COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Gynekologicko-porodnické oddělení

Mapa areálu

Popis oddělení

GYNEKOLOGIE 

VSTUP OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH TĚHOTNÉ NEBO RODIČKY POVOLEN POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2!
Respirátor lze zakoupit v automatu v přízemí. 
 

 

Opatření pro těhotné ženy v souvislosti s epidemií koronaviru 

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Prosíme pacientky, které jsou v izolaci nebo karanténě v souvislosti s onem. Covid 19 nebo vykazujete příznaky onemocnění COVID-19 a jejichž stav vyžaduje návštěvu zdravotnického zařízení v souvislosti s porodem nebo těhotenskými potížemi, aby nejprve tel. kontaktovaly naše pracoviště na tel. č. 382 772 466, 2460
 • Pacientky, které potřebují ambulantní ošetření (poradny, předání do péče, konzultace..) prosíme se tel. objednat na tel. č. 382 772 467 (v době od 7,00 do 15,00 hod)
 • Registrace k porodu je osobně, ne on-line.
 • Vezměte si do porodnice několik ústenek. Doporučujeme, abyste je ve společných prostorách oddělení nosily po celou dobu hospitalizace. 
 • Maximální dodržování důsledné hygieny rukou během hospitalizace. Všechny pokoje jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce.
 • Doprovod při přijetí a odchodu z porodnice je dovolen.
 • Na základě nařízení MZd platí následující pravidla přítomnosti třetí osoby při porodu:
    • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 
    • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 
    • třetí osoba se podrobí před zahájením přítomnosti u porodu POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které 
     • a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
     • b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo 
     • c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; 
    • třetí osoba po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) 
 • Návštěvy – v souladu s opatřením MZd jsou umožněny návštěvy pouze nezletilého pacienta. Navštívit novorozence lze v době jeho pobytu na stanici šestinedělí, pakliže to klinický stav novorozence dovolí a návštěva se uskuteční ve vyhrazených prostorách gynekologicko-porodnického oddělení. S poukazem na kontaktu o kontaktu více osob, bude ve vyhrazeném prostoru vždy jen jedna rodina. Tato návštěva bude časově omezená – bude umožněna návštěva 1× za den a po dobu maximálně 30 minut. 

 

Obecné doporučení těhotným ženám, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19 

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Pacientky by měly kontaktovat  KHS t.č. 736 514 386 ev.č. 1212, kde jim budou podány další informace
 • Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi 
 • Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme: 
  • dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem
  • kontaktovat telefonicky porodnici na tel č. 382 772 466, 460
  • dostavit se s ochranou dýchacích cest naplňující normy FFP2 
  • po příjezdu do areálu nemocnice opět tel. kontaktovat porodnici – 382 772 466, 460, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky

 

 

OBNOVENÍ PŘEDPORODNÍCH KURZŮ

Od června 2021 opět pořádáme kurzy předporodní přípravy. Vzhledem k letním měsícům se bude do září 2021 jednat pouze o tzv. „zrychlené kurzy“. Půjde o cca dvouhodinovou lekci předporodní přípravy (bez cvičení). Lekce budou organizovány dle poptávky a protiepidemiologická opatření budou dodržována dle aktuálních nařízení MZČR.

Zájemkyně se mohou objednávat na tel.č.: Bc. Lucie Tanicsová, +420 728 603 890 

Místo konání: Kaple v dolní části areálu nemocnice.
Vhodné pro těhotné v druhé polovině těhotenství.
Cena: 200 Kč za lekci

 

Popis výkonů:

Velká většina gynekologických výkonů je prováděna miniinvazivně, tzn. laparoskopicky nebo hysteroskopicky, popř. z co nejmenšího přístupu. Tento operační postup zajistí výborné léčebné výsledky při velmi nízké celkové zátěži pro pacientku (kratší operační čas, krátká doba rekonvalescence, menší stupeň bolesti).

