nejmenší novorozenec vážil 1400 gramů, největší 4850 gramů. Ze všech narozených dětí bylo 11 dvojčat. Novorozenci s netradičními jmény: Brian, Bella, Bibiana, Ariana, Annika, Zoe, Glorie, Timon, Timotej a Teoman. Nejmladší rodičce bylo 16 let, nejstarší 49 let.

Prvním jihočeským miminkem roku 2024 se stala holčička Amélie, která se narodila 1. ledna 53 minut po půlnoci. Mamince přišli pogratulovat primář dětského oddělení MUDr. Chytrý, primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Turek, MBA a předseda představenstva MUDr. Holan, MBA.

 
 

Česká neurologická společnost vyznamenala emeritního primáře písecké nemocnice Ivo Schenka
19. prosince 2023

Emeritní primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Ivo Schenk se zařadil mezi významné neurology v České republice. Česká neurologická společnost ocenila jeho celoživotní přínos oboru a udělila mu čestné členství. Odborné ocenění obdržel na 36. českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se konal na přelomu letošního listopadu a prosince v Hradci Králové. 

Česká neurologická společnost jako odborné sdružení uděluje čestná členství za celoživotní přínos neurologii od roku 1981. Dodnes takto ocenila pouze 38 neurologů působících v České republice. Ivo Schenk je jedním z nich.

Ivo Schenk po více než třicet let významně ovlivňoval rozvoj neurologie v Písku. Jako primář Neurologického oddělení písecké nemocnice v letech 1985 – 2018 se zasloužil například o rozvoj iktové péče v regionu. Písek byl prvním jihočeským městem, které mělo iktové centrum. Během jeho působení v pozici primáře nemocnice zahájila provoz urgentního příjmu pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. I díky tomu následně předčila velké fakultní nemocnice v léčbě osob s mrtvicí. Jako emeritní primář tu působí dodnes.

„Ivo Schenk byl jedním z nemnoha primářů, který držel linii nutnosti existence samostatné Jednotky intenzívní péče na svém Neurologickém oddělení v Písku. Díky tomu se mohl stát šéfem jednoho z prvních iktových center v České republice a Jihočeském kraji. Získal tím vysoce odborný kredit i reputaci prozíravého neurologa. Dokázal vychovat řadu dalších neurologů, a díky tomu oddělení s Iktovým centrem ukotvit v systému péče regionu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. „A já si cením i toho, že tato výjimečnost ho nikdy nepřerostla, a i nyní ho pořád znám jako člověka normálního,“ dodal.

„Vždy byl racionální a věcný. Na oddělení je nezapomenutelný pro svou pracovitost,“ řekl primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Karel Bechyně. 

Česká neurologická společnost je odborným sdružením, zaměřeným na rozvoj neurologie jako významné lékařské a vědecké disciplíny v tuzemsku. Podílí se na kvalitní přípravě i celoživotním vzdělávání lékařů v tomto oboru. Většinu členů má mezi neurology, ale přijímá i jiné lékaře, zdravotníky nebo vědecké pracovníky.