COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

COVID-19
Chci darovat

Finančním nebo věcným darem mohou Nemocnici Písek, a.s. podpořit jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Dar může být též určen na podporu konkrétního oddělení naší nemocnice.

V případě záměru nemocnici či přímo některé pracoviště podpořit, prosím kontaktujte předem některou z následujících kontaktních osob:

Ing. Lukáš Tryml, vedoucí obchodně ekonomického oddělení
tryml@nemopisek.cz, tel: 382 772 671

Sekretariát nemocnice
sekretariat@nemopisek.cz, tel. 382 772 001 

Na vyžádání jsou pak k dispozici vzory darovacích smluv, dárce může použít také vlastní návrh darovací smlouvy, který splňuje zákonný rámec. Další požadavky v rámci poskytnuté podpory, které nebudou součástí smlouvy, je pak nutno sdělit kontaktní osobě (způsob a forma předání, fotografie, předávací protokol, tisková zpráva apod.)

Finanční dar může dárce zaslat přes bankovní účet (Komerční banka č. ú.:20830271/0100), nebo hotově zaplatit na pokladně Nemocnice Písek, a.s.

Děkujeme všem dárcům  a přispěvatelům za finanční a materiálovou podporu.