V rámci gynekologické operativy jsou prováděny zejména tyto výkony:

      • odstranění dělohy (hysterektomie) – TLH (totální laparoskopická hysterektomie), LAVH (laparoskopicky asistovaná hysterektomie), VH (vaginální hysterektomie), AH (abdominální hysterektomie)
      • operace pro sestupy dělohy a pochvy – laparoskopické i vaginální, klasické i s použitím implantátů (sítěk)
      • operační řešení onemocnění vaječníků a vejcovodů
      • operační řešení močové inkontinence – zavádění pásek (TVT O, TVT R), aplikace gelu (Bulkamid)
      • operační řešení v oblasti zevního genitálu – plastiky malých stydkých pysků, cyst Barholinských žláz, operace pro přednádorové stavy  
      • jednodenní chirurgie: hysteroskopie (optická kontrola dutiny děložní), hysteroresektoskopie (miniinvazivní odstranění např. polypů dutiny děložní), kyretáže, konizace děložního hrdla, umělá přerušení gravidity

Jednodenní chirurgie: Pacientky jsou ráno přijaty (hlásí se na gynekologické ambulanci), jsou předoperačně vyšetřeny a jsou zavedeny na pokoj a lůžko. Během dne je jim na operačním sále proveden výkon (konizace, kyretáž, hysteroskopie,..). Po výkonu jsou sledovány na lůžku opět na gynekologii a zpravidla za 4 hod po výkonu mohou odejít s doprovodem domů.

Indikace, indikační seminář: Pacientky jsou vyšetřeny a doporučeny k operaci svým ošetřujícím gynekologem. Zpravidla ve středu, cca týden před operací, jsou na gynekologické ambulanci nemocnice vyšetřeny primářem oddělení a je určen přesný typ výkonu (indikace). V rámci této návštěvy je provedeno ultrazvukové vyšetření, dále je pacientkám odebrána anamnéza (pohovor s lékařem o nemocech minulých), je proveden administrativní zápis (sekretářka). Během celé návštěvy má pacientka možnost se ptát, veškerý personál ochotně odpoví na dotazy.

Na tuto „indikační středu“ si prosím rezervujte celé dopoledne. Indikační středa není operační den! Pacientky pak ještě odcházejí domů. K samotnému výkonu se dostaví až den před operací (který to je den se dozví právě při indikaci), popř. až v den operace (jednodenní chirurgie).

 

UROGYNEKOLOGICKÉ CENTRUM 

Provádí diagnostiku a léčbu poruch ženského pánevního dna. Patří sem zejména sestupy a výhřezy dělohy či poševních stěn a léčba močové inkontinence.

Diagnostika těchto poruch spočívá v gynekologickém vyšetření, ultrazvukovém vyšetření, urodynamickém vyšetření a podle potřeby pomocí dalších vyšetření.

Léčba může být někdy konzervativní (léky, cvičení), často je však jedinou možností operační výkon. Výkony se provádí buď klasicky (pomocí stehů, vaginálně nebo abdominálně) nebo vkládáním sítěk či pásek – implantátů. Tyto síťky se zavádějí pochvou anebo laparoskopicky.  

Tak jako v chirurgii je zapotřebí vložit při řešení kýly do místa defektu síťku, tak v případě sestupů a výhřezů dělohy a pochvy je nezbytné použít pro podporu nedostatečných tkání umělý materiál – síť či pásku. Klasické operace nebyly vždy úspěšné a ženy byly často odkázány k zavádění pesarů (vaginálních kroužků) nebo nošení vložek. 

Nejčastější operací je tzv. páska proti inkontinenci (TOT, TVT). Tento výkon se provádí v krátké narkóze (10 min.) nebo v lokální anestezii a ženě je vpravena tenká páska mezi pochvu a močovou trubici, která následně zajistí dobré udržení moče při stresových manévrech. Po výkonu jde pacientka následný den domů.

Novou metodou je aplikace gelu (Bulkamid), který je další možností v léčbě stresové inkontinence. Je vhodný zejména pro ženy, které mají specifický nález (nízký uzavírací tlak), jsou již po páskových operacích, nemohou mít TOT, chtějí ještě rodit, apod. 

Urogynekologické centrum Nemocnice Písek provede až 200 operací pomocí implantátů za rok a řadí se tak mezi největší pracoviště v ČR.

Gynekologicko porodnické oddělení je akreditováno k provádění operací pro sestup ženských pánevních orgánů pomocí implantátů a má na všechny typy implantátů smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Lékaři urogynekologického centra se pravidelně školí na renomovaných pracovištích u nás i v zahraničí, zároveň sami pořádají operační workshopy a přednášky.

V rámci konzultační předoperační a pooperační urogynekologické ambulance je možné ženu s inkontinencí či sestupem vyšetřit a individuálně doporučit optimální postup léčby event. operační výkon. Ambulance pro urogynekologii je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek 13 – 15 hod.

PORODNICE

VSTUP OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH TĚHOTNÉ NEBO RODIČKY POVOLEN POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2!
Respirátor lze zakoupit v automatu v přízemí. 

Popis oddělení:

Písecká porodnice prošla poslední částečnou rekonstrukcí porodních sálů a s vybudováním rodinných pokojů na oddělení šestinedělí na konci roku 2015. Maminky zde přivádějí na svět více jak 900 dětí ročně, včetně cca 20 dvojčat, a to nejen ze spádové oblasti, ale i ze širokého okolí. Porodnice patří mezi intermediární perinatologická centra, která soustřeďují riziková, či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne gravidity. Novorozence po porodu ošetřují dětské sestřičky, při komplikacích (např. nedonošenost) pak zkušení lékaři – pediatři (neonatologové), kteří se mohou, v případě potřeby, spolehnout na nedonošeneckou JIP.

 Na porodnickém odd. v části pro riziková těhotenství jsou hospitalizovány především těhotné ohrožené předčasným porodem, těhotné s hypertenzí, diabetem apod. Mají k dispozici tři dvoulůžkové pokoje se sprchou. Pro pacientky, které potřebují kontrolu na tzv. porodnické JIP, čeká jeden třílůžkový pokoj. V části tzv. šestinedělí jsou lůžka pro ženy po porodu, event. těsně před ním. Jsou zde čtyři prostorné pokoje se sociálním zařízením, rooming-in je samozřejmostí.

K dispozici jsou dva nadstandardní jednolůžkové pokoje s WC, sprchou, TV a lednicí za poplatek 600 Kč/den a dva rodinné pokoje se stejným vybavením a možností přistýlky pro blízkou osobu za 1000 Kč/den. Úhradu za využití těchto pokojů upřednostňujeme platbou pomocí platebního terminálu (platební kartou) přímo na oddělení.

Celé oddělení, porodní sály i náš přístup je v maximální možné míře přizpůsobený individuálním potřebám nastávajících rodičů. Pro nás to znamená zajistit klidné, rodinné prostředí s respektováním soukromí a individuálním přístupem k rodičce. To vše samozřejmě při dodržování doporučených postupů stanovených Českou gynekologicko-porodnickou společností. Úkolem zdravotníků je tedy nejen správně medicínsky postupovat a snažit se o co nejmenší nemocnost maminek a jejich dětí, popřípadě řešit komplikace, ale stejně tak se snažit o komfort, intimitu a bezpečí.

Porodní sál se nachází v těsné blízkosti porodnického oddělení. Základem jsou dva samostatné klimatizované porodní boxy vybavené elektrickým polohovatelným lůžkem, současnou technikou ke sledování matky a plodu a vyhřívaným lůžkem pro novorozence. V komplexu porodního sálu je k dispozici operační sál pro ukončení těhotenství císařským řezem.

Jsme držiteli titulu BABY FRIENDLY HOSPITAL.
Porodnice opakovaně získala certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA v projektu Přirozený porod v porodnici – PPP. 

Co nastávajícím rodičkám nabízíme:

      • Předporodní kurzy 
       Pro těhotné jsou organizovány předporodní kurzy (8 lekcí zahrnujících teorii a speciální cvičení pro těhotné, trvající 1,5 hod. – cena kurzu 1000 Kč). 
       Bližší informace na tel. čísle 728 603 890 - porodní asistentka Bc. Lucie Tanicsová. 
       V rámci kurzu jsou organizovány cca každé 3 měsíce přednášky na témata: 
       Psychomotorický vývoj dítěte do jednoho roku a manipulace s dítětem 
       Kojení 
       Epidurální analgezie
       Jóga pro těhotné – viz Dokumenty ke stažení 
       Tyto přednášky mohou (po domluvě na výše uvedeném tel.č.) navštěvovat i nastávající maminky, které kurz neabsolvovaly (cena přednášky – 100 Kč).
       Předporodní kurzy a cvičení – více v menu – Dokumenty ke stažení a Ceníky

      • Možnost provedení 3D ultrazvuku s DVD záznamem
       Cena je 700 Kč (DVD v ceně), vhodná doba pro provedení mezi 26. až 28. týdnem těhotenství, provádí se v úterý nebo čtvrtek od 14,00 hod., objednání na tel.č. 382772458
      • Registrace rodiček k porodu
       Před porodem provádíme na porodnické ambulanci tzv. registrace k porodu, které umožňují zanesení důležitých anamnestických údajů do PC dokumentace ještě před přijetím, čím zajistí hladší průběh následného přijetí v době již probíhajícího porodu. Doporučená doba registrace je kolem 34.-36. t. t.
       Otázky, které jsou součástí registrace naleznete v následujícím formuláři: Informace k příjmu na porodnici – formulář v dokumetech ke stažení

      • Možnost prohlídky porodního sálu a por. odd. 
       Pokud to provoz oddělení a por. sálu umožní, lze v rámci registrace provést prohlídku porodního sálu a porodnického oddělení. Tyto prohlídky lze provést také kdykoliv jindy po domluvě na tel. č. 382 772 466.
      • Trvalou přítomnost otce nebo jiné doprovázející osoby při porodu 
       K porodu jsou vítáni otcové nebo jiní rodinní příslušníci. Pro doprovázející osoby je v případě potřeby k dispozici samostatný pokoj (500 Kč/den). Duly či soukromé porodní asistentky jako doprovod jsou též vítány. Stejně tak vítáme, když akceptují nastavená pravidla (viz níže odkaz) a tak zlepšují spolupráci mezi rodičkou, porodní asistentkou a dulou. Jen souhra všech zúčastněných může být pro maminku přínosem.  
       Pokyny pro doprovod rodičky – odkaz v dokumentech ke stažení
      • Muzikoterapii, aromaterapii, možnost využití vany, sprchy, míče, atd. v první době porodní
       Během první doby porodní je dovoleno rodičce zaujímat různé polohy, může využívat míč, sprchu, vanu, relaxační masážní prostředky a aromaterapii. Na porodních boxech je možný poslech hudby a to i z vlastních nosičů /CD, MP3/.
      • Možnost volby polohy ve druhé době porodní (vždy po vzájemné konzultaci s personálem).
      • Bonding po spont. porodu (je v případě zájmu rodičky pro nás samozřejmostí), po porodu per sectionem, ev. bonding s otcem (dle přání rodičky a stavu novorozence).
      • Akceptujeme porodní plány - podporujeme porodní plán jako seznam porodních přání, který vyjadřuje postoje rodičky k porodu a péči o miminko a mnohdy usnadňuje komunikaci mezi rodičkou a personálem porodnice. V zásadě porodní plány neodmítáme, naopak je pro nás lepší sdělená, diskuzi přístupná představa než nespokojenost bez vyslovené představy. Za každých okolností podporujeme diskuzi. Doporučujeme proto v případě dotazů, přání či pochybností, nás navštívit s předstihem a prodiskutovat Vaše porodní plány s námi osobně.
      • Nabízíme možnosti tlumení bolesti (na vyslovené přání rodičky)
       Vedle přirozených metod tlumení bolesti popsaných výše dále nabízíme: 
       - Epidurální analgezii – při vhodném porodním nálezu, indikaci lékaře, dostupnosti anesteziologa je možno na žádost rodičky provést epidurální analgesii 24 hod. denně – zdarma. Anesteziologové jsou všichni velmi zkušení a vstřícní. Díky nadstandardní možnosti využití EPA u nás rodí s EPA až 30 % rodiček.
       - Entonox – jde o účinné a bezpečné neinvazivní analgetikum, které  má rychlý nástup a ústup účinku. Jedná se o směs kyslíku a rajského plynu, která se používá ke zmírnění  bolesti nejen v porodnictví. Snižuje úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Rodička je při plném vědomí a vdechuje  Entonox při porodu během kontrakcí  a při ošetření porodního poranění podle vlastního uvážení přes speciální náústek nebo inhalační  obličejovou. Entonox není hrazen pojišťovnou, za jeho použití  rodička uhradí 500,– Kč za první půlhodinu a za každou další započatou půlhodinu uhradí 250,– Kč. V případě použití pouze při ošetření porodního poranění pacientka hradí 250,– Kč.  
       - Další léky tišící bolest – o jejich aplikaci rozhoduje lékař.
      • Nabídka výběru obědů z 5 jídel - maminky, které u nás porodí, mají možnost výběru obědů a to hned z pěti jídel. Porodnice tím zlepšuje již tak kvalitní služby a vychází vstříc maminkám, které jsou například vegetariánky. Skladba jídel je samozřejmě volena s ohledem na poporodní stav, přispívá k rychlé rekonvalescenci a ke správnému začátku kojení.
      • První dobu porodní vede u nás v případě fyziologického porodu porodní asistentka, která v případě nejasností a patologií ihned informuje lékaře, II. dobu porodní vede zpravidla u prvorodiček lékař a u vícerodiček porodní asistentka (výjimky jsou po domluvě personálu možné). Nicméně v průběhu II. doby porodní je lékař na porodním sále vždy přítomen.
      • Pro společný pobyt rodičů a miminka je k dispozici rodinný pokoj hotelového typu.
      • Maminky po porodu císařským řezem jsou zpravidla umístěny na 24 hod. na gyn. JIP. Další informace týkající se operačního porodu se dozvíte v odkazu níže: Informace pro maminky před operačním porodem (císařským řezem) – více v dokumentech ke stažení.
      • Poporodní cvičení  – každé mamince po spontánním porodu i po porodu císařským řezem, která má zájem nabízíme: konzultace a cvičení s fyzioterapeutkou zaměřené na cvičení v době po porodu (zejména cviky k posilování svalů dna pánevního, atd.).
      • Na památku předáváme maminkám Kartičky s obtisky nožiček novorozenců s věnováním. 

Co vzít s sebou do porodnice ?

      • těhotenská průkazka + výsledky genet. vyšetření
      • průkaz zdravotní pojišťovny
      • pohodlné neklouzavé přezůvky
      • košile (ideálně rozepínací), župan ( možno využívat naše prádlo)
      • 5 vyšší, natahovací kalhotky
      • 2 těhotenské podprsenky
      • 2 ručníky (barevně rozlišené)
      • toaletní potřeby (ideálně neparfemované,dětské mýdlo)
      • 1 balení vložek do podprsenky
      • 2 balíky vložek (ideálně porodnických)
      • 1 toaletní papír (pro případ nouze)
      • pro miminko? – pro pobyt v porodnici nepotřebujete téměř nic (pouze jednorázové plenky a vlhčené ubrousky)
      • k porodu? – můžete vzít své oblíbené CD, relaxační pomůcky,…

 Kdy jet do porodnice ?

      • při nástupu pravidelných kontrakcí
      • při odtoku plodové vody nebo podezření, že plodová voda začala odtékat
      • při krvácení
      • pokud špatně cítíte pohyby
      • při jakýchkoli pochybnostech

 

Fandit nám můžete na sociální síti: www.facebook.com/porodnicepisek